Access tesztek 1.

A pontos idő:
1. Mi indokolja a relációs adatmodell, relációs adatbázis-kezelő elnevezéseket? Jelölje meg a legpontosabb megfogalmazást aláhúzással!
a) Az táblák (egyedek) közti kapcsolatokat (relations) ábrázolják.
b) Az első ilyen típusú adatbázis-kezelő készítője (Jerome C. Relation) emlékére.
c) A táblák matematikai értelemben relációk.
2. Melyik a legpontosabb meghatározás? Jelölje be a betűjelét! Adatbázis tábláiban tárolják:
a) adatok
b) számok
c) szövegek
d) rekordok
3. Melyik a legpontosabb meghatározás? Adott célból összeállított adatok és objektumok gyűjteménye.
a) adatfile
b) adatbázis
c) adatállomány
d) adatstruktúra
4. Melyik a legpontosabb meghatározás? Jelölje be a betűjelét! Szabadon választható név, melyet utasításokban mezőknek vagy kifejezéseknek adhatunk azért, hogy tömörebbek és lényegre törőbbek legyenek.
a) rekordnév
b) álnév
c) alias
d) változónév
5. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Jelölje be a betűjelét! Olyan jel vagy szó (pl. OR vagy < ), amely elemeken végzett művelet végrehajtását jelöli.
a) negátor
b) kooperátor
c) operátor
6. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Jelölje be a betűjelét! Olyan adatbázis, amelyekben az adatok táblákban vannak tárolva, így hatékonyabban tudjuk azokat tárolni és kezelni, valamint a fölösleges adatismétlést is elkerülhetjük.
a) osztott adatbázis
b) relációs adatbázis
c) moduláris adatbázis
7. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Jelölje be a betűjelét! Lekérdezésekben megadott olyan mező, amely kifejezések eredményét jelenti meg, de nem tárol adatokat. Az érték követi a kifejezés értékeinek változását.
a) számított mező
b) pszeudo mező
c) numerikus mező
8. Válassza ki a relációs adatbázisok kezelésére, módosítására és lekérdezésére használható szabványos programnyelveket. Jelölje be a betűjelét!
a) MS Access
b) SQL
c) strukturált lekérdező nyelv
d) Paradox
9. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Jelölje be a betűjelét! Nyitott adatbázis kapcsolat (ODBC) kezelőprogramon keresztül elérhető adatbázis, amellyel adatokat importálhatunk, csatolhatunk vagy exportálhatunk.
a) relációs adatbázis
b) SQL adatbázis
c) táblás adatbázis
10. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Jelölje be a betűjelét! Számítógépek és más számítógépes eszközök, melyek egymással kapcsolatban állnak. Az egymás között kommunikáló eszközök a hálózat által szabályozott módon osztoznak meg az erőforrásokon.
a) Internet
b) helyi hálózat (LAN)
c) Wide Area Network
11. Válassza ki a relációs adatbázis-kezelőket a felsorolásból. Jelölje be a betűjelét!
a) dBase
b) Paradox
c) Access
d) Excel
12. A relációs adatbázis a következő alapvető jellemzőkkel bír. Jelölje be a HAMIS állítás betűjelét!
a) táblás szerkezet
b) a táblák közötti kapcsolatot kapcsolómezőn keresztül tartjuk
c) egy oszlopban különböző típusú adatok is lehetnek
d) egy táblában nem lehet két azonos nevű oszlop
13. Mező definiálásakor melyik három paramétert kell meghatározni? Jelölje be a megfelelő paraméterek betűjelét!
a) mezőszélesség
b) cellatartalom
c) mezőnév
d) mezőtartalom
e) adatmező beszúrása
f) mezőtípus
g) mezőlista
14. Melyik kettő az alábbiak közül? Jelölje be a betűjelét! Az olyan számot vagy karakterláncot jelent, melynek értéke futás közben nem változik.
