Sréter Ferenc evangélikus lelkész, evangélista (1894-1988) rövid jellemzése
AZ ESETLEGES REKLÁMCSÍK ELTÜNTETÉSÉHEZ KATTINTSUNK IDE!

Sréter Ferencet jó néhány kalandos év után 1934-ben, 40 évesen avatták evangélikus lelkésszé. Eleinte nehezen tudott beszélni, szolgálatai során többször nevetség tárgyává is vált. James Stewart skót futballista evangelizációja azonban "második áttörést" hozott neki, s az 1938-as ébredés őt is megújította: a nagytarcsai evangelizáció során Isten "megoldotta a nyelvét", és attól kezdve nagy erővel hirdette az evangéliumot előbb az evangélikus egyházban, majd azon kívül, mivel onnan politikai és teológiai okokból távozni kényszerült - maga után vonzva a vári gyülekezet általa kialakított zárt szolgáló közösségét (vagyis szinte az egész gyülekezetet) is. Amikor Tahiban fiúkonferenciát tartott, a döntést hozó 14-16 éves fiúk bőgtek a bűneik miatt. Az isteni szeretetről, az "agapéról" úgy tudott beszélni, hogy annak hatása alól senki sem vonhatta ki magát. Miután a megtérők lerakták bűneiket, kezét fejükre téve imádkozott értük, s utána szinte át tudták volna ölelni a fákat örömükben!

Nemcsak beszélt a szeretetről, hanem többek elmondása szerint mindig gondja volt a fizikai segítésre is. A gyerekeknek csokit, cukrot adott, máskor sajtot vitt ajándékba a háború utáni ínséges időkben, karácsonyonként szeretetadományokat osztogatott. Teológusoknak szívesen adott kölcsönt, amiből aztán gyakran adomány lett. A háború idején sok zsidónak segített, Szandai birtokát pedig az árvaellátás céljaira az egyháznak adta. (Sajnos, az 1948-as fordulat nyomán arra kötelezték őt, hogy vonja vissza az adományozást, és birtokát az államnak ajánlja fel.) Nagyon törekedett a Szentíráshoz való hűségre - saját régi Károli-Bibliájában a héber és görög eredetinek megfelelően javította a szöveget, s az evangélikus egyházból is részben azért távozott végérvényesen, mert nem volt hajlandó megalkudni, eltérni az Igétől bizonyos kérdésekben (a gyermekkeresztség nem biztosít újjászületést; csak Krisztus követői lehetnek a gyülekezet tagjai).

Bárcsak ma is támasztana az Úr hasonlóan áldott evangélistákat, és hatalmasan felhasználná Igéjének minden hű hirdetőjét és eszközét!

Sréter Ferenc írásban megjelent prédikációi:

  • AZ AZ EGY (Jó Hír Iratmisszió Alapítvány, é.n.) - Három igehirdetés-sorozat: 1. Az az egy(Legnagyobb a szeretet); 2. A mennyei József (Az Ige tükrében); 3. A meghívó
  • A kegyelem az Ige fényében (Magyarországi Szabadegyházak Tanácsa, 1987) - Három igehirdetés-sorozat: 1. Isten Báránya (az Ószövetség evangéliuma); 2. Isten szolgája (Ebed Jahve); 3. Hét szó a kereszten (önálló füzet formájában is kapható: Jó Hír Iratmisszió Alapítvány, é.n.)

    Hargitai Róbert (www.hivo.hu), 2015.02.23.
    Változtatás nélkül szabadon másolható a fenti forrásmegjelöléssel.

    További információk (kezdőlap)