Halottak napjaA katolikusok, és ortodoxok számára nagyon kényes téma a bálvány, és képimádás, a Mária, és a szentek imádata. Miért?... Mert teljesen részévé váltak ezek a súlyos bűnök is ezen egyházak gyakorlatának, és dogmáiknak. Olyan szinten részeivé vált, hogy az már elválaszthatatlan tőle. A reformáció idején sem változtak meg, sem pedig az mai ébredések ezekből az eretnekségekből nem fogják megváltoztatni, mivel ezek a vallások már olyan szinten ragaszkodnak ezekhez az emberi eretnek hagyományokhoz. Csak az embereknek van lehetősége dönteni, hogy kit követnek. Az eretnekségeiket állami pénzeken terjesztik a médiákon, iskolákban. Módszerük egyszerű azt hiszik, ha ők tanítják legtöbbet az eretnekségeiket, és védelmezik minden áron, akkor valóban Máriáé lesz az ország a kontinens, és a világ. De óriási tévedésben vannak, amikor azt hiszik, hogy céljaikat elérik, mert az Igazság erősebb a hazugságnál, és a világosság legyőzte a sötétséget. Magyarország nem Máriáé, hanem Istenné és a királyok királyáé Jézus Krisztusé és az igaz Magyaroké nemzetiségre tekintettet nélkül.


Ezek a vallások rendszeresen minden évben rendeltek az eretnekségeiknek kiemelt ünnepeket, amelyeken próbálják még jobban elfogadtatni a hazugságaikat, és emberi hagyományaikat.

Ilyen a halottak napja és a mindenszentek napja is. Ha csak arról szólnának ezek az ünnepek, hogy emlékezünk meg a halottainkról, akkor nem lenne probléma de nem erről szól csak, hanem tele van eretnek vallási gyakorlattal, bálványimádással halott emberekhez szóló imákkal, és dicsőítésekkel, halottakért pénzért szóló bűnbocsájtó misézésekkel stb..


Az emberek jelentős része nem tudja, hogy a karácsonnyal együtt a november 1, és 2.-ikai ünnepkör teljesen okkult ősi ünnepnapok. Amelyek megelőzték mind a karácsony mind a mindenszentek, és halottak napját. Az okkultisták nagy becsben tartják ezeket a napokat, mert úgy hiszik, hogy ezeken a napokon tudnak beszélgetni halottaikkal, ekkor tanácsot és segítséget tudnak kérni tőlük. Maga a katolikus néphit is átvette ezeket a régi okkult hiedelmeket, és nézeteket. „Az élőknek ilyenkor tilos volt a munka. Nem volt szabad semmiféle földmunkát végezni, hogy ne háborgassák a halottakat. Halottak napján, sőt egész hetében tilos volt mosni, mert a halottak a vízbe kerülnének, a ruha pedig megsárgul. Sokfelé terjedt el az a hiedelem, hogy a halottak ilyenkor hazalátogatnak, ezért számukra is megterítettek, kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra, és gyertyát gyújtottak. A gyertyák a halottakért égtek, a tűz ugyanis megtisztulást hozott.” Ezek természetesen csak okkult hiedelmek.


A Katolikus Egyházban a halottak napját először 998-ban ünnepelték. „Szent” Odiló clunyi apát kezdeményezése volt, hogy a Mindenszentek napja után, amely az üdvözült lelkekre emlékezik, emlékezzenek meg valamennyi elhunyt hívőről is. Az ünnep a XIV. században terjedt el széles körben a clunyi bencések hatására a Katolikus Egyházban.


A katolikus tanítással szemben a biblia szerint az élő hívek imája semmit sem segít a holt lelkeknek, mivel nincs szükségük a megtisztulásra, mert vagy a mennybe kerültek, vagy ha bűnösek voltak akkor a pokolba kerültek, ha Isten kegyelmét nem fogadták el Jézus Krisztusban.

Ennek az eretnek ünnepkör kialakulásában jelentős szerepe volt a többlet anyagi bevételnek a lehetősége a tudatlan, babonás és bibliát nem ismerő, és könnyen befolyásolható néptől. A hívők szeretett halott hozzátartozóinak purgatóriumból való megmentésére komoly összegeket készek voltak, és készek ma is áldozni. Ma is az egyik legjelentősebb bevételt nyújtja november 1-2.-i ünnepköre a katolikus egyháznak, nem beszélve a hozzá kötődő vallási viaszgyertya, szűz Mária és egyéb bálványok, „szent”képek, és virágok, koszorúk árusaitól bejövő bevételekből. Ilyenkor milliók látogatják a temetőket, és milliárdokat költenek el. Ez ellen a fogyasztói szokások ellen furcsamód nem emeli fel a szavát a Katolikus Egyház. Csak addig van probléma számukra, amíg a fogyasztói társadalom a multikhoz megy, de a kegyhely árusaik megnövekvő forgalma már nem okoz nekik lelki problémát. Holott sokkal jobb dolog, hogy ha az emberek hétköznapi műszaki eszközöket, vagy élelmiszereket vesznek akár a multiknál, mint rút bálványokat és képeket vegyenek, vagy elherdálják a megtakarított pénzüket hazugságokon alapuló semmit sem érő purgatóriumból kimentő szentmisékre.

