A magyar kultúra dokumentumai:

 

 Érdy-kódex (1526-1527)

 • Terjedelménél és irodalmi kvalitásainál fogva is legjelentősebb nyelvemlékkódexünk egy prédikáció- és legendagyűjtemény. Szerzője, feltehetően a lövöldi (Városlőd) karthauzi kolostor szerzetese, Karthauzi Névtelenként vonult be irodalomtörténetünkbe. Gazdag forrásanyagát, melyek között Guillermus Parisiensis postillái, Temesvári Pelbárt sermoi és különféle szerzetesrendek legendáskönyvei egyaránt szerepelnek, kitűnő stílusérzékkel formálta műegésszé. A kódex nevét első ismertetőjéről, Érdy Jánosról kapta; ma az Országos Széchényi Könyvtár őrzi.
   Az Érdy-kódex a legnagyobb magyar legendagyűjtemény s egyben a legterjedelmesebb magyar nyelvemlék. Közepes fólió méretű papírkódex, legnagyobbrészt folyóírással, kisebbrészt a fejezetek és darabok címeiben, illetve az episztolákban nagybetűkkel írva. Teljes egészében egyetlen kéz munkája, leírója egy ismeretlen karthausi szerzetes lehetett, aki az utolsó sor tanúsága szerint 1527-ben, Szent Kelemen napján, azaz november 23-án fejezte be művét. A nyelvemlék értékét az a körülmény is emeli, hogy ez az egyetlen irodalmi emlék, ami a magyar karthausiaktól – a „néma barátoktól” – fennmaradt. Tartalma tulajdonképp prédikációk az egész évre, azonban egy részében az egyházi év kilencven főbb szentjének legendáit is magában foglalja, s különösen érdekes azért is, mert a magyar egyházban különösen tisztelt szentek legendáit elbeszéli.
 •  Az Érdy-kódexről a száz évvel ezelőtti Pallas Nagy Lexkonában ezt találjuk: "A legterjedelmesebb régi magyar nyelvemlék s a legbecsesebbek egyike. 1527-ből való. Irója nem volt puszta másoló, hanem itt-ott a másolt részek közé máshonnan iktatott egyes darabokat. E kódex evangéliumok és episztolák mellett legendákat is foglal magában s köztük az összes magyar szentek legendáit, s ezek jobbára a hires Pelbárt, temesvári barát latin szent beszédei után vannak dolgozva. A magyar szentek a következők: sz. László, sz. István, Remete Szűz, sz. Pál, sz. Erzsébet, sz. Imre, sz. Gellért. Ezeknek legendáit már Toldy Ferenc kiadta 1859. Magyar szentek élete cimű gyüjteményében; az egész kódexet csak 1876-ban tette közzé Volf György két kötetben, az Akadémia Nyelvemléktár c. gyüjteményében. A kéziratot a Nemzeti Muzeum könyvtára őrzi. A nyelvészre nézve különösen növeli a kódex becsét a következetes, szabályos helyesirás, mely akkori nyelvemlékeinkben ritkítja párját (egészen hasonló helyesirása van a Jordánszky-kódexnek is, mellyel különben is sok közössége van az Érdy-kódexnek). A kódexet Érdyről nevezték el, ki először ismertette 1834. s közölte belőle sz. László király legendáját."
 • ...

 

 • Anyahonlap: sermones.elte.hu
 • Az Érdy-kódex katalógusa: sermones.elte.hu/erdy/ 
   
 • A digitalizált oldalak közvetlen elérhetősge témákra bontottan (!) itt:  
 • Prologus: 001   Prohemium libri: 003
 • EPISTOLÁK
 • Epistola primae dominicae: 003-008   Adventban másod vasárnap epistolája: 008-014
 • Adventban harmad vasárnap epistolája: 014-019   Kántor-szerda: 020-024   Kántor-péntek: 024-029
 • Kántor-szombat: 029-033   Adventban negyed vasárnap epistolája: 034-038
 • Karácson estinek epistolája: 038-042   Karácson éjjeli mise: 042-047   Karácson hajnali mise: 047-052
 • Karácson nagymise: 052-055   Karácson között való vasárnap: 055-059   Kiskarácson: 059-062
 • Vízkeresztnek innepéről: 062-067   Vízkereszt innepe között való vasárnap: 067-070
 • Vízkereszt oktávájának evangélioma: 070-072   Első menyegzős vasárnap: 073-076
 • Másod menyegzős vasárnap: 076-079   Harmad menyegzős vasárnap: 079-083
 • Negyed menyegzős vasárnap: 084-087   Kilencben hagyó vasárnap: 087-091
 • Hétben hagyó vasárnap: 092-096   Fassang vasárnap: 096-101
 • EVANGÉLIOMOK
 • Advent első vasárnap: 103-104   Advent másod vasárnap: 105-106   Advent harmad vasárnap: 106-108
 • Advent negyed vasárnap: 108-110   Karácson éjjel: 110-112   Karácson hajnal: 112-113
 • (Karácson) Nagymisén való: 113-116   Karácson között való vasárnap: 116-118
 • Kiskarácson napja: 118-119   Vízkereszt napja: 119-122   Vízkereszt oktávájában való vasárnap: 122-124
 • Első menyegzős vasárnap: 124-125   Másod menyegzős vasárnap: 125-127
 • Negyed menyegzős vasárnap: 127-128   Ötöd menyegzős vasárnap: 128-129
 • Kilencben hagyó vasárnap: 129-131   Hétben hagyó vasárnap: 131-134   Fassang vasárnap: 134-135
 • (Nagyböjt első vasárnap): 135-137   (Két evangéliomi perikopa): 138
 • LEGENDÁK
 • Az egyháznak szentsége napjáról: 140-143   Szent András: 144-148  Szűz Szent Borbála asszon: 148-154
 • Szent Miklós: 154-158   Asszonyunk Szűz Máriaának szeplőtelen foganattya: 158-165
 • Szent Tamás apostol: 165-170   Szent Lucia asszon: 170-171   Szent István protomártír: 172-174
 • Szent János evangelista: 175-177   Aprószentek ünnepe: 178-180  Cantuariai Szent Tamás mártír: 180-184
 • Szent Szilveszter pápa: 184-190   Remete Szent Pálnak élete: 190-193  Szent Fábián Sebestyén: 193-197
 • Szűz Szent Ágnes asszon: 197-202   Szent Vince mártír: 203-205
 • Szent Pál apostolnak megfordulatja: 205-208   Asszonyunk Mária tisztulatja: 208-212
 • Szent Balázs mártír: 212-215   Szent Ágota asszon: 215-218
 • Szűz Szent Dorottya asszonnak élete: 219-222   Szent Bálint mártír: 223
 • Szűz Szent Julianna asszon: 224-225   Szent Péter apostol székbenvaló felmagasztalása: 226-230
 • Szent Mátyás apostol választása: 230-233   Szent Gerger pápa: 233-239   Szent Benedek apát: 239-248
 • Asszonyunk Szűz Máriának foganatja: 248-258   Szent Ambrus doktor: 258-262
 • Szent György mártír: 262-268   Szent Márk evangelista: 269-271   Szienai Szűz Szent Katherina: 271-284
 • De Sanctis Filippo et Iacobo Apl.: 284-288   Kristus Szent Keresztfájának megleléséről: 288-294
 • Szent Orbán pápa:  294   Vita beati Stanislai episcopi Cracco.: 295-300   Szent Zsófia asszon: 300-306
 • Remete Szűz Szent Antal ősünknek kihozása: 307-316    Paduai Szent Antal konfesszor: 319-324
 • Szent Urbán Pispek és Pápa: 324-331   Szent Petronilla asszon: 331-332   Szent Borbás Apostol: 332-336
 • Szent Vid mártír: 336-338   Szűz Szent Marina asszon: 338-341
 • Szent János Baptistának születése: 341-354   Szent János és Pál mártírokrol: 355-359
 • Szent Leó pápa: 359-361   Szent Péter és Pál Apostolok: 361-371   Szent Pál Apostol: 371-379
 • Asszonyunk Szíz Szent Máriának látogatása: 379-387   Szent László királ: 387-404
 • (Antiochiai) Szűz Szent Margita asszon: 404-409   Szűz Szent Elek konfessor: 409-412
 • Szűz Szent Praxedis asszon: 413-414   Szent Mária Magdolna: 414-427
 • Szűz Szent Kristina asszon: 428-429   Szent Jakab Apostol: 430-434   Szent Kristóf mártír: 435-437
 • Szent Anna asszon: 437-441   Szűz Szent Márta asszon: 441-443
 • Szent Péter apostol vasa szakadása: 443-446   Szent István protomártír testének meglelése: 446-448
 • Szűz Szent Damonkos Patriarka...: 448-452   Havi Bódogasszon: 452-456   Úr szineváltozatja: 456-462
 • Szűz Szent Lőrinc mártír: 462-469   Szűz Szent Klára Asszon: 469-473
 • Asszonyunk Szűz Mária kimúlása és mennybemenetelenete: 473-493
 • Boldogságos Szent István királ: 494-500   Szent Bernald doktor: 500-504  Szent Bertalam Apostol: 504-515
 • Szent Ágoston doktor: 515-520   Szent János nyaka vágása: 521-526   Szent Egyed Konfesszor: 527-528
 • Asszonyunk Szűz Máriának Szent Születése: 528-533
 • Dicsőségös Szent Keresztnek felmagasztalása: 534-538
 • Szent Máté evangelista: 539-543   Szent Gelérd Pispek: 543-545   Szent Kozma Damján: 545-546
 • Szent Móric mártír és ő társai: 547-549   Szűz Szent Iustina asszon: 549-551
 • Szent Mihal Archangyal: 551-559   Szent Jeromos doktor: 560-566
 • Szűz Szent Ferenc patriarkha Atyánk: 567-572   A Nagy Szent Karthúsiai szerzetnek eredete: 572-583
 • Szent Lukács Evangelista: 587-589   Tizenegyezer szízek (Szt.Orsolya): 590-593
 • Szent Demeter mártír: 593-595   Szent Simon Júdás Apostolok: 595-599   Mindszent Napja: 599-607
 • Halottak napja: 607-613   Szent Emre kiral: 613-617   Mindszent oktávája: 617-621
 • Szűz Szent Márton pispek: 621-626   Szűz Szent Berec pispek: 626-627   Szent Zakariás próféta: 627-628
 • (Ker.St.János anyja) Szt. Erzsébet Asszon: 628   Remete Szűz Szent Pál ősünknek kihozása: 631-634
 • Karthusiai Szent Hugo pispek: 634-639   (Magyarországi) dicsőséges Szent Erzsébet asszon: 639-646
 • Asszonyunk Máriának templomba jelentése: 646-649    Szűz Szent Cecília Asszon: 649-652
 • Szent Kelemen pápa: 652-656   (Alexandriai) Szűz Szent Katherina Asszon: 656-675    
   

