2. tesztsor

A pontos idő:
1. Jelölje be a helyes válasz előtti betűt! Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat: Format | (Cells) | Alignment | Vertical | Bottom
a) Cellaformázás, szám kijelzési formátum, vízszintesen lent.
b) Cellaformázás, cimkeigazítás, vízszintesen középre.
c) Cellaformázás, cimkeigazítás, függőlegesen alulra.
2. Jelölje be a helyes válasz előtti betűt! Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat: Edit | Undo | Column Width
a) Vágás, oszlop szerkesztése.
b) Szerkesztés, oszlopszélesség beállítása, úgy mint az előbb.
c) Szerkesztés, oszlopszélesség állításának visszavonása.
3. Jelölje be a helyes válasz előtti betűt! Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat: Style | Hide column
a) Formai változtatás, sor magasság beállítása.
b) Formai változtatás, oszlop elrejtése.
c) Stílus definiálása az oszlop felfedése által.
4. Jelölje be a helyes válasz előtti betűt! Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat: Edit | Undo | Clear Content
a) Szerkesztés, tartalom törlésének visszavonása.
b) Szerkesztés, törlés megismétlése.
c) Vágás, oszlop törlése.
5. Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat: Edit | Undo | Entry
a) Bevitel módosítás, szerkesztéssel
b) Szerkesztés, adatbevitel visszavonása
c) Szerkesztés, törlés visszavonása
6. Mit jelent a következő üzenet: Copies selected cells to Clipboard
a) A vágólap tartalmát beilleszti
b) A kijelölt cellákat a vágólapra másolja
c) A vágólapot a kijelölt képernyőre mozgatja
7. Mit jelent a következő üzenet: Pastes data into selected cells from the Clipboard
a) Az adatok kijelölését a Vágólapra másolja.
b) Beragasztja a Vágólapra a kiválasztott adatokat.
c) Beilleszti az adatokat a Vágólapról a kijelölt cellákba.
8. Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat: Format | Alignment | Center across selection
a) Formázás, Cimkeigazítás a Formátum közepére.
b) Formázás, Igazított középkijelölés.
c) Formázás, Cimkeigazítás a kijelölésen (keresztül) középre.
9. Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat: Edit | Paste Special | Values
a) Szerkesztés, a formátum speciális beragasztása.
b) Szerkesztés, az értékek speciális beillesztése.
c) A megjegyzések beillesztése a Speciális tárterületről.
10. Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat: Edit | Paste Special | Formats
a) Szerkesztés, a formátumok speciális beillesztése.
b) Szerkesztés, csak az értékek speciális beillesztése.
c) A megjegyzések beillesztése a Speciális tárterületről.
11. Mit jelent a következő üzenet: Enters the data and exits Edit mode
a) Kilép az adatok módból.
b) Belépteti az adatokat és kilép a Szerkesztés módból.
c) Belép az Adat módba és szerkeszti azokat.
12. Mit jelent a következő üzenet egy táblázatkezelő programban: Applies borders to the selection
a) Határokat húz a megfelelő oszlophoz.
b) A teljes táblázaton függőleges rács kialakítása.
c) A kijelölt területen kereteket helyez e.
13. Mit jelent a következő üzenet egy táblázatkezelő programban: Adds one decimal place to number format
a) Tizet ad a kijelölt cella értékéhez.
b) 0,1-et hozzáad a szám látható formájához.
c) A számformátum tizedesjegyeinek számát eggyel növeli.
14. Mit jelent a következő üzenet egy táblázatkezelő programban: Underlines selected text
a) Felül bekeretezi a kijelölt számot.
b) Alul egy rácsot helyez el a cellában.
c) Aláhúzza a kijelölt szöveget.
15. Milyen hosszú szöveget írhatunk egy cellába?
a) Amekkora a cella szélessége.
b) Amekkorát akarunk.
c) Ez az adott számítógéptől függ.
d) Általában 256 karaktereset.
e) 1024 karaktert.
16. Mikor látja a következő jeleket egy adott cellában: ####
a) Ha nem értelmezhető a cellában lévő képlet.
b) Ha negatív szám van a cellában.
c) Ha a cella mérete kisebb az ábrázolandó adatnál.
d) Ha szöveget kell a cellába írni.
e) Ha a dátum kisebb a rendszerdátumnál.
17. Mit jelent az automatikus mentés? Jelölje be a helyes válasz betűjelét!
a) A program automatikusan kimenti a táblázatot, ha kikapcsoljuk a gépet.
b) Meghatározott időszakonként automatikusan elmenti a táblázatot.
c) Esetleges áramkimaradás esetén automatikusan elmenti a táblázatot.
d) A munka végén automatikusan elmenti a táblázatot.
18. Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat: File | Save As | Options | Allways Create Backup
a) Ezután a beállítás után, ha a bármikor mentés nélkül lép ki a programból, akkor is létrehoz egy biztonsági másolatot.
b) Mindig létrehoz egy biztonsági másolatot, függetlenül attól, hogy elmenti táblázatát, vagy sem.
c) Ha a későbbiekben File Save paranccsal menti táblázatát, akkor a program az előzőleg elmentett változat típusát átnevezi pl. BAK-ra, (fájlnevét változatlanul hagyva), ezáltal mindig létrehozva egy biztonsági másolatot.
19. Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat egy táblázatkezelőben: File | Page Setup | Header
a) A File menü Oldalbeállítás lehetőségei közül a Lábléc beállítását végzi el.
b) A File menü Oldalbeállítás lehetőségei közül a Fejléc beállítását végezheti el.
c) A nyomtatási kép felső margóját állítja be.
20. Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat egy táblázatkezelőben: File | Print | Page Range | Page(s) from 2 to 4
a) A File menü Nyomtatás almenüjében a kinyomtatandó oldal-tartományt állítja be: a 2.-tól a 6. oldalig fogja kinyomtatni       táblázatunk adatait.
b) A File menü Nyomtatás almenüjében a kinyomtatandó cellatartományt állítja be: a 2.-tól a 6. celláig.
c) A File menü Nyomtatási kép almenüjében a képernyőn megjelenítendő oldal-tartományt állítja be: a 2.-tól a 6-ik oldalig.
21. Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat egy táblázatkezelőben: ... Print Titles | Rows to Repeat at top : $1:$1
a) A Nyomtatási Címek beállítása minden kinyomtatott oldalra táblázatunk első Oszlopát megismétli, bal oldalon.
b) Lapszámozást állít be a kinyomtatáshoz $-ok közé!
c) A Nyomtatási Címek beállítása minden kinyomtatott oldalra táblázatunk 1. sorát megismétli, a lap tetején.
22. Milyen műveletet valósít meg a következő menühívás-sorozat egy táblázatkezelőben: ... Print Titles | Columns to Repeat at left : $A:$B
a) A Nyomtatási Címek beállítása minden kinyomtatott oldalra táblázatunk A-B. sorát megismétli, a lap tetején.
b) A Nyomtatási Címek beállítása minden kinyomtatott oldalra táblázatunk első két oszlopát megismétli, bal oldalon.
c) Speciális, minden lap bal oldalára kerülő lapszámozást állít be.
Vissza az előző oldalraElőző oldal           A tesztet elkezdte: Befejezte:           Ugrás a lap tetejére!