mat5_tk.jpg (20714 bytes)  

" A könyv a fejlesztés különböző szintjén kínálja meg a tanulókat, így a pedagógusok és a gyerekek számára egyaránt lehetőséget biztosít az egyéni szükségletekhez történő igazodásra. A tartalmak kiválogatása valóban a matematikai problémák mindennapi élethelyzetekben tröténő megjelenítését szolgálja, és ezáltal valóban a környező világ mennyiségi és térbeli viszonyainak jobb megismerését eredményezi. Ez pedig az aktuális és jövőbeli társadalmi integrációhoz (értjük benne a továbbképzési igény felébresztését  és a megvalósulás esélyét) vezető egyetlen út."

SZABÓ ÁKOSNÉ DR. FŐISKOLAI TANÁR

Matematika 5. Tankönyv

Szerzők: Kemény Judit - Vandlik Tamás
Azonosító: MK-5501101
Bővebben: www.muszakikiado.hu
Email: vevoszolg@muszakikiado.hu

mat5_fgy.jpg (21170 bytes)

Matematika 5. Feladatgyűjtemény
Szerzők: Kemény Judit - Vandlik Tamás
Azonosító: MK-5501201
Bővebben: www.muszakikiado.hu
Email: vevoszolg@muszakikiado.hu
mat6_tk.jpg (19096 bytes)  

" ... a szakmai megbízhatóság és tudományos megalapozottság követelményei alapján - ide sorolva a logikai rendszerszemléletű szempontoknak való megfelelést - egyaránt igen jónak tartom ..."

SZABÓ ÁKOSNÉ DR. FŐISKOLAI TANÁR

Matematika 6. Tankönyv

Szerzők: Kemény Judit - Vandlik Tamás
Azonosító: MK-5501102
Bővebben: www.muszakikiado.hu
Email: vevoszolg@muszakikiado.hu

mat6_fgy.jpg (21631 bytes)

Matematika 6. Feladatgyűjtemény
Szerzők: Kemény Judit - Vandlik Tamás
Azonosító: MK-5501202
Bővebben: www.muszakikiado.hu
Email: vevoszolg@muszakikiado.hu

mat7_tk.jpg (9631 bytes)

 

" ... A feladatok számolnak a - szinte minden emberre jellemző - inkoherens megismerési, tanulási képesség-összetevőkkel, szokásokkal, segítik differenciáló tanulási-tanítási folyamatot. A feladatok testközelsége, a szövegek és az ábrák egyaránt érdeklődést keltenek, motiválnak a gondolkodásra és a cselekvésre"


Szabó Ákosné dr. főiskolai tanár

Matematika 7. tankönyv
Szerzők: Kemény Judit - Vandlik Tamás
Azonosító: MK 5501301
Bővebben: www.muszakikiado.hu
Email: vevoszolg@muszakikiado.hu

mat7_fgy.jpg (7935 bytes)

 

"...a tankönyv és feladatgyűjtemény didaktikailag aprólékos, jól kimunkált, logikus, segíti a tatatervi célok elérését, a követelmények teljesítését... munkáltató jellegű, a feldolgozás módja alkalmazkodik a tanulói sajátosságokhoz"

Balázs Tünde gyógypedagógus

Matematika 7. Feladatgyűjtemény
Szerzők: Kemény Judit - Vandlik Tamás
Azonosító: MK 5501302
Bővebben: www.muszakikiado.hu
Email: vevoszolg@muszakikiado.hu

mat8_tk.jpg (10355 bytes)

 

"...A teljes felső tagozatos anyag erénye, hogy a differenciáló matematika-tanítást szolgálja, könnyítés a pedagógus és a tanuló számára egyaránt. A feladatok a külöuböző előzetes tudászí és eltérő tanulási képességű gyermekek számára lehetőséget biztosítanak a felfedező tanulásra, a kételkedés, a bizonyítási igény rnegtauulására, legitimálja a tévedés lehetőségét, a fokozatos önállósodás élményét kínálják, kreativitásra nevelnek."

Szabó Ákosné dr főiskolai tanár

Matematika 8. tankönyv
Szerzők: Kemény Judit - Vandlik Tamás
Azonosító: MK 5501401
Bővebben: www.muszakikiado.hu
Email: vevoszolg@muszakikiado.hu

mat8_fgy.jpg (9049 bytes)

Matematika 8. Feladatgyűjtemény
Szerzők: Kemény Judit - Vandlik Tamás
Azonosító: MK 5501402
Bővebben: www.muszakikiado.hu
Email: vevoszolg@muszakikiado.hu

Ez a tankönyvcsalád a 2003. évi HUNDIDAC DÍJVERSENYEN a Magyar Taneszközgyártók, Forgalmazók és Felhasználók Szövetségének Arany-díját nyerte.

Vissza