Gazdasági gazdálkodási gyakorlatok

A gazdasági gazdálkodási gyakorlatok tantárgy elsősorban nem a konkrét elméleti (matematikai) tananyagot kívánja elsajátíttatni a tanulókkal, hanem a gyakorlati ismeretek elsajátítását lehetővé tevő tevékenységek megismerésével, gyakoroltatásával dolgozza fel témaköreit. Ezáltal a tanulók társadalmi cselekvőképességének kialakulását segítve a mindennapi élet során tapasztalt ismereteket építi be a tantárgy témaköreinek feldolgozása folyamán a közvetlen környezetből kiindulva, s eljutva az országban zajló gazdasági folyamatok megismeréséig, valamint a saját szakmájával kapcsolatos ismereteikre támaszkodva, a fokozatosság elvét figyelembe véve, a tanulók eltérő fejlettségére való tekintettel segíti, a szakmával kapcsolatos matematikai feladatok megismerését, megértését, gyakorlását és az így szerzett tudás szöveges feladatokban történő alkalmazását.

FOLYTATÁS