A Svájci frank és a nagy devizák tündöklése és hanyatlása.

 

 

 

A nagytökének, és a bankrendszereknek nincs joga a világot gazdaságilag leigázni, sem pedig nincs joga államokat és egyéneket csődbe juttatni a gazdasági válságok, és pénzügyi manipulációk révén, saját önző világuralmi törekvéseikért.

 

Ez. 28,4

Bölcsességeddel és értelmeddel szereztél gazdagságot, aranyat és ezüstöt szereztél kincstáraidba.

Ez. 28,5

Nagy kereskedői bölcsességeddel gyarapítottad gazdagságodat, és felfuvalkodtál, mert meggazdagodtál.

 

Azok az államok, gazdasági erők, bankok, óriás cégek, amelyek gazdasági világ uralomra törekednek a sátán akaratát cselekszik és az Antikrisztus uralmát készítik elő, amelynek vége az ítélet lesz.

 

Ez. 7,7

Jön rátok a felfordulás, ország lakói! Jön már az az idő, közel van az a nap, amelyen rémület lesz a hegyeken víg ének helyett!

Ez. 7,8

Most már hamarosan kitöltöm rajtad lángoló haragomat, elbánok veled haragomban; elítéllek úgy, ahogy megérdemled, és megbüntetlek minden utálatos tettedért.

Ez. 7,9

Nem szánakozom, és nem leszek könyörületes. Úgy bánok veled, ahogy megérdemled: utálatos tetteid következménye utolér. Akkor megtudjátok, hogy én, az ÚR, vagyok az, aki ver!

Ez. 7,10

Itt van az a nap, eljött már! Eljött a felfordulás, virágzik a törvénysértés, virít a kevélység.

Ez. 7,11

Az erőszak bűnös uralommá lett. Nem marad belőlük semmi, sem gazdagságukból, sem tömegükből, sem előkelőikből.

Ez. 7,12

Eljött az idő, elérkezett a nap! A vevő ne örüljön, az eladó ne búsuljon, mert minden gazdagságot utolér a harag.

Ez. 7,13

Az eladó nem veheti vissza, amit eladott, még ha életben maradna is, mert a látomás minden gazdagságra vonatkozik, és visszavonhatatlan, hiszen még az életét sem tarthatja meg senki a bűne miatt.

Ez. 7,14

Fújjátok csak a kürtöt, készítsetek elő mindent! Nem fog senki harcba menni, mert izzó haragom elért minden gazdagságot.

 

Jak. 5,1

Tehát, ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt!

Jak. 5,2

Gazdagságotok megrothadt, ruháitokat megrágta a moly,

Jak. 5,3

aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is.

 

Átkozott minden olyan hatalom és erő, amely a sátáni világ uralmat szolgálja, és ennek érdekében válságokat robbantanak ki, és exkalálják a válságokat önző világhatalmi céljaik megvalósítása érdekében, és az új világrendet építenek, annak érdekében, hogy az egész világot gazdaságilag kontrolálják, és uralkodjanak. Az Isten tekintette rajtuk van, és az ítélete is.

 

Lk. 6,24

„De jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok vigasztalástokat!

Lk. 6,25

Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok! Jaj, akik most nevettek, mert gyászolni és sírni fogtok!

 

Svájc a bank rendszerén és törvényei révén a világ bűnösen szerzett javainak jelentős  őrzőjévé, és annak befektetőjévé vált. II. világháborúban nácik által zsidóktól elkobzott arany, és drágakövek jelentős része bankjainak széfjeiben vannak, attól függetlenül hogy zsidó szervezetek kártérítési követeléseket értek el. Kelet európai, ázsiai, afrikai, dél amerikai despoták, és maffiák pénze, és aranya van a svájci hegyekben, vagy éppen befektetve kelet, és dél európai vagy más számára fontos érdekterületen svájci deviza alapú hitelek formájában.

 

Mik. 6,10

Még mindig van bűnös ház bűnös kincsekkel tele, és van átkozott, hamis véka!

Mik. 6,11

Jóváhagyhatom-e a hamis mérleget és a zacskóban levő hamis súlyokat?

 Mik. 6,12

Hiszen gazdagságuk csupa rablott holmi, a város lakói hazugságot beszélnek, csalárd nyelv van szájukban.

