Benkő Ingatlaniskola

Ingatlanszakmai képzések közép és emelt szinten

 

Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő tanfolyam
 

Általános adatok az ingatlanvagyon-értékelő képzésről:
A szakképesítés azonosító száma: (OKJ 53 341 01) korábbi (OKJ 52 341 03 0001 54 01)
A szakképesítés szintje: emelt szintű
Felügyeleti szerv: Nemzetgazdasági Minisztérium
A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány és középfokú Ingatlanközvetítő OKJ-s végzettség.

A munkaterület jellemző leírása:
Kezeli az ingatlanpiac kínálati oldalát
Kezeli az ingatlanpiac keresleti oldalt
Elvégzi az adminisztrációs feladatokat
Fejleszti szakmai ismereteit, követi az európai szabályokat
Lebonyolítja az adásvétel, bérlet és csere üzletkötéseket
Lebonyolítja az adásvétel, bérlet és csere üzletkötéseket
Részt vesz a minőségirányítási rendszer kialakításában
Adatbázist készít, számítástechnikai tevékenységet végez
Matematikai, statisztikai gazdasági számításokat végez
Befektetői szakértői anyagot készít 
Marketingtevékenységet végez
Értékbecslést készít
Ingatlanvagyon értékelést végez
Hitelbiztosítéki értékelést végez
Ingatlanszakmai tanácsadást végez
Ingatlanszakmai vállalkozást (társaságot) irányít

Az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő tevékenység olyan önálló feladatkör, amely a szakmai ismereteken alapulva, az ingatlan és az azzal összefüggő vagyonértékű jogok és vagyoni értékek minden elemének értékelésére, az értékelési munkafolyamat minden részletére kiterjed és feltételezi az ingatlanpiac, továbbá az ingatlanközvetítő tevékenység szakterületének ismeretét.

Az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szakember:

az ingatlanpiac és az ingatlan jellemzőinek ismeretében a megbízókkal kötött szerződés alapján meghatározza az ingatlan hasznosításának megfelelő értékeket,
ismeri és alkalmazza az EVS (European Valuation Standards - Európai Értékelési Normák ) által meghatározott fogalmakat, módszereket, eljárásokat,
ismeri és magabiztosan alkalmazza az értékelés alapvető formáit (hozamértékelés, műszaki elvű értékelés, piaci összehasonlító értékelés) és ezek változatait (a beépíthető telekingatlanok, a lakóépületek, lakóparkok, az egyéb beépített ingatlanok területén),
 a megbízókkal kötött szerződés alapján az ingatlanvagyon-értékelés és közvetítés feladatkörét elvégzi, az eredményeket teljes körűen dokumentálja,
az összetett feladatok elvégzésénél irányítja és ellenőrzi az értékelésben közreműködő szakértők munkáját a megbízó megrendelésére,
megbízási szerződés alapján a hasznosítási, befektetői szándék megvalósulását és a megbízó érdekeinek érvényesülését bemutató tanulmányt készít,
az etikai normák betartásával, mindig legjobb tudása alapján teljesíti a megbízást.
 
Kötelező szakmai tantárgyak:
1. Műszaki ismeretek
2. Jogi ismeretek
3. Gazdasági ismeretek
4. Szakmai ismeretek
5. Értékbecslési módszerek
6. Szakdolgozat készítése

Követelmények:
Szorgalmi időszakban a kiadott gyakorlati feladatok megoldása, benyújtása, a képzési programban meghatározott óraszám legalább 80%-án való részvétel. A szorgalmi időszakot követően a szakdolgozat elkészítése és benyújtása a megadott határidőre

Vizsga:
Állami vizsgabizottság előtt történő szakmai vizsga.
Részei:
írásbeli vizsga és szóbeli vizsga (központi tételsor alapján + szakdolgozat megvédése)

Áthallgatás:
Az egyes szakmai képzések között az átjárhatóság biztosított a jogi, gazdasági és műszaki modulok kompatibilitása miatt, így egy adott szakmai modulon való részvétel esetében a hallgató kedvezményes áron vizsgát tehet több szakmából is, és ezáltal két vagy több versenyképes szakmát szerezhet az adott képzési időn belül.

Kapcsolódó képzések:
  • Ingatlankezelő
  • Társasházkezelő
  • Társasházkezelő + Ingatlankezelő