Körlevelekkel kapcsolatos tesztek

A pontos idő:
1. Jelölje be a betűjelet, ha lehetségesnek tartja! Képet szúrtunk be a dokumentumba, keret nélkül. Lehetséges-e a képet a margók között:
a. balra igazítani?
b. jobbra igazítani?
c. középre igazítani?
2. Jelölje be a megfelelő válaszok betűjelét! Mi az, ami NEM befolyásolja a dokumentumba ágyazott kép minőségét, ha kinyomtatjuk egy nyomtatóval?
a. a nyomtató felbontása
b. az eredeti kép felbontása
c. a használt monitor felbontása
d. a nyomtató puffermemóriája
e. a nyomtatott nézet felbontása
3. Jelölje be a helyes válaszok betűjelét! Mi az, ami befolyásolja a dokumentumba ágyazott kép minőségét, ha kinyomtatjuk egy nyomtatóval?
a. a monitorvezérlő felbontása és a megjeleníthető színek száma
b. az alkalmazott nyomtató nyomtatási eljárása
c. a beillesztett kép minősége és felbontása
d. a számítógép memóriája
e. a nyomtató puffermemóriája
4. Jelölje be a helyes választ!
a. Lehetséges-e egy oldalon belül egy illetve több hasáb alkalmazása?
b. Lehetséges-e a fejlécet többhasábosra formázni?
c. Lehetséges-e üres (szöveg nélküli) hasáb készítése egy többhasábos oldalon?
5. Válassza ki azt az utasítást, amely teljesen FELESLEGES. Jelölje be a megfelelő válasz betűjelét! Körlevél készítése esetén az alábbi funkciókat (utasításokat) végeztük el.
a. törzsdokumentum elkészítése
b. adatbázis mezők definiálása
c. adatbázis feltöltése adatokkal
d. az adatbázisban lévő szöveg formázása (félkövér betűtípus, stb.)
e. a törzsdokumentum formátumainak elkészítése
f. a törzsdokumentum és az adatbázis összerendelése képernyőn
6. Jelölje be az IGAZ állítások betűjelét!
a. Dokumentumban lévő szavak megszámlálásához legegyszerűbb a dokumentumot kinyomtatni.
b. A dokumentum leütéseinek (betűinek) számát az állomány méretéből kell kiszámítani.
c. A dokumentumhoz tartozó összegzésből megtudható a dokumentum utolsó módosításának dátuma.
7. Jelölje be a helyes válasz betűjelét! A feladat az, hogy a teljes dokumentum kéthasábos legyen.
a. a szöveg elejére állok majd a hasábok számát 2-re változtatom
b. a szöveg végére állok majd a hasábok számát 2-re változtatom
c. kijelölöm a teljes szöveget, majd a hasábok számát 2-re változtatom
d. a szöveg közepe tájára állok (csak a szövegbe legyen a kurzor) majd a hasábok számát 2-re változtatom
e. a hasábok számát 2-re változtatom a dokumentumon belül, majd a szükséges helyeken esetlegesen elhelyezem a pótlólagos hasábtöréseket
8. Döntse el, igaz-e az állítás, majd a válaszát jelölje be!
a. Meg lehet tiltani, hogy egy szót az automatikus elválasztóprogram elválasszon.
b. Magyar nyelvű (vagy magyar helyesírás ellenőrzővel felszerelt) szövegszerkesztő minden szöveget a magyar helyesírás szerint ellenőriz.
c. Ha egy szövegrészre vonatkoztatva "visszacsináljuk" az elválasztást, akkor a bentmaradó elválasztójeleket a keresés/csere paranccsal kell eltávolítani.
9. Jelölje be a megfelelő válasz betűjelét! A helyesírás-ellenőrzésnél az ellenőrző olyan szóval találkozik, amely nincs az alap és a egyéni szótárban. Milyen lehetőségek közül választhat, ha a szó helyesírása megfelelő?
a. módosít (a javasoltra)
b. mellőz (figyelmen kívül hagy)
c. felvesz (szótárba)
d. javít (minden ilyen szót)
e. kihagy (minden ilyen szót)
10. Döntse el, igaz-e az állítás, majd jelölje be válaszát!
a. A szövegszerkesztő tárolja a leütések számát az elkészített dokumentumban.
b. A szövegszerkesztő tárolja a begépelt szavak számát a dokumentum formai tulajdonságai között.
11. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be!
a. Egy szövegszerkesztőhöz többféle nyelvi ellenőrző eszköz vásárolható.
b. A helyesírási szótár egyben szinonímaszótár is.
c. A helyesírási szótár egyben értelmező szótár is.
12. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be!
a. Az elválasztóprogram által fel nem ismert szavak elválasztása kézzel is megoldható.
b. Kézi elválasztás esetén, ha a szöveg átrendezése után a szó a sor közepére kerül, a kötőjeleket meg kell keresni, és ki kell törölni.
c. Megtilthatjuk egy szó automatikus elválasztását.
13. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be!
a. A gyárilag készült helyesírási programokat nem lehet saját szótárakkal kiegészíteni.
b. Helyesírás ellenőrző és elválasztó programok általában egy csomagban kerülnek forgalomba.
c. Elválasztó program nélkül is megadhatjuk egy szó feltételes elválasztási helyeit.
14. Körlevélkészítés közben meg kell változtatni az egész levél betűtípusát. Hol kell ezt megtennünk? Jelölje be a a helyes választ!
a. törzsdokumentumban
b. adatállományban
c. egyesített dokumentumban
15. Körlevélkészítés közben meg kell változtatni az adatállományból beszúrt megszólítás betűtípusát. Hol kell ezt megtennünk? Jelölje be a helyes válasz betűjelét!
a. törzsdokumentumban
b. adatállományban
c. egyesített dokumentumban
16. Körlevélkészítés során kiderül, hogy az egyik címzettnek egy rövid utóiratot is kell írni a leveléhez. Hol kell ezt megtennünk? Jelölje be a helyes válasz betűjelét!
a. törzsdokumentumban
b. adatállományban
c. egyesített dokumentumban
17. Körlevélkészítés során kiderül, hogy az egyik címzett lakcíme megváltozott. Hol kell módosítani? Jelölje be a helyes válsz betűjelét!
a. törzsdokumentumban
b. adatállományban
c. egyesített dokumentumban
18. Körlevélkészítés során kiderül, hogy csak a budapesti lakosoknak kell elküldeni a levelet. Hol kell beavatkozni? Jelölje be a helyes válasz betűjelét!
a. törzsdokumentumban
b. adatállományban
c. egyesítés műveletében
19. Körlevélkészítés során kiderül, hogy Főnökünk egyéni megszólítást is szeretne alkalmazni a levélben, pedig erről korábban nem volt szó! Hol kell beavatkozni? Jelölje be a helyes válasz betűjelét!
a. törzsdokumentumban
b. adatállományban
c. egyesített dokumentumban
20. Körlevélkészítés során kiderül, hogy a lakcím megjelölése szükségtelen a levél szövegében. Hol kell beavatkozni? Jelölje be a helyes válsz betűjelét!
a. törzsdokumentumban
b. adatállományban
c. egyesített dokumentumban
21. Kiderül, hogy a kész körlevelek közül az egyiket egy későbbi keltezéssel kell feladni. Hol kell beavatkozni? Jelölje be a helyes válsz betűjelét!
a. törzsdokumentumban
b. adatállományban
c. egyesített dokumentumban
22. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be!
a. Körlevélkészítésnél adatforrásnak nem csak a szövegszerkesztőben készült állomány használható fel.
b. Körlevél törzsdokumentum egy korábban létrehozott dokumentumból is készíthető.
c. Az egyesített dokumentumot mindig ki kell menteni, mert egyébként a körlevél elvész.
23. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz(I), majd jelölje be!
a. Körlevélkészítéskor az adatforrás összes mezőjét fel kell használni.
b. Ha kész az egyesített dokumentum, és az adatforrásba új sort szúrunk be, akkor az egyesített dokumentumban automatikusan megjelenik az új levél.
c. Ugyanahhoz a törzsdokumentumhoz több eltérő adatforrás is hozzákapcsolható.
24. Körlevélkészítés során kiderült, hogy Bergengóciában a vezetéknév, keresztnév és atyai név sorrendje nem úgy van, ahogy azt eredetileg gondoltuk. Hol kell beavatkozni? Jelölje be a helyes válasz betűjelét!
a. törzsdokumentumban
b. adatállományban
c. egyesített dokumentumban
25. Ha igaz az állítás, akkor jelölje be a helyes válasz betűjelét! Az ASCII (sima szöveg) szövegszerkesztők az alábbi műveleteket (is) képesek végrehajtani:
a. A szövegben a betűk egymás alatt is rendezett oszlopban helyezkednek el.
b. Sorkizárásra képesek.
c. Képek beillesztése lehetséges.
d. Sorvégi szótördelés lehetséges.
26. Ha igaz az állítás, akkor jelölje be a helyes válasz betűjelét! Az ASCII (sima szöveg) szövegszerkesztők az alábbi műveleteket (is) ismerik:
a. betűtípus-információkat tartalmaznak
b. nyomtatón kinyomtathatók
c. képernyőn megjeleníthetők
d. dőlt betűt tartalmazhat
Vissza az előző oldalraElőző oldal           A tesztet elkezdte: Befejezte:           Ugrás a lap tetejére!