 

A svájci bankok, és ez révén a svájci állam gondoskodik rengeteg tisztára mosott, szürke, és fekete pénzekről. Szokták mondani, hogy a pénznek nincs szaga. De azoknak van, akik elvesztik lakásukat, és vagyonukat a devizák mesterséges manipulációja, és a bankok telhetetlensége miatt.

 

Péld. 28,8

Aki kamattal és uzsorával gyarapítja vagyonát, annak gyűjt, aki könyörül a nincsteleneken.

Péld. 28,9

Aki elfordítja a fülét, és nem hallgat a tanításra, annak még az imádsága is utálatos.

 

A bankok, és bankrendszerek megsegítésére óriási pénzeket szabadítottak fel a világ államai, miközben az európai bankok többsége extra profitra tettek szert. Elöntötték a deviza alapú hiteleikkel dél és kelet Európát, legfőképpen Svájc tőke révén. Óriási pénzeket szabadítottak fel, amelynek célja manipulációs volt. Svájci állam ma sem saját gazdasági érdekeit követi a svájci frank féken tartásával, hanem bankrendszerek, és bankárok érdekeit. Még saját iparának érdekeit is háttérbe szorítja a pénzvilág érdekeiben. Azzal sem foglalkozik, hogy ipara túl drágán kezd termelni, ebből kifolyólag cégek fogják bezárni kapuikat, vagy más országba helyezik át központjaikat, és azzal sem foglalkozik, hogy ennek következménye elbocsátások, és munkanélküliség növekedése lesz, de ez csak a kisebbik baj lesz számára. A nagyobbik az lesz, hogy a bankok, és különböző érdekkörök telhetetlensége miatt, hogy dél és közép európai államok és azok lakói nem fogják visszafizetni a deviza hiteleiket, mert vagy nem tudják, vagy azért mert olyan mértékű összeget kell visszafizetniük a telhetetleneknek, amelyek irreálisak lesznek. Ebben nagyot bukhat Svájc és bankrendszere, és más nagy tőkés ország és bankok.  Ráadásul olyan pénzekkel is próbálnak extra profitra szert tenni rászorult szegény államokon, és embereken amelyek mocskosak.

 

Jób. 20,18

Elveszíti, amit szerzett, nem élvezheti, cserével nyert gazdagságának sem örülhet.

Jób. 20,19

Hiszen tönkretette, cserbenhagyta a nincsteleneket. Házat rabolt, de nem építi tovább.

Jób. 20,20

Mivel gyomra nem tudta, mi az elég, értékeit nem mentheti meg.

Jób. 20,21

Falánksága semmit sem hagyott meg, ezért nem lesz tartós jóléte.

Jób. 20,22

Bár nagy bőségben él, szorult helyzetbe jut, lesújt rá az összes nyomorult keze.

 

Felszabadította Svájc az aranytartaléka jelentős részét is, deviza hitelekre, ez miatt nincs akkora fedezette mint 15 évvel ezelőtt. A Svájci frank sokkal sérülékenyebb mint valaha volt, és mivel óriási java van dél és kelet európai államokban, ez azt jelenti, hogy nem az Alpok atombomba biztos bunkertermeiben van, hanem házakban, és autókban idegen országokban. A befektetett javaik nem érnek annyit, mivel nincs annyi fedezet, mint amennyit különböző svájci, német, francia, osztrák, olasz, magyar bankokon keresztül követelnek.

 

Préd. 5,11

Édesen alszik, aki dolgozik, akár keveset, akár sokat eszik; a gazdagot ellenben nem hagyja aludni a jóllakottság.

Préd. 5,12

Van egy fájdalmasan rossz dolog, amit láttam a nap alatt: a gazdája rovására őrizgetett gazdagság.

Préd. 5,13

Az ilyen gazdagság elveszhet valamilyen rossz számítás miatt, és ha fia születik, annak semmi sem marad.

 

A bankok a deviza hitelek révén extra profitokra tettek szert, de annyira telhetetlennek, hogy egyoldalúan megváltoztatják szerződéseiket a magán személyekkel, és a adósok jogait figyelembe sem veszik. Különböző államok kormányainak törvényekkel kell korlátozni a bankok telhetetlenségét. Több olyan bank van főleg kelet Európában, amely óriási kamatokat vettnek ki, 60 % fölötti kamatokkal számolnak. Sok pedig még az fizetések átutalására szolgáló bankszámlákhoz kötött hitel számlákra is 30-40% feletti kamatot kérnek miközben a betett pénzekre csak 3-9 %-os kamatokat fizetnek.

