Nándorfehérvár 1456

Singidunum

Moesia Superior központja, a Legió IIII Flavia székhelye (a térképn 1-el jelölve)

Singidunum

A Legió IIII Flavia pénze

Singidunum Bizánc birtokában

Bizánci korszak (330-1453 között): avarok, bolgárok, bizánciak és magyarok birtokában

Singidunum

Singidunum Bizánc birtokában

Gioviano 363 - 364

Flavius Iovianus

Az Oszmán Birodalom Rigómező után

A támadás útvonala a Duna mellett vezetett. Így az utánpótlást hajókon tudták szállítani. A Buda felé vezető úton több vár állta el az utat: a legfontosabb Nándorfehérvár.

Nándorfehérvár

Thuróczy János: A magyarok krónikája

Nándorfehérvár

Fametszet

Nándorfehérvár

Nándorfehérvár

Nándorfehérvár 1456

Az ostrom török miniatúrán

Nándorfehérvár 1456

A vár ostroma XIX. századi festményen

Nándorfehérvár 1456

Jantyik Mátyás falfestménye

Nándorfehérvár 1456

Domján Sándor fametszete az 500-ik évfordulóra.

Nándorfehérvár 1456

Dugovics Titusz hőstette - Wagner Sándor 1859-ben készült festménye

Nándorfehérvár 1456

A mítosz beágyazódott a magyar kultúrába.

Nándorfehérvár 1521

1521 augusztus 29-én 20 ostrom visszaverése után Oláh Balázs a szerb lakosság kívánságára feladja a várat.

Nándorfehérvár 1521

Egy kevésbé dicsőséges dátum, de a törökök örültek.

Nándorfehérvár 1521

Ezt a 65 évet köszönhetjük Hunyadi Jánosnak.

Nándorfehérvár

Wathay Ferenc énekeskönyvéből

Nándorfehérvár

Belgrád 1840

W. H. Bartlett illusztrációja

Belgrád

1867-ben a törökök végleg elmentek

Belgrád

Veselin Banjevic festménye

A Duna és a Száva összefolyása

A Kalemegdanról nézve

Kalemegdan

A vár és a város közti tér, ahol a törökök a szerbeket nyársba húzták.

Kalemegdan

Az 1860-as években parkká alakították és szobrokkal díszítették.

Kalemegdan

Más írásmóddal Kalimegdan

Kalemegdan

Ezek már újabbkori fegyverek

 

Hunyadi János (1407-1456)

Hunyadi János

Fametszet a Thuróczi krónikából

Hunyadi János

Fametszet a Thuróczi krónikából

Hunyadi János

Hunyadi János

Hunyadi János

Hunyadi János

Hunyadi János

Hunyadi János

Román ábrázolás

Hunyadi János

Szobor a Halászbástya alatt

Hunyadi János

Hunyadi János

Hunyadi János

Hunyadi János

Hunyadi János sisakforgója

Hunyadi János címere

Hunyadi János neve a talapzaton

Hunyadi János

Szobor a Hősök terén

Hunyadi János

A nándorfehérvári győzelem 500-ik évfordulójára emelt pécsi szobor

Hunyadi János

Lesenyei Márta szobra

Hunyadi János

Varga Géza szobra

Hunyadi János

Hunyadi János díj

Hunyadi János jelképes kivégzése

A törökök vágyait kifejező miniatúra

Hunyadi János síremléke Gyulafehérváron

Hunyadi János síremléke Gyulafehérváron

Hunyadi János síremléke Gyulafehérváron

Hunyadi János síremléke Gyulafehérváron

Az idő vasfoga kissé megviselte

Hunyadi János címere

Hunyadi János címere

Hunyadi János ezüst dénárja

Hunyadi János aranyforintja

Hunyadi János pecsétje

Vajdahunyad vára

Ferenczy Béla rajza

 

Kapisztrán Szent János (1386-1456)

Giovanni da Capestrano szülővárosa

Az I. kerület testvérvárosa

Giovanni da Capestrano szülővárosa

Aqula és Pescara között, az Abruzzók lábánál bújik meg az alig ezer lelkes Capestrano

Kapisztrán Szent János

A gazdag családból származó János kitűnő nevelésben részesült, jogi tanulmányaiból két alapvető következtetést vont le: a szigorúságot és az ellenkezőjét, a kegyességet. Szerinte a világon rendnek kell lennie, éspedig törvényen alapuló rendnek.

Kapisztrán Szent János a szerencsejáték ellen prédikál

Negyven éven át rendszeresen prédikált. Határozottan harcolt kora gazdasági rákfenéje, az uzsorakamat ellen. Inkvizítorként elsősorban a fraticelliket és a zsidókat akarta törvényes keretek közé szorítani.

Kapisztrán Szent János

Lotz Károly festménye a pannonhalmi Főapátsági Gyűjteményekben

Kapisztrán Szent János

A ferences rend reformátora: vissza kell térni a rendalapító elképzeléseihez, és azokat szigorúan megtartani (obszervancia), a ferenceseknek a stúdiumra is nagy figyelmet kell szentelniük

Kapisztrán Szent János

Konstantinápoly eleste után, III. Callistus pápa megbízásából keresztes háborút hirdetett az oszmán hódítás megállítására.

