Az iskolánkban folyó szakmai oktatás alapvető célkitűzései:

Az iskolába járó fiatalokat úgy felkészíteni az életkezdésre, hogy a lehető legtöbb esélyt megkapják a társadalmi beilleszkedéshez, az önálló életvitelhez, és a tanult szakmájukban minél nagyobb számban el tudjanak helyezkedni.

Az oktatott szakmák eltérő jellege is ezt a célt szolgálja, mivel vannak egyszerűbb, kevesebb kognitív képességet igénylő szakmák és vannak magasabb felkészülést igénylő szakmák. Így a tanulók képességeiknek megfelelő szakmák közül választhatnak, illetve javasolható ilyen a számukra.

KŐMŰVES és SZOBAFESTŐ - MÁZOLÓ szakmák

E két építőipari szakma oktatása a kezdetektől folyik iskolánkban. Eleinte csak speciális szakiskolai képzés folyt, de napjainkra folyamatos fejlesztés eredményeként ez már egy több szintű szakmai képzést jelent.

Folytatás