Légköroptikai kifejezések szótára
23° upper parhelion 23 fokos (gúlakristályos) felső melléknap
airglow légkörfény
Alexander's dark band Alexander sötét sávja
alpenglow alpesi fény
altitude magasság
anthelion ellennap
anti-crepuscular ray alkonyati ellensugár
antisolar arcs antiszoláris ívek
antisolar point antiszoláris pont, Nap-ellenpont
arc ív
aureole párta
aurora sarki fény
birefringence kettős fénytörés
Bishop's ring Bishop-gyűrű
blue flash kék sugár
blue jet kék nyaláb
blue spot kék folt
blue starter kis kék nyaláb
Bottlinger's ring Bottlinger gyűrű
Brocken spectre brockeni kísértet
caustics kausztika
CC lightning felhő-felhő villám
CG lightning felhő-föld (lecsapó) villám
circumhorizon arc horizontkörüli ív
circumscribed halo körülírt haló
circumzenith / circumzenithal arc zenitkörüli ív
cloudbow felhőív
coherent backscattering koherens visszaverődés (a visszavert fény erősítő interferenciahatása saját magával)
column crystal oszlopkristály
constructive interference erősítő interferencia
contrail shadow kondenzárnyék
corona koszorú
crepuscular ray alkonyati sugár
deflection kitérés, eltérítés
destructive interference kioltó interferencia
dewbow harmatív
diamond dust gyémántpor
diffraction elhajlás
diffuse arc szórt ív
distrail kondenzlyuk
divergent light halo reflektor által létrehozott haló / lámpás haló
double rainbow kettős szivárvány
Earth's shadow földárnyék
Earthshine földfény, hamuszürke fény
elliptical halo ovális / ellipszis alakú haló
elves gyűrűlidérc
etruscan vase etruszk váza
fata morgana délibáb
fogbow ködív
gegenschein állatövi ellenfény
gigantic jet óriás nyaláb
glass bead bow üveggyöngy-szivárvány
glitter path aranyhíd / ezüsthíd / fényhíd
glory glória
gnome törpe
green flash zöld sugár
green rim zöld perem
heiligenschein dicsfény
helic / heliac arc napív
inferior mirage alsó állású délibáb
infralateral arc alsó oldalív
interference interferencia
iridescent cloud színjátszó felhő
Kern arc Kern-ív
light pillar fényoszlop
lightning villám
Liljequist parhelion Liljequist melléknap
lower Lowitz arc alsó Lowitz-ív
lower tangent arc alsó érintő ív
lunar fogbow hold-ködív (holdfény által létrehozott ködív)(/a>
middle Lowitz arc középső Lowitz-ív
Mie-scattering Mie-szóródás
mirage délibáb
mock mirage hamis délibáb
mock moon mellékhold
mock sun melléknap
Moilanen arc Moilanen-ív
moon pillar holdoszlop
moonbow holdszivárvány (holdfény által létrehozott szivárvány)
moondog mellékhold
mother of pearl cloud gyöngyházfényű felhő
nacreous cloud gyöngyházfényű felhő
noctilucent cloud, NLC éjszakai világító felhő, ÉVF
Novaya Zemlya effect Novaja Zemlja-jelenség
odd radius halo gúlakristályos haló
opposition effect ellenfény
palm tree pálma lidérc
paraselenic arc mellékholdív
paraselenic circle mellékhold-körív, mellékhold-kör
parhelic arc melléknapív
parhelic circle melléknap-körív, melléknap-kör
parhelion, parhelia melléknap, melléknapok
Parry antisolar arc antiszoláris Parry-ív
pillar oszlop
pixie tündérke
plate crystal lapkristály
Polar Mesospheric Cloud, PMC Sarki Mezoszférikus Felhő (éjszakai világító felhő)
pollen corona virágpor-koszorú
Polar Stratospheric Cloud, PSC sarki sztratoszférikus felhő (gyöngyházfényű felhő)
polarization sarkítás, polarizáció
polarized light sarkított fény, polarizált fény
primary bow fő ív (szivárványnál)
pseudomirage hamis délibáb
pyramid gúla
pyramidal crystal gúlakristály
pyramidal parhelia gúlakristályos melléknapok
Quételet rings Quételet-gyűrűk
rainbow szivárvány
rainbow cone szivárvány fénykúpja
rainbow wheel küllős szivárvány
rainbow spokes / spikes a szivárvány küllői
Rayleigh-scattering Rayleigh-szóródás
red rim vörös perem
red sprite vörös lidérc
Reflected Lowitz arc alsó Lowitz-ív
reflected bow tükröződő szivárvány
reflection subsun visszavert alnap
reflection visszaverődés, tükröződés
refraction törés
rocket trail rakétanyom
scatter, scattering szórás, szóródás
secondary bow másodlagos ív (szivárványnál)
snow surface halo hófelszíni haló
sprite halo lidércudvar
St Elmo's fire Szt. Elmó tüze
subanthelic arc alsó ellen-napív
subhelic arc alsó napív
submoon alhold
subparhelic circle almelléknap-körív
sub-parhelion almelléknap
subsun alnap
sun pillar naposzlop
suncave domború (Naphoz képest)
suncave Parry arc domború Parry-ív
sundog melléknap
sunvex homorú (Naphoz képest)
sunvex Parry arc homorú Parry-ív
superior mirage felső állású délibáb
supernumerary arc számfeletti ív, járulékos ív
supralateral arc felső oldaív
sylvanshine erdőfény
tangent arc érintő ív
Tape arc Tape-ív
thermocline termoklin (hőmérsékleti réteghatár)
thin film interference vékonybevonat-interferencia
Tricker arc Tricker-ív
troll troll
twinned rainbow ikerszivárvány
upper Lowitz arc felső Lowitz-ív
upper tangent arc felső érintő ív
Venus belt Vénusz-öve
violet flash ibolyaszínű sugár
Wegener arc Wegener-ív
zero order glow záporfény
zodiacal light állatövi fény


A szavak mögé linkelt légköroptikai képek forrásai:
Les Cowley oldala
Optikai jelenségek nemzetközi blogja
Richard Fleet oldala
Andrew Young oldala
Ice Crystal Halos
Eva Seidenfaden oldala
Martin McKenna oldala
Martin Rietze oldala
Mike Hollingshead oldala
Cseh amatőrcsillagászok oldala
Laurent Laveder oldala
Extremely High Horizon Refraction

Köszönet Farkas Alexandra és Kiricsi Ágnes segítségéért!

Összeállította: ©Landy-Gyebnár Mónika