Az ünnepet azért látták szükségesnek, az eretnek egyházvezetők, mert a torzult nem bibliai gondolkodásuk szerint a kisebb bűnökért a lélek a purgatóriumban bűnhődik és üdvözülését meggyorsíthatja ha az élők könyörögnek érte, és erre a legalkalmasabb számukra a halottak napja és búcsúk. A bibliából, és Jézus tanításaiból egyértelműen kiderül, hogy amikor az ember meghal vagy a pokolba, vagy mennybe kerül más hely már nincs. Lásd: A szegény Lázár, és a gazdag ember történetét. Az egyik helyről pedig nem lehet a másik helyre átjutni az ember szellemének.

Mivel a szentírást nem ismerik, és többre tartják az eretnek emberi hagyományaikat, ezért alakult ki a évszázadok alatt a tisztítótűz (purgatórium) tana. A bibliában, és a valóságban sincs purgatórium (tisztítótűz) csak pokol, és mennyország. Ezért a „purgatóriumban lévő” halottakért történő ilyen jellegű imádkozás teljes hiábavaló és eretnek dolog, nem beszélve a pénzért való misézésekért, mert az semmivel sem különb a bűnbocsájtó céduláknál. Csak pénz kidobás, mivel amúgy sem lehet pénzen bűnbocsánatot vásárolni, mert az ellentmond az Isten ingyen kegyelmének. A Katolikus Egyház komoly bűne az, hogy hazugságaik révén a tudatlan embereket csapnak be, és komoly pénzeket csalnak ki tőlük kihasználva a halottaik iránti szeretetüket, és félelmeiket egy nem létező purgatóriumtól. Az üzleti világban az ilyeneket hazug csalóknak hívják. Isten haragját még visszatartja az ítéletig. Ha világi csalókat börtönbe vetik, akkor ne gondold, hogy ezek, akik Isten nevében hazudnak, és csalnak, hogy megússzák.


Ne ünnepeld meg sem a mindenszentek napját sem a halottak napját, mert sem Jézus sem tanítványai nem ünnepeltek ilyen pogány és okkult, és emberi hagyományokra épülő ünnepeket. Ők sohasem imádkoztak meghalt szentekhez, ilyen történet egy sincs a bibliában, hanem az ellenkezője van tiltva van a halottakkal való kommunikáció (halottidézés, imádkozás).

Ne dobd ki a pénzedet hiábavaló utálatos bálványokra, és képekre, mert ezek csak átkot hoznak az életedre, ne ezeken az okkult napokon kívánjál kimenni a temetőkbe, főleg ne akarjál kommunikálni a halottaiddal, nehogy valamelyik démon kihasználja nyitottságodat, fájdalmaidat, és komolyabb lelki, szellemi, vagy fizikai kárt okozzon neked.

Ne menj el semmilyen misére se, mert az apostolok nem tartottak hazug „átváltoztatásos” miséket, hanem úrvacsorára mentek ahol mind a kovásztalan kenyérből, és a borból is részesültek, és megemlékeztek az úrhaláláról, és feltámadásáról.

Ne adj egy forintot sem halottak purgatóriumból való megmentésére, mert az ő sorsuk már eldőlt azon változtatni már nem tudsz. Imádkozz az élőkért (rokonaidért, barátaidét, az országért, és a az egész világért.) Töltsd élő hozzátartozóiddal, barátaiddal ezeket a napokat szeretetben, és tegyél bizonyságot Jézus Krisztusban való hitedről, ha pedig még nem tértél meg Jézus Krisztushoz, azt tedd meg minél hamarább teljes evangéliumi egyházakban


Szeretlek és féltlek téged, hogy elveszel, és ezért szeretném őszintén, hogy el ne kárhoz bűneid miatt, hanem megtérj azokból, és kegyelmet kapj Jézus Krisztustól a megváltódtól az örök életre.


A Római Katolikus Egyháznak, és az Ortodox Egyház vezetői attól ezen a vallások vezetői (pátriárkája, pápája, bíborosa, püspöke, papja, hitoktatója), hogy ennek a vallásnak dogmáit hiszik hirdetik, és védik, attól függetlenül, hogy igazságot hirdetnek, vagy nem. Sajnálom őket, hogy rengeteg olyan eretnekséget, és a Szentírásnak ellentmondó emberi hagyományt hirdetnek, és védelmeznek, amely miatt azok, akik ezekből meg nem térnek el fognak kárhozni, ahogy Jézus idejében élő sok farizeus elkárhozott. Csak azoknak lett örök életük akik döntöttek az Igazság mellett, és megtagadták a farizeusok eretnekségeit. Ilyen volt Saul, Nikodémus, és sokan mások. Döntsd el, hogy továbbra is az emberi hagyományokat követed, vagy a megváltódat? Nehéz az ösztön ellen rugódoznod. Minden embernek meg kell a maga döntését hozni, akár a világban van akár a vallásban. Meg kell térned, és újonnan kell születned valóságosan víztől és Szent Lélektől, ha Isten országának állampolgára akarsz lenni. Döntened kell a földi mulandó, vagy az Örökkévaló között. Ez a te felelősséged!!!


Ámen.

 

Vissza a főoldalra.