Eredetiségvizsgálat

Eredetiségvizsgálat minden típusú gépjárműre! 0670/293-8034

Előzetes eredetiségvizsgálatot el kell végezni a jármű:
tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor kivéve lassú jármű és a lassú jármű pótkocsija esetét

első forgalomba helyezésekor:
gyártótól származó, járműkísérő lappal nem rendelkező, új jármű első forgalomba helyezésekor
használt jármű első forgalomba helyezésekor
járműnyilvántartásba korábban még nem vett, lassú jármű, vagy egyéb jármű első forgalomba helyezésekor

ismételt forgalomba helyezésekor:
forgalomból végleg, illetve átmeneti időszakra kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor
forgalomból ideiglenesen kivont járművek ismételt forgalomba helyezéskor, ha tulajdonos változás következett be

alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást megelőzően (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje)

Forgalomba még nem helyezett sérült jármű esetében az előzetes eredetiségvizsgálatot a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást, és a közlekedési hatóság műszaki megvizsgálását megelőzően kell elvégezni.

A származásellenőrzésre kötelezett, külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott járművek esetében az előzetes eredetiségvizsgálatot a származásellenőrzés eredményéről szóló határozat jogerőre emelkedését követően lehet elvégeztetni.

Nem kell előzetes eredetiségvizsgálatot végezni:
más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű belföldi forgalomba helyezését megelőzően a jármű (származásellenőrzését és) előzetes eredetiségvizsgálatát nem kell elvégezni, ha az ügyfél a kérelméhez csatolta a származási tagállam hatósága által kiadott: nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt, vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát
harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét feltéve, hogy a jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került

Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha:
jogalapja öröklés
jogalapja gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja
jogalapja a közös tulajdon megszüntetése, amennyiben a jármű valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül, vagy közös tulajdon létesítése esetén, ha az egyik tulajdonostárs korábban a jármű tulajdonosa volt a jármű nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, és a lízingszerződés teljesülésével a jármű tulajdonjogát megszerzi
annak jogalapja állami szerv kezelésében, tulajdonában lévő jármű állami szervek közötti tulajdonjogának változása
annak jogalapja a használt jármű gépjármű-kereskedelemre jogosult szervezet vagy vállalkozó tulajdonába kerülése (az adásvétel időpontjában fő tevékenység cégjegyzék vagy vállalkozói igazolvány alapján), kivéve a rendeltetésszerű használat céljából történő tulajdonszerzést

első magyarországi forgalomba helyezésére irányuló közlekedési igazgatási eljáráshoz az előzetes eredetiségvizsgálatot nem kell elvégezni:
muzeális jellegű járművek esetén
négykerekű segédmotoros kerékpárok esetén

Forrás: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala