Eljött az idő! Az ébredés ideje.

 

 

 

 

Az összes keresztény, keresztyén, evangéliumi, és teljes evangéliumi egyházak, és gyülekezetek hívei közül tömegesen várják Isten Fiainak megjelenését. Az emberek jelentős részének elegük van az egyházi hamisítványokból, tévtanításokból, és legfőképpen a hamis szolgálatokból a képmutató, pénzhajhász fennhéjázó egyházi uralkodókból. Tömegek imádkoznak ébredésekért, megújulásokért, az egyházakért, az országokért, és a világért, de többségében nem történik semmi. Miért? Mert Isten nem akar közösséget vállalni ezekkel, az egyházakkal ebben a formában. Az ébredések helyett szellemi alvás, és a megújulás helyett romlás következik be. A történelminek mondott egyházak látogatottsága nagyon nagymértékben fog csökkeni, ennek fő okai lesznek az Isten igéje hirdetésének óriási hiányosságai, illetve a Szent Lélek jelenlétének hiánya, amely miatt bűn visszatartó ereje megszűnik, és az emberek vagy a világba mennek, vagy az Isteni vágytól hajtva, elhagyják a történelmi egyházakat, hogy a Krisztus Egyházának testéhez tartozzanak. A maradék még tévelygőbb, és eretnekebb lesz, mint azelőtt. A bálványimádás, képmutatás, hazugság, és az összes többi bűn fogja átitatni ezeket, az egyházakat. Rengeteg botrány lesz, az ilyen közösségekben. A világban még erősebb lesz a romlás, minden szinten. A világ minden pontján elégedetlenségek lesznek. Fokozódnak a természeti katasztrófák, és csapások ereje, és száma, miközben újabb polgárháborúk, és háborúk törnek ki. Új mindennél átfogóbb ébredés lesz az elkövetkezendő időszakban, amelyhez képest a reformáció halvány fénypont lesz csak. Az Isten a világból, minden vallásból, egyházból, és gyülekezetekből kihívja a népét. A hatalmas tömeget Isten Lelke fogja vezetni, ahogy Isten Lelke vezette a bárkába Noé idejében teremtményeit. A világ legnagyobb szellemi erővel rendelkező serege ez, akiknek nincsen lehetetlen, nincs akadály, mindent véghez visznek, amit Isten tervezett. Minden eddiginél nagyobb szolgálatok (apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok, tanítók stb.), többségében laikusokból lesznek elhívva, és Isten által felkenve szolgálatra.

 

Mt. 19,30

„De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első.”

 

Tömegével leplezik le a vallási, és világi csalásokat, és hazugságokat, és mennyei dicsőség ragyogja be őket, miközben az angyalok irtózatos csapásokat mérnek az ördög királyságán, annak érdekében, hogy az utolsó kiválasztott ember is szabad legyen. A jelenleg szürke egyházakra, és gyülekezetekre Isten Fiai távozása után erkölcsi, és szellemi sötétség száll. Az Isten Fiai a Szent Lélek által egységben cselekszenek Krisztusban az Atyával, és egymással. A Szent Lélek által bármit kérnek az Atyától Jézus nevében mindent, megcselekszik értük az Atya, mert az Övéi, az Ő Fia, a dicsőség Fiai, és Leányai Ők. A Krisztus Egyháza átlép a „láthatatlan” szintre, mivel a vezetés nem emberi szinten valósul meg. A világ számára kontrolálhatatlan lesz, mivel az ősegyház mintájára épül fel.

 

Ámen.