Óvodai csoport

 

Óvodai csoportunkban iskolai életmódra történő felkészítés folyik 5 éves kortól.

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, a másságot tiszteletben tartó, humán pedagógiai értékeken alapuló, a személyiség teljes kibontakoztatását biztosító pedagógiai tevékenység.

Kiemelkedő jelentőségű a gyermeki másság tiszteletben tartása. A családdal közösen kialakított és a szülők folyamatos együttműködő részvételét igénylő nevelési színterek biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben sokszínű tevékenységet biztosítanak a fejlesztéshez, a neveléshez. A tevékenységek egyenrangúan biztosítanak örömforrást és tudatos fejlesztést az óvodai életben.

A személyiség fejlődését, az elmaradások okozta hátrányok kompenzálását a gyermekek fejlettségi szintjének megfelelő játékos tevékenység keretében végzett fejlesztés hivatott biztosítani, mely tevékenységekben arányosan, a mindenkori fejlettségi állapotot figyelembevevően szerepel a spontaneitás és az irányított foglalkozás.

Az életkori sajátosságoknak, az egyéni speciális nevelési szükségletnek megfelelő személyiségfejlesztés, a testi, értelmi, a szocializáció fejlesztésének keretei között az iskolai neveléshez -oktatáshoz- fejlesztéshez szükséges tanulási előfeltételek megteremtése érdekében az általunk kidolgozott helyi óvodai nevelési program alapján végezzük a következő alapfeladatokat:

 

Vissza az Általános Iskolához