 

2Móz. 22,24

Ha pénzt adsz kölcsön a népemből való szegény embernek, ne légy neki uzsorása, ne vessetek ki rá uzsorát!

2Móz. 22,25

Ha zálogba vetted embertársad felsőruháját, naplementéig add vissza neki!

2Móz. 22,26

Mert egyetlen takarója, testének ruhája az. Miben háljon? Bizony, ha hozzám kiált segítségért, meghallgatom, mert én kegyelmes vagyok.

 

A bankrendszerek telhetetlen harácsolok. A bankok olyan haszonra tesznek szert, ráadásul többségében rászoruló emberektől családoktól, amely már bűnös pénz, és közben semmit sem foglalkoznak a szegények, és rászorulok érdekeivel, és azzal sem hogy családok kenyéren és levesen élnek, és ez miatt gyerekek éheznek, családok mennek tönkre, mind lelkileg, mind fizikailag, és veszítik el lakásaikat és évtizedeken át gyűjtött javaikat. Nem ezt tanította Svájc számára Kálvin János, és követői, ők azt tanították hogy a bankok nem vethetnek ki uzsora kamatokat, és manipulációk révén nem tehetnek tönkre embereket és államokat.

 

Ez. 22,12

Hagyták magukat megvesztegetni országodban, hogy vért onthassanak. Uzsorát és kamatot szedtél, nyerészkedtél embertársaidon, zsarolva őket, engem pedig elfelejtettél! - így szól az én Uram, az ÚR.”

 

Isten törvénye nem engedi meg „keresztény” államnak, és bankrendszerének ilyen tevékenységet.

 

Ez. 18,13

uzsorát szed, és kamatot vesz: az ilyen éljen? Nem fog élni! Mivel elkövette mindezeket az utálatos dolgokat, meg kell halnia, vére őt terheli.

 

A bankok és nagy tőkések örömmel, és megelégedéssel konstatálják amikor az adós államok, és egyének óriási megszorításokat tesznek a követeléseikre, annak érdekében, hogy magas kamatú tartozásokat mind visszafizessék, miközben a tőke és bankok semmi kedvezményt nem adnak hittelek kamat terheiből. Még azon országok és egyének részére sem adnak kamat engedményeket, vagy kamat elengedést, akik már évtizedek, vagy évek alatt többszörösét fizették vissza annak az összegnek mint amit felvettek.

 

Péld. 28,27

Nem fog szűkölködni az, aki ad a szegénynek, de aki elfordítja tőle tekintetét, azt sok átok éri.

 

A deviza hitelesek védelmében például a Magyarországnak kellett törvényt hoznia, annak érdekében segítséget nyújtson. Semmi részvét megértés nincs a bankárokban, és a bankokban, csak extra profit igénye, és a telhetetlenség. Jézusnak a korában lévő  pénzváltókról, és adószedőkről nagyon rossz véleménye volt. Szerinted ma milyen véleménye van Istennek ezekről a bankárokról, és bankokról, és telhetetlen módszereikről. Ne gondold, hogy megértőbb velük.

 

Mt. 19,23

Jézus pedig ezt mondta tanítványainak: „Bizony, mondom néktek, hogy gazdag ember nehezen megy majd be a mennyek országába.”

Mt. 19,24

Sőt azt is mondom nektek: „Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni.”

 

Péld. 28,22

Vagyont akar szerezni a kapzsi ember, de nem tudja, hogy ínségbe jut.

Péld. 28,23

Aki figyelmezteti az embereket, az végül kedvesebb lesz annál, aki csak hízeleg.

Péld. 28,24

Aki meglopja apját és anyját, és azt gondolja, hogy az nem bűn, cinkosa az a gonosztevőnek.

 

A gazdag államoknak, és bankoknak, és óriás cégeknek, és gazdag magán személyeknek, tekintettel kéne lenni-e a szegény államok, és szűkölködök felé. Különösen a szegénység mélyén lévő államok felé különösen az afrikai, és ázsiai nyomorban lévők felé. Nem extra profitot kellene bennük látni, meg kizsákmányolhatóság lehetőségét, hanem az adakozás, és a kamatok, és adóság elengedését.

 

1Tim. 6,17

Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk.

