31
2
 


A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 2006. júliusától valamennyi gazdasági társasági forma esetében biztosítja azt a lehetőséget, hogy a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmét elektronikus úton is előterjeszthesse és ennek eredményeként a cégbíróság az érintett cégeket elektronikus úton jegyezze be, tartsa nyilván.

Title Title

 

    TEÁOR'08
     
   
   
www.e-cegalapitas.atw.hu
1076 Budapest, Garay tér 15.  Tel.: (06)-1-321-3465, (06)-20-562-5906
E-mail: drbodocs@t-online.hu