a) változó
b) állandó
c) integer
d) konstans
15. Melyik az alábbiak közül? Jelölje be a betűjelét! Megadja, hogy milyen típusú adatokat tárolhat egy változó.
a) adattípus
b) filetípus
c) rekordtípus
16. Melyik kettő illik az alábbi meghatározáshoz? Jelölje be a betűjelét! Alapvető adattípus, amely dupla pontosságú, lebegőpontos számokat tartalmaz.
a) a 16 biten (2 byte) tárolt szám
b) double (dupla) adattípus
c) a 32 biten (4 byte) tárolt szám
d) a 64 biten (8 byte) tárolt szám
17. Melyik kettő illik az alábbi meghatározáshoz? Jelölje be a betűjelét! Alapvető adattípus, amely egész számokat tartalmaz.
a) a változók 8 biten (1 byte) tárolódnak
b) egész (integer) adattípus
c) a változók 16 biten (2 byte) tárolódnak
d) a változók 32 biten (4 byte) tárolódnak
18. Melyik kettő illik az alábbi meghatározáshoz? Jelölje be a betűjelét! Alapvető adattípus, amely egyszeres pontosságú, lebegőpontos számokat tartalmaz.
a) A 16 biten (2 byte) tárolt szám
b) szimpla adattípus
c) A 32 biten (4 byte) tárolt szám
d) A 8 biten (1 byte) tárolt szám
19. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Jelölje be a betűjelét! Mező típus. Ilyen változókban maximum 64 000 karakter tárolható.
a) memo adattípus
b) karakteres adattípus
c) string adattípus
20. Melyik kettő illik az alábbi meghatározáshoz? Jelölje be a betűjelét! Adattípus, amely csak két féle értéket vehet fel.
a) igen/nem (Yes/No) adattípus
b) bit adattípus
c) boolean adattípus
21. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Jelölje be a betűjelét! Alapvető adattípus. Általában 64K adatot tartalmazhat, ahol egy byte egyenlő egy karakterrel. Lehet rögzített vagy változó hosszúságú.
a) string adattípus
b) karakterlánc adattípus
c) szöveges adattípus
22. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Jelölje be a betűjelét! A szám értékes jegyeit tartalmazza a tudományos számábrázolásban, amikor a lebegőpontos számokat a túl nagy vagy túl kicsi számok könnyebb kezelhetősége érdekében kitevős alakban ábrázolják.
a) pontissza
b) abszcissza
c) mantissza
23. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Jelölje be a betűjelét! Hiányzó vagy ismeretlen adat jelölésére szolgáló érték. Azokba a mezőkbe írhatjuk, amelynek értéke ismeretlen. De használhatjuk kifejezésekben, lekérdezésekben is.
a) NILL
b) NO
c) NULL
24. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Jelölje be a betűjelét! Matematikai számítások értékeinek tárolására szolgáló adattípus.
a) string adattípus
b) numerikus adattípus
c) logikai adattípus
25. Az ilyen típusú mezők a mezőméret tulajdonságban megadott, de legfeljebb 256 karaktert tartalmazhatnak. Melyik adattípusról van szó? Jelölje be a betűjelét!
a) szöveg adattípus
b) long integer adattípus
c) memo adattípus
26. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Jelölje be a betűjelét! Olyan változó amely véges számú, azonos típusú elemet tartalmaz. Az elemek indexet kapnak.
a) long integer
b) indexelt tábla
c) tömb
27. Ennél az adattípusnál a számok maximum 15 jeggyel lehetnek megadva a tizedespont bal oldalán és maximum 4 jeggyel a jobboldalán. Melyik adattípusról van szó? Jelölje be a betűjelét!
a) double adattípus
b) pénznem (currency) adattípus
c) long integer adattípus
28. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Jelölje be a betűjelét! Az amerikai szabványú billentyűzeten levő betűket és szimbólumokat tartalmazó, általánosan használt 7-bites karakterkészlet. Az ANSI karakterkészlet első 128 karaktere.
a) ISO 9000 karakterkészlet
b) ASCII karakterkészlet
c) ABCII karakterkészlet
Vissza az előző oldalraElőző oldal           A tesztet elkezdte: Befejezte:           Ugrás a lap tetejére!