   
 • Az Érdy-kódex egyetlen pdf-állományban:
 • Anyahonlap: http://erdykodex.atw.hu
 • Lehetőségek: nyomtatható, gyors web-nézet.
 • Terjedelem: 676 oldal.
 • PDF verzió: 1.5 (AcrobatReader 6.x)
 • Mérete: 423 421 370 bájt.
 • Megtekintés innen: Erdy-kodex.pdf   
 • Letöltés innen: Erdy-kodex.pdf   
  (Letöltés: jobb egérgomb - cél mentése másként.)

 Könyv-e.hu DVD

 • A Könyv-e.hu DVD-csomag
  a legteljesebb értékű
  magyar elektronikus-könyv gyűjtemény!

  Megtalálható rajta a magyar kultúra kiemelkedő östörténeti dukumentumai és leírásai hasonmásban, úgy mint pl. őstörténeti krónikák, legrégebbi magyar biblafordítások, alapítólevelek, kézzel festett kódexek. Továbbá irodalmi alkotások, néprajzi leírások, lexikonok, térképek, folyóiratok és minden hasznos dolog megtalálható rajta és általa. Közvetlen tárolásban több, mint négyszáz kiadvány érhető el elektronikusan, de netkapcsolat esetén, több mint tízezer fölöttire bővül eme legteljesebb értékű elektronikus kiadvány gyűjtemény!
 • Mindez elérhető 2 darab kétrétegű-DVD-korongon, mely sorszámmal és borítóval ellátott tokba van helyezve. Az ára 12000 forint, mely előre utalás esetén a postaköltséget is tartalmazza. A DVD-k tartalma szerzői jogvédett, elektronikus rendszerekben a közzétételük tilos!
 • OTP BANK
  Bankszámlaszám:
  Péli Zoltán Gábor
  11773322-01219160
 • Megrendelhető: pelzo@pelzo.hu
   

Ajánlott társ-honlapok:
 http://pelzo.atw.hu
http://sylvesterbiblia.atw.hu
http://thuroczykronika.atw.hu
http://nadasdykronika.atw.hu
http://ransanus.atw.hu
 http://helysegnevtar.atw.hu

www.pelzo.hu 

 © 2010-2023 Pelzo