Szeretettel köszöntelek Téged a Monorierdei Fekete istván Általános Iskola Szülői Közösségének weboldalán!

Engedd meg, hogy kicsit beavassalak a szervezetünk lényegét meghatározó információval és néhány fogalommal, mielőtt tovább szörfözgetnél oldalunkon.
Köszöntjük weboldalunkon!
Hírek/Aktualitások
Tagok
Beszámolók
Galéria
Letölthető anyagok
Elérhetőségek
Monorierdei Fekete István Általános Iskola Szülői Közössége
Copyright © 2020
Monorierdei SZK
Minden jog fenntartva!
Mi is a Szülői Szervezet?

A szülők érdekképviseleti szerve a Szülői Szervezet, melybe minden osztály 2-3 szülőt delegálhat. Az iskolai Szülői Szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. A szülői szervezet a tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben véleményt nyilváníthat, tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől. A Szülői Szervezet képviselőjével az iskola igazgatója tart kapcsolatot. Azokban az ügyekben, amelyekben a Szülői Szervezetnek az SZMSZ vagy jogszabály véleményezési jogot biztosít, a véleményt az igazgató kéri meg az írásos anyagok átadásával. Az intézmény szülői szervezete részére az iskola igazgatója tanévenként legalább egy alkalommal tájékoztatást ad az intézmény munkájáról, rendezvényekről, iskolai eseményekről. A Szülői Szervezet segíti a pedagógusokat, az iskolát különböző iskolai rendezvények, programok szervezésében, lebonyolításában, mint pl. sportnap, jótékonysági bál, iskolai farsang, gyereknap, stb. A Szülői Szervezet a befolyó bevételekből támogatja az iskola tárgyi feltételeinek javítását, iskolai programok szervezését.

A Szülői Szervezet elnökét a Szülői Szervezeti tagok választják. A jelenlegi elnök Micsu Zsolt, aki 2019 szeptembere óta tölti be ezt a posztot.

Kapcsolat a szülőkkel

A szülőket a legfontosabb szövetségesnek tekintjük, hiszen közösek a törekvéseink. Az iskola és a szülők közös együttműködése által valósulhat meg a gyerekek optimális érdekképviselete, csak együttműködve lehet megoldást találni a problémákra. A szülői értekezleten, fogadóórán kívül lehetőséget biztosítunk a szülők számára,hogy problémáikra-kéréseikre-kérdéseikre megoldást találjunk a pedagógusokkal együtt. Ezt a szülő többféle módon teheti: vagy az iskolának jelzi adott problémáját és kéri a szervezet jelenlétét is az egyeztetés során, vagy bevonja a szülői szervezetet osztályos választmányi tagjai által illetve direkt kapcsolatfelvétellel az erdeiszk@gmail.com e-mail címen.

Hogyan segítheti a szülő a nevelőmunkát?

Legyen nyitott a pedagógiai együttműködésre, bízzon a tapasztalattal rendelkező pedagógus értékítéletében, hibás nevelési szokásain próbáljon változtatni. /passzív nevelés, elfogult bánásmód/. Keresse az alkalmat, hogy nevelési kérdésekben véleményt cserélhessen az iskola pedagógusaival. Igyekezzen megismerni az iskolai élet értékrendjét, normáit. Vegyen részt az iskolai vagy osztály szülői szervezet tevékenységében. Támogassa a hagyományos rendezvényeket. Pl. kirándulás, színházlátogatás, ünnepélyek, gyermeknap, sportnap, zenés rendezvény stb.

Hogyan segítheti a pedagógus a szülőket a nevelési feladatokban?

A szülők tájékoztatása az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, az iskola egészének életéről, az iskola munkatervéről, az aktuális feladatokról, az országos és a helyi közoktatás politika alakulásáról, változásairól, a helyi tanterv követelményeiről, az iskola és a  szaktanárok értékelő munkájáról, saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről.

A szülő és a pedagógus együttműködésének formái

Az írásbeli tájékoztató feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai szintű programokról. Eszköze a tájékoztató füzet, a postával kézbesített levél, a faliújság, a szülői szervezet hírcsatornái. A tanév rendjét a szülők és a diákok a szeptemberben az iskola honlapjára (http://www.fekete-merdo.sulinet.hu) felkerülő „Tanév rendje” fül alatt  ismerhetik meg, illetve weboldalunkon is olvasható a Letölthető anygok menüpont alatt. A szülői értekezletek, és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv évenként határozza meg. A szülői tájékoztatást az évente kétszer sorra kerülő szülői értekezletek, a fogadóórák  biztosítják. A község lakóinak tájékoztatását szolgálja az iskola munkájáról, rendezvényeiről az iskola honlapja.

A szülői értekezletek rendje

Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként általában két, a munkatervben rögzített időpontú, rendes szülői értekezletet tart az osztályfőnök vezetésével. A szeptemberi szülői értekezleten a szülők értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól. Ekkor bemutatják az osztályban (csoportban) oktató új nevelőket is.  Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, a szülői szervezet vezetője, az osztályfőnök a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására.

A szülők egyéni tájékoztatása

Az intézmény valamennyi pedagógusa fogadja a szülőket, és szóbeli  tájékoztatást  ad  a gyermekekről a fogadóórán. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is behívja az intézményi fogadóórára. Amennyiben a gondviselő, a szülő a munkatervben rögzített időpontú fogadóórán kívül is találkozni szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetni az érintett pedagógussal. A tanulók haladásáról, tanulmányi eredményeiről a szülők a mozanaplón keresztül is tájékozódhatnak.
Büszkeségeink
Elnöki bemutatkozó
Koronavírus infók