Access tesztek 3.

A pontos idő:
1. Melyik igaz? Jelölje be a betűjelét!
a) A NULL mező az a mező, amely nem tartalmaz karaktereket. Ugyanaz mint a nulla hosszú karakterlánc vagy a 0 értékű mező.
b) A NULL mező az a mező, amely nem tartalmaz karaktereket. Nem ugyanaz mint a nulla hosszú karakterlánc vagy a 0 értékű mező.
c) A NULL mező az a mező, amely nem tartalmaz karaktereket. Ugyanaz mint a nulla hosszú karakterlánc, de nem ugyanaz mint a 0 értékű mező.
2. Melyik a kakukktojás? Jelölje be a betűjelét!
a) integer
b) long integer
c) double
d) string
3. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Jelölje be a betűjelét! Olyan számot vagy karakterláncot jelent, melynek értéke a program futása közben módosulhat.
a) változó
b) állandó
c) integer
d) konstans
4. Milyen típusú mezőt rendelne a telefonszám adathoz? Jelölje be a helyes megoldás betűjelét!
a) hosszú egész
b) egész
c) szöveges
5. Milyen típusú mezőt rendelne a személyi szám adathoz? Jelölje be a helyes megoldás betűjelét!
a) szöveges
b) hosszú egész
c) egész
6. Melyik a legpontosabb meghatározás? Jelölje be a betűjelét! Olyan tevékenység, amellyel adatbázis adatvédelmét és integritását őrizhetjük meg, pl. felhasználói engedélyek, biztonsági másolatok kezelése, ill. adatbázis tömörítések tárolása.
a) adatarchiválás
b) adatmentés
c) adatbázis adminisztráció
d) adatbázis felügyelet
7. Melyik az alábbiak közül? Jelölje be a betűjelét! Adatbázis adataihoz és objektumaihoz való hozzáférést szabályozó tulajdonságcsoport, amellyel beállíthatjuk, hogy bizonyos szinteken csak a felhasználók bizonyos köre férhessen hozzá az adatokhoz.
a) adatintegritás
b) adatvédelem
c) adatadminisztráció
d) adatbázis felügyelet
8. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Jelölje be a betűjelét! Adatbázis megnyitása úgy, hogy más felhasználó vagy program ne módosíthassa annak adatait vagy objektumait.
a) titkos megnyitás (secret mode)
b) kizárólagos megnyitás
c) feltétlen megnyitás
9. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Jelölje be a betűjelét! Olyan adatbázis, amelyben ugyanazon adatot egyszerre több felhasználó is elérhet.
a) osztott adatbázis
b) nyilvános adatbázis
c) relált adatbázis
10. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Jelölje be a betűjelét! Rekordok, rekordhalmazok vagy adatbázisok azon tulajdonsága, mely az adatokat csak olvashatóvá teszi az összes felhasználó számára, kivéve azt a felhasználót aki megnyitotta azt.
a) takart
b) zárolt
c) nyitott
11. Mit tenne Ön akkor, ha olyan számla érkezne be, amelyen a Számlaszám értéke részben elmosódott? A helyes válasz betűjelét Jelölje be.
a) Kidobnám a számlát.
b) A felismerhető karakterekkel vinném be a számlát.
c) Mesterséges azonosítót - például napi dátumot és sorszámot - alkalmaznék.
d) Külön állományba tenném a kétséges tételt annak tisztázásáig.
12. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Jelölje be a betűjelét! Olyan adatbázis hozzáférési típus, amellyel sem az adatokat sem pedig az adatbázis-objektumokat nem módosíthatjuk, hanem csak megtekinthetjük azokat.
a) elrejtett
b) írásvédett
c) titkosított
13. Jelölje be a helyes folytatás betűjelét! Ha már létrehoztunk egy rekordstruktúrát és abba adatokat vittünk fel, a struktúra:
a) a későbbiekben már nem változtatható.
b) szabadon változtatható, következmények nélkül.
c) szabadon változtatható, de fennáll az esetleges adatvesztés veszélye.
14. Jelölje be a helyes folytatás betűjelét! Ha egy adatbázisban megbontjuk a létrehozott relációkat;
a) az adatvesztéssel járhat.
b) az a programunk elakadásával járhat, de adatot nem veszítünk.
c) az a programunk elakadásával járhat, sőt még adatot is veszítünk.
15. Melyik az alábbiak közül? Jelölje be a betűjelét! Olyan formátum, mellyel a mező bevitelét szabályozzuk. Tartalmazhat konkrét és maszk karaktereket, amelyekkel azt adjuk meg hogy hova kerüljön a bevitt adat, milyen típusú adatot és hány karaktert írhatunk be.
a) rekord maszk
b) adat maszk
c) bemeneti maszk
d) maszkmező
16. Melyik kettő illik az alábbi meghatározáshoz? Jelölje be a betűjelét! Ellenőrzési folyamat, melynek során eldől, hogy a beírt adat bizonyos határok közé esik-e vagy megfelel a beírt feltételnek.
a) validitás
b) szűrés
c) érvényesség
d) hibakeresés
17. Melyik kettő illik az alábbi meghatározáshoz? Jelölje be a betűjelét! Olyan szabály, amely a mezők értékeire határértéket vagy más feltételt szab meg.
a) érvényességi szabály
b) szűrőfeltétel
c) keresési feltétel
d) validitási feltétel
18. Ha egy dátum típusú mező hosszú formátumúra van definiálva (pl. 1970. szeptember 23.) akkor adatfelvitelkor... Jelölje be a mondat helyes befejezésének betűjelét!
a) végig ki kell írni az évet, nem elég a 94
b) szöveggel kell írni a hónapot
c) ha nincs más előírás, a dátumot a Windows beállításnak megfelelően kell tagolni (pont, vessző ...)
19. Jelölje be a helyes folytatás betűjelét! Adatrögzítésnél a mezők bevitelének sorrendje ...
a) mindig kötött, a programozó által meghatározott sorrendű.
b) mindig kötött, a rekordszerkezet által meghatározott sorrendű.
c) általában szabad.
20. Az adatbevitelkor módosíthatók a számított mezők is. Jelölje be a helyes megoldás betűjelét!
a) nem igaz
b) igen, de a forrás adat nem kerül frissítésre a táblában
c) igen, s a forrás adat is frissítésre kerül
21. Az alábbi állítások közül melyik hamis?
a) A logikai rendezés (indexelés) nem más mint egy újabb adatbázis-állomány.
b) A logikai rendezés egy segédállomány, amelyben a rekordok sorrendje tárolva van.
c) A logikai rendezés után a rekordok fizikai sorrendje nem változik.
22. Mire szolgálnak az indexállományok? Jelölje be a helyes válasz betűjelét!
a) ezek ideiglenes tároló helyek
b) törölt adatbázisok jelzésére
c) az adatbázisban lévő rekordok logikai sorrendjének tárolására
d) adatbázisok egymástól való megkülönböztetésére
Vissza az előző oldalraElőző oldal           A tesztet elkezdte: Befejezte:           Ugrás a lap tetejére!