Anyanyelvi gyakorlatok

A kommunikáció- viselkedéstanulás tanítási-tanulási tartalmai nem önmagukban elsajátítandó ismeretek, hanem – az anyanyelv tantárgy egyéb komponenseivel (mindenek előtt a valóságismereti tartalmakkal) szoros összefüggésben – az ismeretek tartós elsajátítását, az alapvető kommunikációs képességek szilárd kiépülését szolgáló célirányos, alkalmazás jellegű feladatsorok, gyakorlatok.

A gyakorlatokat (a gyakorlást) a mozgás, mimika, a gesztus, valamint a verbális technikák együttes alkalmazásával, a kommunikáció céljának, helyének, jellegének (a jellemző jegyeknek) megfelelően végezzék a tanulók.

 

VISSZA