Bekezdésekkel kapcsolatos tesztek

A pontos idő:
1. Döntse el, majd jelölje be az igaz állítás!
a. Lehetséges-e egy bekezdés jobb és bal oldali pozíciójának megváltoztatása a szedési tükörhöz (laptükör) képest?
b. Lehetséges-e egy bekezdésen belül más-más sorköz használata?
c. Lehetséges-e egy dokumentumon belül más-más sorköz használata?
d. Lehetséges-e egy dokumentumon belül más-más betűtípus használata?
2. Döntse el, majd jelölje be az igaz állítás!
a. Lehetséges-e egy dokumentumon belül más-más betűméret használata?
b. Lehetséges-e egy dokumentumban egyidejűleg a középre illetve a jobbra igazítás használata?
c. Lehetséges-e egy dokumentumon belül más-más sorköz használata?
3. Jelölje be a helyes válasz betűjelét! A feladat az, hogy a teljes dokumentum szövegének betűméretét 10 pontosra kell változtatni.
a. a szöveg elejére állok és a betűméretet 10 pontosra állítom
b. a szöveg végére állok és a betűméretet 10 pontosra állítom
c. kijelölöm a teljes szöveget, majd a betűméretet 10 pontosra állítom
d. a szöveg közepe tájára állok (csak a szövegben legyen a kurzor) és a betűméretet 10 pontosra állítom
4. Jelölje be a megfelelő válasz betűjelét! Válassza ki a HIBÁS szövegpozícionálási módot!
a. balra igazított tabulátor alkalmazása
b. megfelelő mennyiségű szóköz alkalmazása
c. jobbra igazított tabulátor alkalmazása
d. a bekezdés adott pozíciójú kezdése
5. Válassza ki a csoportba NEM illő utasítást (jelölje be a megfelelő választ).
a. szegélyekkel történő bekeretezés
b. sorköz megváltoztatása
c. félkövér betűtípus kiválasztása
d. bekezdés előtti köz megváltoztatása
6. Jelölje be a helyes válasz betűjelét! A szegélyek alkalmazásakor a különböző határoló vonalak vastagsága
a. egyenként is megváltoztatható.
b. csak soronként lehet eltérő.
c. egybefüggő vonal esetén egyforma vastag kell, hogy legyen.
7. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz (I), majd jelölje be! A szövegszerkesztőben:
a. Ha egy szót vastag betűssé akarok változtatni, elég a kurzort a szóra helyezni, és kiadni a karakter vastagítás parancsát.
b. Egy bekezdésen belül csak egyféle betűtípust használhatok.
c. Egy bekezdésen belül csak egyféle betűméretet használhatok.
d. Egy bekezdésen belül csak egyféle sortávolságot használhatok.
e. Egy bekezdésen belül csak egyféle stílust használhatok.
8. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz (I), majd jelölje be! A szövegszerkesztőben:
a. Egy karakter, vagy karaktersorozat egyszerre többféle formázási jellemzővel is rendelkezhet
b. Csak egybefüggő karaktersorozatot (szót) lehet formázni.
c. A bekezdésen belül akár többféle betűtípus is alkalmazható.
9. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be! A szövegszerkesztőben:
a. Alapértelmezés szerint a karakter-méret változtatásával a bekezdés abszolút sortávolsága is megváltozik.
b. Ha abszolút módon rögzített sortávolságú bekezdés betűméretét megnöveljük, a karakterek egy része eltűnhet.
c. Ha automatikus sortávolságot állítunk be, a sortávolság a bekezdés legkisebb méretű betűjéhez igazodik.
10. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz (I), majd jelölje be!
a. A karakterek nyomtatásának minősége függ a nyomtató felbontásától.
b. A karakterek nyomtatásának minősége függ a monitor felbontásától.
c. A karakterek nyomtatásának minősége függ a számítógép, ezen belül is a monitorvezérlő kártya sebességétől és minőségétől.
d. A karakterek nyomtatásának minősége függ a nyomtató nyomtatási technikájától.
11. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be!
a. A képernyőn megjelenő karakterek olvashatósága függ a szövegszerkesztőben beállított nagyítástól.
b. A képernyőn megjelenő karakterek olvashatósága függ az aktuálisan használt nyomtatótól.
c. A képernyőn megjelenő karakterek olvashatósága függ a monitor felbontásától.
d. A képernyőn megjelenő karakterek olvashatósága függ attól, hogy színes, vagy fekete-fehér nyomtatót telepítettünk a számítógépre.
12. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be!
a. A betűméret növelése növeli a szöveges állomány méretét.
b. A leütések száma növeli a szöveges állomány méretét.
c. A sortávolság növelése növeli a nyomtatott szöveg terjedelmét.
d. A betűméret csökkentése növeli a nyomtatott szöveg terjedelmét.
e. A betűméret növelése növeli a margók közötti távolságot.
13. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be!
a. A szimbólumok ugyanúgy formázhatók, mint a közönséges betűk.
b. A WYSIWYG rendszerű szövegszerkesztőkben a táblázatok szegélyeit vízszintes, függőleges vonal, ill. sarok és elágazás alakú speciális karakterek alkotják.
c. Az aláhúzott szövegrész valójában az eredeti szövegből, és az ugyanarra a helyre begépelt aláhúzás-karakterekből tevődik össze.
d. Nincs minden betűtípusnak dőlt változata.
e. Lézernyomtatón csak vektor-fontok nyomtathatók ki.
14. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be!
a. A betűméret növelése nem növeli a szöveges állomány méretét.
b. A leütések száma növeli a szöveges állomány méretét.
c. A sortávolság növelése növeli a nyomtatott szöveg terjedelmét.
d. A betűméret csökkentése csökkenti a nyomtatott szöveg terjedelmét.
e. A betűméret növelése növeli a margók közötti távolságot.
15. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be! A szövegszerkesztőben:
a. Alapesetben a sortávolság automatikusan igazodik a betűmérethez.
b. Ha egy bekezdés betűméretét megváltoztatjuk, akkor a sortávolságát is meg kell változtatni.
c. Egy stílusdefiníció betűtípus beállítása egy egész bekezdésre vonatkozik.
d. Ha egy bekezdés egy részének betűtípusát megváltoztatjuk, akkor az egész bekezdés betűtípusa megváltozik.
16. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz (I), majd jelölje be! A szövegszerkesztőben:
a. A bekezdések mindig margótól margóig tartanak.
b. A bekezdés formázás stílushoz is hozzárendelhető.
c. A bekezdéshatároló nem eshet margón kívülre.
d. Egy bekezdésen belül lehetnek jobbra és balra rendezett sorok is.
17. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be! A szövegszerkesztőben:
a. A stílusok nem tartalmaznak bekezdésinformációkat.
b. A bekezdés azt jelenti, hogy az első sor beljebb kezdődik, mint a többi.
c. Ha a szövegtörzs bal oldala teljesen egyenes, akkor nincsenek benne bekezdések.
18. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be! A szövegszerkesztőben:
a. Ha a szövegtörzs jobb oldala teljesen egyenes, de a bal oldala nem, akkor a bekezdés valószínűleg jobbra igazított.
b. Minden dokumentumban van legalább egy bekezdés (amennyiben nem teljesen üres a dokumentum)
c. Balra, és jobbra igazított szöveg esetén a szövegtörzs ellentétes széle nem feltétlenül egyenes.
d. A sorkizárás úgy igazítja a dokumentumot, hogy plusz szóközöket helyez el a szavak között.
19. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be! A szövegszerkesztőben:
a. Sorkizáráskor a szavak közötti szóköz szélessége változik meg.
b. Balra rendezett szövegben a szóközök szélessége egyenlő.
c. Jobbra igazított szövegnél a sor végén mindig ENTER-t kell ütni.
d. Ha egy sort előbb akarunk befejezni, mint a sor vége, muszáj új bekezdést kezdeni.
20. Jelölje be a helyes válasz betűjelét! A szövegszerkesztőben:
a. Sorkizáráskor a szavak közötti szóköz szélessége változik meg.
b. A sorkizárás úgy igazítja a dokumentumot, hogy plusz szóközöket helyez el a szavak között.
21. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be!
a. A bekezdés azt jelenti, hogy az első sor valamivel beljebb kezdődik, mint a többi.
b. Sorkizárt szövegnek mind a jobb, mind a bal oldala egyenes.
c. A sorkizárás úgy igazítja a dokumentumot, hogy plusz szóközöket helyez el a szavak között.
d. Balra, és jobbra igazított szöveg esetén a szövegtörzs ellentétes széle nem feltétlenül egyenes.
22. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be!
a. Bekezdés nélkül is lehet szöveget írni a szövegszerkesztőben.
b. Sorkizáráskor a szavak közötti szóköz szélessége változik meg.
c. Ha egy sort előbb akarunk befejezni, mint a sor vége, muszáj új bekezdést kezdeni.
d. Egy bekezdésen belül lehetnek jobbra és balra rendezett sorok is.
23. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje meg!
a. Bekezdés formázásakor az egész bekezdést ki kell jelölni.
b. A bekezdés első sora nem kezdődhet kijjebb, mint a többi sorok.
c. A bekezdés határa nem eshet kívül a margókon.
d. Egy bekezdésen belül nem lehetnek eltérő igazítású sorok.
e. Egy bekezdésen belül különféle betűtípusok is szerepelhetnek.
24. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be!
a. A bekezdések közötti távolság lehet más, mint a bekezdés sortávolsága.
b. Definiálhatunk olyan bekezdést, hogy mindig új oldalon kezdődik.
c. Nem lehet kiküszöbölni, hogy a lap aljára kerülő bekezdés utolsó sora átcsússzon a következő oldalra.
d. A bekezdés szélessége kisebb is lehet, mint a margók távolsága.
e. Egy bekezdésen belül eltérő sortávok is alkalmazhatók.
25. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be!
a. egy dokumentumon belül álló és fekvő oldalak lehetnek.
b. az oldalbeállítás nem függ a használt nyomtató fajtájától.
c. a margókon kívül nem lehet írni.
d. az oldalszám az alsó margó alatt is elhelyezkedhet.
26. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be! A szövegszerkesztőben:
a. Az oldalszámot minden oldal aljára a láblécben kell begépelnünk.
b. A jobb és bal oldali margó eltérő szélességű is lehet.
c. Az alsó és felső margó eltérő szélességű is lehet.
d. A bal margónál beljebb nem lehet egy bekezdés bal oldali széle.
Vissza az előző oldalraElőző oldal           A tesztet elkezdte: Befejezte:           Ugrás a lap tetejére!