1Tim. 6,18

A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal,

1Tim. 6,19

gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet.

 

3Móz. 25,35

Ha atyádfia elszegényedik, és tönkremegy melletted, segítsd őt, hogy mint jövevény vagy zsellér élhessen melletted.

3Móz. 25,36

Ne végy tőle kamatot vagy uzsorát. Légy istenfélő, és engedd, hogy éljen melletted atyádfia.

3Móz. 25,37

Pénzedet ne kamatra add neki, és ne uzsorára adj élelmet.

 

Svájcnak és még több gazdag államnak, és a bank rendszereknek meg kell változtatnia a hozzáállását a szegényebb államokhoz, és egyénekhez, ha ezt nem teszik meg, akkor csak idő kérdése a bukásuk, és saját válságuk. Ész nélkül adtak óriási pénzeket megfelelő fedezet nélkül gazdagabbaknak (USA). Az is elgondolkoztató, hogy a nagy gazdasági válságok az elmúlt évszázadban Amerikából, és Európából indult ki, és nem a szegény Afrikából, Ázsiából. Ebből is látszik a pénz világ, és a tőzsde manipulált.

 

Ez. 7,19

Ezüstjüket az utcára dobják, és aranyuk szemétbe kerül. Ezüstjük és aranyuk nem tudja megmenteni őket az ÚR féktelen haragjának a napján. Éhségüket nem elégíthetik ki, gyomrukat nem tölthetik meg vele. Ez csak bűnbe vitte őket.

Ez. 7,20

Díszes ékességével büszkélkedtek, sőt utálatos és förtelmes bálványokat csináltak belőle. Ezért tettem azt szemétté.

 

Isten nem telhetetlen bankár szívű tőkés, hanem szerető kegyelmes adakozó, és bűnt és vétket elegendő. Imádkozzunk kegyelemért a mindenható Istenhez a megkevélyedet a szívekért a gazdagság és világ örömei miatt. De feltétlenül imádkozzunk az Istenhez az adóságaidért, és kérjük Őt, hogy segítsen, hogy megszabaduljál a bankárok rabságából, tegyen csodát változtassa meg az árfolyamokat, hogy ne a telhetetlen bankok gazdagodjanak a szegények és rászorulok szűkös javaiból.

 

1Sám. 2,6

Az ÚR megöl, és megelevenít, sírba visz, és felhoz onnét.

1Sám. 2,7

Az ÚR tesz szegénnyé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal.

1Sám. 2,8

Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt, leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki. Mert az ÚRéi a föld oszlopai, rájuk helyezte a földkerekséget.

 

Zsolt. 49,2

Halljátok ezt mind, ti népek, figyeljen a világ minden lakója,

Zsolt. 49,3

közemberek és előkelők, gazdag és szegény egyaránt!

Zsolt. 49,4

Bölcs dolgokat beszél majd szám, szívem gondolatai értelmesek.

Zsolt. 49,5

Példázatra figyel fülem, hárfakísérettel adom elő talányomat.

Zsolt. 49,6

Miért féljek a gonosz napokon, ha körülvesz az alattomosok bűne,

Zsolt. 49,7

akik vagyonukban bíznak, és nagy gazdagságukkal dicsekszenek?

Zsolt. 49,8

Hiszen senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltságdíjat Istennek.

Zsolt. 49,9

Mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tennie róla,

Zsolt. 49,10

még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt.

Zsolt. 49,11

Pedig meglátja! Meghalnak a bölcsek, a bolond és ostoba is elpusztul, és másokra hagyják vagyonukat.

Zsolt. 49,12

Azt képzelik, hogy házuk örökké megmarad, lakásuk nemzedékről nemzedékre, földeket neveznek el róluk.

Zsolt. 49,13

De a gazdag ember sem marad meg, hasonló az állatokhoz, amelyek kimúlnak.

Zsolt. 49,14

Ez a bolondok sorsa, és követik őket azok, akiknek tetszik beszédük. (Szela.)

Zsolt. 49,15

Mint juhok kerülnek a holtak hazájába, a halál lesz a pásztoruk. Alakjuk eltűnik a holtak hazájában, nem lesz lakásuk. Reggelre a becsületesek uralkodnak.

 

Péld. 28,11

A gazdag ember bölcsnek tartja magát, de a nincstelen, ha értelmes, átlát rajta.

 

ÁMEN

 

Vissza a főoldalra