Kapisztrán Szent János

Kapisztrán Szent János

A déli harangszó eredete

Székely Bertalan: Kapisztrán János tábori misét mond a nándorfehérvári csata előtt (1887-1889)

Kapisztrán Szent János halála

1456. október 23-án, éppen forradalmunk előtt 500 évvel (!) halt meg. A török hódoltság zavaros korában holtteste nyomtalanul eltűnt az újlaki ferences kolostorból. 1690-ben VII. Sándor pápa iktatta a szentek sorába.

Kapisztrán Szent János

Damkó József (1922-ben a budai várban felállított) műve jól érzékelteti a ferences szerzetes szenvedélyes lelkületét, a török elleni harcok lendületét.

Kapisztrán Szent János

Elszántsága, kitartása, következetessége, isten- és emberszeretete egyaránt a szentek és - "idegen" létére - nemzetünk jeles személyiségei, hősei közé emelik.

Kapisztrán Szent János

Élete utolsó szakasza és hősies feláldozása Magyarországhoz kapcsolja. Felismerte, hogy a töröktől fenyegetett korban Magyarország megmentésén múlik Európa és a kereszténység jövője.

A magyar harcos

Még elestében is fújja a kürtöt.

A török harcos.

Számára véget ért az út (legalábbis ott és akkor).

Kapisztrán Szent János

A sorsdöntő támadásra valószínűleg nem a megfontolt Hunyadi, hanem a lelkesedő Kapisztrán János adott parancsot.

A talapzat felirata

Kérjük közbenjárását, hogy hozzá hasonlóan politikusaink is felismerjék küldetésük valódi súlyát.

Kapisztrán és a ledőlt torony

A kiskunmajsai '56-os kápolnát 2002-ben avatták fel. A Kapisztrán Szent János védelmébe ajánlott kegyhely Csete György tervei alapján épült. Az épület egyik tornya a győztes forradalmat, a másik - romos - tornya pedig az elbukott szabadságharcot szimbolizálja.

 

A többi szereplő

III. Callistus pápa

Felhívást intézett az európai uralkodókhoz a pogányok elleni keresztes háborúra. Ő rendelte el 1456-ban a nándorfehérvári diadal emlékére a déli harangszót, és 1457-ben ugyanez okból Urunk színeváltozása ünnepét.

Callixtusz pápa emlékérme

III. Calixtus pápa (1455-1458)

Harang

III. Calixtus pápa június 29-én "imabullájában" elrendelte, hogy napi háromszori harangszó szólítson imára minden hívőt a kereszténység védelmében. Így buzdítsák mindazokat, akik a hódítók ellen küzdenek!

Harang

A pápai rendelkezésnek és Hunyadiék győzelmének híre közel egy időben érkezett meg Budára és Bécsbe. Így a déli harangszó mindennapossá váló gyakorlata rövidesen átértelmeződött, és a köztudatban a győzelem emlékeként él.

Harang

A pápa, amikor augusztus 6-án, az Úr színeváltozásának napján értesült a győzelemről, elrendelte, hogy e napot az egész kereszténység ünnepként tisztelje. A pápa később számos más oklevélben is úgy említi a déli harangszót, mint a nándorfehérvári csodáért szóló hálaadást.

Harang

A korábbi pápai bulla megújításával VI. Sándor Pápa 1500. augusztus 9-én már arról rendelkezett, hogy a harangszó az egész keresztény világban minden délben szólaljon meg jelezve, hogy a kereszténység védelme, az összetartás minden időben és minden helyen fontos kötelesség.

V. László király

Fametszet a Thuróczi krónikából.

Mivel egy gyerekre nem lehetett az ország védelmét bízni, az országgyűlés főkapitánynak nevezte ki Hunyadit.

V. László aranyforintja

V. László király Hunyadi Lászlót lefejeztette, öccsét, Mátyást pedig börtönbe záratta.

V. László kispecsétje

V. László nem sokkal élte túl Hunyadi László kivégzését. Nyolc hónappal később Prágában elhunyt. A 17 éves uralkodó iránti gyűlöletet mutatja, hogy sokan úgy gondolták, mérgezés okozta a halálát.

Szilágyi Mihály (?-1461) pecsétje

Hunyadi János sógora, nándorfehérvári kapitány, kormányzó, erdélyi vajda, az alsó részek főkapitánya.

Újlaki IV. Miklós

Az ország egyik leggazdagabb, legbefolyásosabb főura volt. 1457-től szlavón bán, 1471-től bosnyák király. Erdélyi vajdaként Hunyadi Jánossal együtt harcolt a török ellen, később azonban ellene fordult. Sírköve megmaradt Újlak várában.

Cillei család

Zsigmond halála után a család a Hunyadiak egyik legfőbb ellensége volt, és a Hunyadiak felemelkedésével szerepük csökkent.

Garai László (?-1459)

Macsói bán és visegrádi várnagy volt, többek között ő is szorgalmazta a csecsemő V. László megkoronázását. Cillei Ulrikkal együtt a Hunyadiak ellensége volt.

Hadnagy Bálint páncélban

Korabeli fametszet

Keresztes vitéz Dózsa táborából

Korabeli fametszet

Magyar nemes

Korabeli fametszet

Magyar vizéz

Dombay János és Palásti László címereslevele. Buda, 1506

Páncélos vitéz