Fejlécekkel-láblécekkel kapcsolatos tesztek

A pontos idő:
1. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be!
a. A szövegszerkesztő oldalformázás szempontjából ugyanúgy kezeli a sima lapot és a borítékot.
b. Ha fekvőre formázunk egy oldalat a WYSIWYG szövegszerkesztőben, akkor a papírt fektetve kell a nyomtatóba betenni.
c. Nem lehet egy dokumentumon belül egyszerre álló és fekvő elrendzésű lap.
d. Nulla szélességű margót is beállíthatunk.
2. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be!
a. Csak olyan formátumú lapot állíthatunk be a szövegszerkesztőben az oldalformázás paranccsal, amilyen a nyomtatóhoz megadott formátumok között szerepel.
b. Fekvő oldalon a hasábok is vízszintesen helyezkednek el.
c. Fekvő oldalat úgy készítünk, hogy kétszeres méretű lapot állítunk be, és csak félig írjuk tele.
d. Teljesen eltérő bal, jobb, alsó és felső margót is beállíthatunk.
3. Jelölje be a megfelelő válaszok betűjelét! Mit NEM határoz meg az oldalbeállítás?
a. sortávolságot
b. szedéstükör szélességét
c. bekezdés szélességét
d. alsó margó helyzetét
4. Jelölje be a megfelelő válaszok betűjelét! Mit NEM határoz meg az oldalbeállítás?
a. befűzésre szánt ráhagyást
b. lábléc távolságát a lap szélétől
c. bekezdések törését az oldalhatárokon
d. sorkizárást
5. Jelölje be a megfelelő válaszok betűjelét! Mit NEM határoz meg az oldalbeállítás?
a. álló, vagy fekvő-e a lap
b. az alkalmazható betűtípust
c. az automatikus elválasztás beállítását
d. az oldaltükrözést
6. Jelölje be a megfelelő válaszok betűjelét! Mit NEM határoz meg az oldalbeállítás?
a. az oldalszámozás stílusát
b. a lábléc bekezdésformázását
c. hogy fekvő, vagy álló legyen-e a lap
d. a papír szélességi méretét
7. Jelölje be a megfelelő válaszok betűjelét! Mit NEM határoz meg az oldalbeállítás?
a. a papír szélességi és magassági méretét.
b. a nyomtatás felbontását.
c. a dokumentum nagyítását.
d. a margók távolságát a lap szélétől
8. Jelölje be a megfelelő válaszok betűjelét! Mit NEM határoz meg az oldalbeállítás?
a. a bekezdés szélességét
b. a fejezetcím előtti oldaltörést
c. a fattyúsorok kezelésének módját
d. hogy álló, avagy fekvő lapra nyomtatunk
9. Jelölje be a megfelelő válaszok betűjelét! Mit NEM határoz meg az oldalbeállítás?
a. az oldalak nyomtatási sorrendjét
b. a papírméretet
c. a dokumentum terjedelmét
d. a fejléc távolságát a lap tetejétől
10. Jelölje be azoknak a válaszoknak a betűjelét, ahol NEM lehet több hasábot alkalmazni!
a. fekvő elrendezésű lapon
b. fejlécben
c. A5-nél kisebb álló lapon
d. táblázat cellájában
11. Jelölje be annak a válasznak a betűjelét, ahol lehetséges több hasábot alkalmazni!
a. láblécben
b. lábjegyzetben
c. A5-ös méretűnél kisebb lapon
d. táblázat cellájában
12. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be! A szövegszerkesztőben:
a. A bekezdések nem feltétlenül margótól margóig tartanak.
b. A bekezdéshatároló margón kívülre is eshet.
c. A bekezdés első sora nem kezdődhet kijjebb, mint a többi sora.
d. Egy bekezdésen belül lehetnek jobbra és balra rendezett sorok is.
13. Döntse el, igaz-e az állítás, majd jelölje be! A szövegszerkesztőben:
a. A táblázat mérete (oszlopok száma vagy sorok száma) utólag is módosítható.
b. A táblázat cellájában csak egyetlen bekezdés helyezkedhet el.
c. A táblázat celláin belül tabulátorokat is használhatunk.
d. A táblázat celláiban egymástól függetlenül tudjuk változtatni a betűméretet, vagy a betűtípust, vagy a szavak igazítását.
14. Döntse el, igaz-e az állítás, majd jelölje be!
a. "Láthatatlanul" is lehet a szöveget bonyolult táblázatba szedni, ha nem rajzoljuk be a szegélyeket.
b. A szövegszerkesztőben a szöveg közé beillesztünk egy táblázatot. A táblázatban szereplő számokkal a szövegszerkesztő mindenféle nehézség nélkül képes bonyolult matematikai műveleteket elvégezni.
c. A táblázatban minden sornak muszáj ugyanannyi cellából állnia.
15. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be! A szövegszerkesztőben:
a. A középre igazító tabulátor a margókhoz képest rendez középre.
b. A középre igazító tabulátor az oldalhoz képest rendez középre.
c. A középre igazító tabulátor a tabulátorpozícióhoz képest rendez középre.
d. Egy sorban több középre igazító tabulátor helyezhető el.
e. Egy sorban többfajta tabulátort is elhelyeztünk.
16. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be! A szövegszerkesztőben:
a. A margókon kívül is elhelyezhetünk tabulátorpozíciót.
b. Egy bekezdés különböző soraiban különböző tabulátorpozíciók beállíthatók.
c. A TAB billentyű csak akkor működik, ha előtte egyenként definiáljuk a szükséges tabulátorpozíciókat.
d. Ha új bekezdést nyitunk, ez az új bekezdés minden esetben örökli az előző bekezdés tabulátorpozícióit.
17. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be! A szövegszerkesztőben:
a. Ha több bekezdésben egyszerre akarunk új tabulátorpozíciót létrehozni, muszáj előtte valamennyit kijelölni.
b. Balra rendező, jobbra rendező, középre rendező, és sorkizárt tabulátorokat ismerünk.
c. Jobbra és balra rendező tabulátor nem állhat egymás után, mert a közéjük írt szöveg egymásra csúszik.
d. A TAB billentyű akkor is használható, ha magunk nem definiáltunk tabulátorpozíciókat.
18. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be! A szövegszerkesztőben:
a. A balra rendező tabulátor a numerikus adatokat jobbra igazítja.
b. Az általunk beállított tabulátorpozíciók csak akkor működnek, ha a megfelelő helyeken leütjük a TAB billentyűt.
c. Az általunk beállított tabulátorpozíciók esetében nem kell leütni gépeléskor a TAB billentyűt, a szöveg automatikusan rendeződik a megfelelő tabulátorpozíciókba.
d. A decimális (tizedesvesszőhöz rendező) tabulátor működését a nemzetközi beállítások befolyásolhatják.
19. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be! A szövegszerkesztőben:
a. A jobbra rendező tabulátor mindent jobbra rendez, függetlenül attól, hogy számokat, vagy szöveget írunk.
b. A tabulátor egy speciális karakter.
c. A tabulátorok megfelelő mennyiségű szóközzel precízen helyettesíthetők.
d. Az alapértelmezés szerinti tabulátorpozíciókat nem lehet megváltoztatni.
20. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be! A szövegszerkesztőben:
a. Ha a begépelt szöveg hosszabb, mint a következő tabulátorpozíció távolsága, akkor annak hatása nem érvényesül, automatikusan a következő szabad tabulátorpozíció tulajdonságai érvényesülnek.
b. Ha a begépelt szöveg hosszabb, mint a következő tabulátorpozíció távolsága, akkor automatikusan a következő szabad tabulátorpozíció veszi át az előbbi tulajdonságait.
c. Ha a begépelt szöveg hosszabb, mint a következő tabulátorpozíció távolsága, akkor a tabulátorpozíció automatikusan eltolódik a szöveg végéig.
d. Ha a begépelt szöveg hosszabb, mint a következő tabulátorpozíció távolsága, akkor a szöveg után lévő TAB karakterek a következő szabad tabulátorpozícióra helyezkednek.
21. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be! A szövegszerkesztőben:
a. A tabulátor is egy speciális karakter, és a szövegben szóközök sorozataként tárolódik.
b. A tabulátor önmagában nem karakter, csak a szövegszerkesztő helyezi el a megfelelő pozíciókban a beírt szöveget.
c. A tabulátor egy speciális láthatatlan karakter, amely azonban a megfelelő parancs kiadásával láthatóvá tehető.
d. A tabulátorokat a bekezdéshatárok formázására használjuk.
22. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be! A szövegszerkesztőben:
a. A stílusok tartalmaznak a tabulátorpozíciókra vonatkozó információkat.
b. A tabulátorpozíciók beállítása az oldalformátumhoz kötődik.
c. Fejlécben és láblécben csak az alapértelmezés szerinti tabulátorok működnek.
d. Tabulátorokkal elérhetjük, hogy két egymás melletti, középre igazított oszlopunk legyen.
23. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be! A szövegszerkesztőben:
a. A hasábok kialakítását tabulátorokkal kell megoldani.
b. Hasábokon belül csak az alapértelmezés szerinti tabulátorpozíciók működnek.
c. Egy bekezdésen belül vegyesen alkalmazhatjuk az összes tabulátorfajtát.
d. Tabulátorokat a stílusdefinícióban is megadhatunk.
24. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be! A szövegszerkesztőben:
a. A középre rendező tabulátor karakterhatároktól függetlenül pontosan középre igazít a szöveg hosszmérete alapján.
b. A középre rendező tabulátor középre igazítja a szöveget, de a tabulátorpozíció mindig két karakter közé esik.
c. A tabulátorpozíciók megadása mindig bekezdésre vonatkozik, függetlenül attól, hogy a bekezdés melyik része van kijelölve.
d. Ha egy bekezdésen belül csak egy sort jelölök ki, a tabulátor beállítások csak erre a sorra vonatkoznak.
25. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje meg! A szövegszerkesztőben:
a. A tabulátorpozíciók az egész oldalra vonatkoznak.
b. A tabulátorpozíciók a margókon kívüli területre is eshetnek.
c. Jobbra igazított szövegben csak jobbra rendező tabulátort lehet alkalmazni.
d. A tabulátorok a megfelelő parancs kiadásával láthatóvá válnak.
26. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I),
     majd jelölje be! A szövegszerkesztőben:
a. Ha a tabulátorokat láthatóvá tettük a képernyőn, akkor azok a nyomtatón is meg fognak jelenni.
b. A tabulátorkarakter hossza az őt megelőző szövegtől a következő tabulátorpozícióig tart.
c. A tabulátortávolság mérete mindig a szóköz méretének többszöröse.
d. A tabulátorkarakter hossza nem függ a betűtípustól és mérettől.
Vissza az előző oldalraElőző oldal           A tesztet elkezdte: Befejezte:           Ugrás a lap tetejére!