Pablo Software Solutions EDELÉNYI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA
./kezdolap.html
./koszonto.html
./elerheto.html
./templom.html
./miserend.html
./imak.html
./kozosseg.html
./irasok.html
./gondolkod.html
./kepek.html
JÉZUS SZÍVE TEMPLOM
A jelenlegi edelényi római katolikus templom az egyházközség ötödik temploma. A legelső valószínűleg fából épült a XII-XIII. században.
A második a mostani belvárosi református templom szentélye volt, amit a reformációkor az új hitű közösség elvett. Ma így is nevezik „öreg templom”.
A harmadik mellette épült egy alacsonyabb, kisebb templom lehetett. Ezt azért bontották le, mert a másik templom tetejéről ráfolyt víz beáztatta.
Sokáig a Coburg Kastély kápolnáját használták a katolikusok, amíg 1905-ben felszentelték a jelenlegit.
Nagy Géza akkori plébános úgy kezdte az építkezést, hogy támogatókat keresett. Magyarország gyászolta Erzsébet királynőt /ismertebb neve: Sissy/, és az ő emlékére ajánlotta, mintegy fogadalmi templomként. Ezzel a gesztussal megnyerte a Ferenc József császárt és Coburg Ferenc herceget is, aki saját téglagyárából 32 000 db téglával támogatta az építkezést. A császár 1907-ben küldött egy feliratos, gazdagon díszített aranyozott kelyhet.
A templom helyén korábban mocsaras, vizes terület volt, ezt az edelényi gazdák saját maguk töltötték föl. Meg volt határozva, hogy kinek-kinek mennyi szekér földet kell hozni.
A budapesti Makovszky Ferenc volt a tervező építész. A munkát 1903 őszén elkezdték, és 1904. november közepére már be is fejezték. A belső berendezés 1905 májusára készült el.
A templom felszentelése 1905. július 2-án történt meg. Az orgonát 1906 tavaszán építették be a helyére a híres pécsi Angster és fia orgonaépítők.
Neogót stílusú, római kereszt alaprajzú 22 méter a hosszúsága, a szélessége pedig 16 méter. A belső magassága 11 méter, a torony pedig 26 méter. Az első toronyórát 1921-ben adományozták.
A freskókat és a belső festést 1976-ban készítette Takács István híres mezőkövesdi festő és a testvére. A szentélyben látható balra a „kenyérszaporítás csodája”, jobbra az „utolsó vacsora”. A templomhajóban balra elől „Lázár feltámasztása”, hátul „Jézus betegeket gyógyít”, jobb oldalon elől „Jézus megáldja a gyermekeket”, hátul „egy vakot gyógyít meg”. A kupolában lévő freskók a megváltás nagy eseményeit örökíti meg: jobbra az „Angyali Üdvözlet”, balra „Jézus születése és a pásztorok és királyok hódolata” /Karácsony/, elől „Jézus föltámadása” /Húsvét/, hátul a „Szentlélek kiáradása” /Pünkösd/. Baloldalon az ablakok fölött „Jézus a világmindenség királya” /Pantokrátor: kezében az élet könyve/, jobboldalon „Jézus a jó pásztor”.
A szobrok az oltáron középen „Jézus Szíve”, balra „Szent József a Kisdeddel”, jobbra „Szent István király”. Keresztelőkút tetején „János megkereszteli Jézust”.
A szószék oldalán a négy evangélista: Máté, Márk, Lukács és János, alatta az ún. „hordozható Mária” szobor a tartójával együtt, valamikor körmeneten, rúdon, a vállukon vitték ezt az emberek. A kis szobrocskák: balra a „Prágai Kisjézus”, jobbra a „Piéta”, hátul balra „Szent Antal”, jobbra „Szent Margit”.
Az üvegablakok közül a középső „Szent Erzsébetet” ábrázolja. Különlegessége, hogy az arc Erzsébet /Sissy/ magyar királyné arca. Balra „Szent Anna a gyermek Máriával”, jobbra „Szent László magyar király”.
A mellékoltárok közül a baloldali  Szent Antal, a jobboldali  Szűz Mária oltára.


A templom renoválása folyamatban van. Adományokat köszönettel fogad a SZENT SZÍV KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY.
Számlaszáma: 54300053-10052125
Adószáma: 18434750-105