Főoldalra Tankönyvek Segédletek
Multimédia Jegyzetek - Tanulmányok Diák oldalak

Intézményünk a SOROS és a C3 Alapítvány támogatásával, hozta létre ezt a SZAKMAI FÓRUM-ot, amely minden a gyógypedagógiában fontos és/vagy fontosnak, nélkülözhetetlennek, hiánypótlónak ítélt dokumentum szabad, ingyenes megjelentetésére, bemutatására, ismertetésére, hozzáférhetőségére biztosít lehetőséget .

A dokumentumok általunk tervezett kategóriái
és bemutatási rendszere

1. - Lektorált tankönyvek és segédletek

    A - tankönyvek (szabad terjesztésű és/vagy megvásárolható) - tantárgyi bontásban
    B - segédletek (szabad terjesztésű és/vagy megvásárolható) - tantárgyi bontásban
        B/1- tanulói munkafüzetek és kép, ábrgyűjtemények
        B/2- tanári segédkönyvek

2. - NEM lektorált tankönyvek és segédletek

    A - tankönyvek (szabad terjesztésű és/vagy megvásárolható) - tantárgyi bontásban
    B - segédletek (szabad terjesztésű és/vagy megvásárolható) - tantárgyi bontásban
        B/1- tanulói munkafüzetek és kép, ábrgyűjtemények
        B/2- tanári segédkönyvek

3. - Multimédia alkalmazások

    A - tananyagot feldolgozó ~ (szabad terjesztésű és/vagy megvásárolható) - tantárgyi              bontásban
    B - játékos, fejlesztő ~ (szabad terjesztésűek és/vagy megvásárolhatók) - tantárgyi              bontásban

4. - Jegyzetek, tanulmányok esetek leírásuk és megoldásuk

5. - Diák oldalak

levelezés, szabadidő
tantárgyi, szakmai feladatok, feladványok, versenyek

A megvalósítás fontos szempontjai

1. - Intézményünk a eselyped.freeweb.hu címen megjelentet minden hozzánk kifejezetten a megjelentetés céljával - valamely számítástechnikai alkalmazással feldolgozott (World 6.0, World 8.0, Office’97, HTLM, E- mail) feldolgozott - megküldött dokumentumot.
NEM VIZSGÁLJUK ANNAK SZERZŐI JOGDÍJ VONATKOZÁSAIT! A megadott címre való elküldés tényét (a "szakmai fórum" megjegyzéssel!) és/vagy az erre vonatkozó nyilatkozatot a szabad megjelentetésre szóló  jogosítványnak tekintünk.

2. - A címünkre hajlékony lemezen, interneten és/vagy CD- ROM- on, e céllal megküldött dokumentumokat VÁLTOZATLAN FORMÁBAN adjuk közre!

Nagyobb terjedelmű művek esetében (tankönyvek, kézikönyvek, tanulói- , tanári segédletek, munkafüzetek, mozgóképes-hangosított alkalmazások, ... stb.- k) a művet bemutató ismertetőit kérjük megküldeni.

Ha nem áll módjukban valamely (megnevezett) számítógépes alkalmazás használata, azt nyomtatott formában külde meg az alkotó. Külön kérésre (eseti egyeztetés alapján) lehetőség nyílik a nyomtatott, gépelt, vagy kézirat formátumú dokumentumok számítógépes adaptálására is.

A tárgyban keresse:Steinwender József-et, a
06/66/441-103; 441-086; 328-064 vagy a 06/66/442-518  telefonszámok valamelyikén.

Intézményünk a program keretében közreadott műveket NEM FORGALMAZZA!

Minden dokunmentum esetében kérjük megadni:

Reméljük, hogy az Ön/Önök közreműködésével így létrejöhet egy olyan szakmai dokumentumgyűjtemény, amely egyaránt tartalmazza a közelmúltés és a legfrissebb intézményi, szakmai információkat, eredményeket.

Egyúttal sokaknak segíthet a helyben leginkább használhatónak ítélt és a speciális igényeknek is megfelelő tankönyvek és segédletek megismerésében, kiválasztásában,esetleg korrekciójában, bővítésében.
Továbbá a szakmai tapasztalatok, kutatások gyors sokak számára elérhető közreadásában.
S nem utolsó sorban tanulóink áltlános és szakmai fejlesztésében, e kommunikációs lehetőség megismerésében, elsajátításában, gyakorlásában, praktikus használatában.

Reméljük, nem csak felkeltettük érdeklődését, hanem közre is működik e dokumenumtár létrehozásában szerző és/vagy mint használó.

Postacímünk: 5600 Békéscsaba, Vandháti u. 3. 
E-mail: esely@t-online.hu

 

Főoldalra Tankönyvek Segédletek
Multimédia Jegyzetek - Tanulmányok Diák oldalak