Utazó gyógypedagógiai – hálózat

MunkatársainkÓvodák,Iskolák,KözépiskolákLetölthető Anyagok,Olvasmányok

 

 

„A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították.”(1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 30.§) A különleges gondozást a szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.

 Az ellátás helyszínei

Békéscsaba város óvodái, általános –, és középiskolái.

 Az ellátás célcsoportja

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodás kortól a tankötelezettség végéig, kiknek ellátási jogosultságát a szakértői és rehabilitációs bizottságok határozzák meg.

 

Az ellátás formája

 

Az ellátás tervezése

Egyéni fejlesztési terv alapján a jogosultságot meghatározó Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményére és a folyamatos gyógypedagógiai diagnosztizálásra építetten is.

 

 

Az utazó gyógypedagógusok feladata

 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás

 

 

A gyermekkel való foglalkozás

 

 

 

 

 

 

 

 

Többségi intézmények pedagógusaival való kapcsolattartás

 

    ?   a gyermek megfigyelése az intézmény kérésére

    ?   javaslat további vizsgálatokra

    ?   a pedagógusok felkészítése a sajátos nevelési igényű gyerek fogadására

    ?   segítségnyújtás a szakvélemény, diagnózis értelmezésében

    ?   javaslattétel a gyermek/ tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására

    ?   segítségnyújtás a tanuláshoz szükséges speciális eszközök kiválasztásában

    ?   tájékoztatás a speciális eszközök beszerzési lehetőségeiről

    ?   részvétel vesz a gyermek/tanuló részeredményeinek értékelésében

    ?   módszertani segítségnyújtás

    ?   sikertelenségek, kudarcok és eredmények okainak feltárása

    ?   szakmai előadások megtartása a többségi intézmények által kiválasztott témában

    ?   eszközbemutatók, könyvajánlások

 

Adminisztrációs feladatok

                                           

·         egyéni fejlesztési terv készítése

·         óvodai fejlesztés esetén munkanapló vezetése

·         munkanapló és a törvény által előírt Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció, egyéni fejlődési lap betétlapjainak vezetése

·         pedagógiai vélemény készítése a rehabilitációs bizottság vizsgálataihoz

·         félévi beszámoló és statisztika készítése

·         év végi beszámoló és statisztika készítése

·         minden év végén az általa ellátott gyermekek fejlesztéséről, fejlődéséről részletes tájékoztatás írása, melyet az integráló intézmények vezetői is megkapnak

 

 

Szakmai felkészültség, kapcsolattartás                                           

 

 

 

 Készítette: Ramasz Dóra

 munkacsoport vezető