Keresztény vagy Krisztusi.

 

Csel. 11,26

És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot;

és a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztyéneknek.

Az apostolok cselekedete 11:26 versében a Károli Gáspár és több más fordítás is a  Χρστίανούς szót

keresztényeknek, vagy keresztyéneknek fordított az alábbi helyes kifejezések helyett:

Krisztusiaknak
Krisztuskövetőknek
Krisztusból származóknak

Aki már kitudja betűzni
a Χρστίανούς
az eredeti görögben lévő szót egyértelműen láthatja, hogy a Krisztushoz van
köze, és nem a kereszthez.
Sajnálatos, és felháborító is az, hogy a keresztény egyházak a Krisztusi egyháztól olyan mértékben eltértek, hogy még az
Antiókhiában kapott nevüket is megváltoztatták, Krisztusiakról, vagy Krisztus követőiről keresztényre, és még a
bibliafordításokat is megváltoztatták. Ez nem mást jelent, mint hogy magukat nem az üdvősség hozóról nevezik el, hanem
egy kivégző eszközről.
Kérdezem, kihozta az üdvösséget a kereszt, vagy a Jézus Krisztus? Kit kell tisztelnem, és imádnom ezért a keresztet,
vagy a Krisztust? A kivégző eszköz a kereszt, mint tárgy tett-e érted bármit is, hogy üdvözöljél? Semmit!!!  Térj meg ne
imád a keresztet, és ha meg tértél ezekből ne nevezd magad a keresztről, hanem a megváltódról, Jézus Krisztusról. Akik
megtértek, és újonnan születtek azok már Krisztusiak, és már nem bálványimádók, akik egy kivégző eszközt
csókolgatnak, és imádnak az Istenük és megváltójuk helyett.Vannak olyan vallásalapítók, és teológusok, akik annyit filozofálgattak a keresztről, hogy közben elfeledkeztek, és
hátérbe helyezték a Megváltójukat és Messiásukat. Jézus apostolai sohasem hordoztak kereszteket, és nem helyezték el
minden településen, nem rakták tele vele a „templomaikat”, és nem használták fel kultikus eszközként, és nem képzeltek
természetfeletti erőt egy kivégző eszköz szimbólumának, mert ez már teljeséggel bálványimádás.

De a csúsztatás nem állt meg itt, mert még az alámerítkezéses víztől, valamint a Szentlélektől való újonnan születés nevét
is megváltoztatták, és azt is keresztből keresztségnek nevezték át, ezen a felül eretnek módon még az apostoli
gyakorlatát is megváltoztatták. Továbbá  bevezették a keresztvetés, keresztrajzolás stb. eretnek hagyományait.

A miért terjedt el ennyire a kereszt szimbólum, és megnevezések? Oka hogy a pogányság a világ sok pontján a kereszt
különböző szimbólumait évszázadok, és évezredek óta használta. Nem egy pogány vallásban kultikus erőt tulajdonítottak
ezeknek a szimbólumoknak, és az eretneké vált egyház, nem pozitív hatással volt a pogányságra, hanem még a pogány
szimbólumokat, és szokásokat integrált, és szentesített a vallásába.

Elterjedt nézet, hogy attól több az emberiség az állatvilágnál, hogy szimbólumokat alkalmaz. De ez nem teljesen igaz,
mert az emberi, illetve démoni szimbólumok többsége éppen attól a valóságtól (objektivitástól, igazságtól) választ el, ami
a világban van. Nem egy szimbólum alkalmazásával követték el az emberiség legnagyobb bűneit ilyen a római kereszt, és
a náci horogkereszt. Jézus nem kérte tanítványait a kereszt szimbólumának alkalmazására. Amikor egy élő közösség,
elindul a haldoklás útján, el kezd pogány szimbólumokat, és szokásokat alkalmazni, és integrálni saját vallásába, ráadásul
olyanokat, amelyek a kijelentet igazságnak ellentmond.

Döntsd el keresztény vagy Krisztusi ember akarsz lenni?

Ámen…

 

Vissza a főoldalra.