Botos kölönte


                              

Tudományos neve: Cottus gobio Linnaeus, Angol neve: Bullhead, Német neve: Westgroppe

Védett. Eszmei értéke: 10 000 Ft

Leírása:

Elöl hengeres, hátulsó részén oldalról összenyomott, megnyúlt testű hal. Feje nagyon széles, fölülről lapított. Szája nagy, csúcsba nyíló, szöglete eléri a szem elejének vonalát, állkapcsain apró fogacskák ülnek. Szeme magasan helyezkedik el, aránylag nagy, de átmérője kisebb az orr hosszánál. Két hátúszója szorosan egymás mellett helyezkedik el, az elsőben 6-9, a másodikban 15-18 osztatlan sugár található. Farkalatti úszójának sugárszáma 10-13, farok úszójának széle domború. Has úszói, amelyek rendszerint nem érik el a végbélnyílást, a jól fejlett, széles mellúszók alatt foglalnak helyet. Teste csupasz, pikkelyei egyáltalán nincsenek, oldalvonala teljesen végighúzódik a testén, egészen a farok úszóig. Sárgásszürke alapszínét sötétbarna foltok márványozzák. Mell-, hát- és farok úszóján sötétebb harántsávokat visel, az anális és a has úszó legtöbbször folttalan. Apró termetű hal, jól fejlett példányai 10-12 cm hosszúak.

Környezete:

 A tiszta, sebes sodrású, köves és kavicsos medrű folyóvizek áramláskedvelő hala. Elterjedési területén a pisztrángos hegyi vizekben gyakori, de a mi csekély vízhozamú középhegységi és dombvidéki patakjainkban nem él. A nagyobb folyók Pér- és paduczónájában is otthon érzi magát, sőt néhol a márnazóna fölső régiójában is előfordul, ha a víz hőmérséklete nem emelkedik túlságosan magasra, és a tisztasága is megfelelő.

Tápláléka:

Táplálékát, ami főleg rovarlárvákból, puhatestűekből és egyéb fenéklakó gerinctelen állatokból áll, a meder kövei alól és a görgetett hordalékból szedegeti össze. Alkalomadtán apró halivadékot is zsákmányol.

Szaporodása:

Kétéves korban válik ivaréretté, március-áprilisban szaporodik. A hímek a kövek és nagyobb kavicsok alá barlangszerű üreget készítenek. A nőstények ennek a tetejére ragasztják fel íváskor a beérlelt mintegy 100-200 ikraszemet. A megtermékenyített ikrát a hímek őrzik.