FŐOLDAL                    INFORMÁCIÓK                   KAPCSOLAT

 

HIRDETÉSEINK ÉS LINKGYŰJTEMÉNY

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

PÁLYÁZATOK ÖNKORMÁNYZATOKNAK

PÁLYÁZATOK TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK

PÁLYÁZATOK CÉGEKNEK, VÁLLALKOZÁSOKNAK

PÁLYÁZATOK MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

_________________

TURISZTIKAI PÁLYÁZATOK

MEGÚJULÓ ENERGIA, NAPKOLLEKTOR

MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE

AGRÁRGAZDASÁGI PÁLYÁZATOK

VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK

   TEMPLOMFELÚJÍTÁS

_________________

REGIONÁLIS PÁLYÁZATOK

ð BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN M.

ð HEVES MEGYE

ð NÓGRÁD MEGYE

ð SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

_________________

TANULMÁNYOK KÉSZÍTÉSE

MEGÚJULÓ ENERGIA, NAPKOLLEKTOR                            Pályázati lehetőségek

 

Az  ÚSZT keretein belül október 25-től ismét megnyitásra kerül az épületek energetikai korszerűsítését  megújuló energiaforrások használatával  megcélzó pályázat.

A várakozásokkal ellentétben a pályázat a Megújuló energiahordozó felhasználását elősegítő, használati meleg víz előállítását és fűtésrásegítést szolgáló napkollektor-rendszer kiépítését támogatja.

Több helyen is bizonyára találkozott az olvasó azzal a hírrel, mely szerint hazánk rekordot döntött a legrövidebb ideig nyitva levő és a bezáráskor a beadáshoz legkisebb határidőt megadó pályázatok tekintetében:
Az országosan beharangozott, augusztus 15-én megnyitásra került lakossági pályázat augusztus 17-én bezárásra került, a lezárásától pedig 1,5 óra volt még, hogy az éjfélig nyitva lévő postán feladhassák a pályázók anyagaikat...

Az újbóli megnyitás esetén a fentieket figyelembe véve
sikeresen pályázni
csak időben benyújtott és szakszerű pályázati anyaggal lehetséges.

A hírek szerint a pályázat -más formában, de -  újra megnyitásra kerül, az érdeklődők itt elolvashatják a pályázati kiírás összefoglalóját.

1. A támogatás igénybevételére jogosultak köre:
Lakóingatlanok építési technológiától függetlenül
 -  természetes személyek,
 -  társasházak (max. 12 lakás/albetét)
A pályázaton kizárólag teljes épület vehet részt.

 2. Támogatható tevékenységek köre 

Napkollektor rendszer telepítése, amely az alábbi elemekből áll:

1. napkollektor;

2. napkollektorhoz csatlakozó elemek, ami jellemzően a következő fő egységekből áll:

• a beépítési módtól függően kialakított, statikailag méretezett rögzítő vagy kollektorhoz tartozó gyártói tartószerkezet,
• használati melegvíz és/vagy puffertároló, szükség szerint kiegészítő elektromos-, vagy hőcserélős fűtéssel,
• hőmérséklet-szabályozó automatika-vezérlés,
• keringtető (solar) szivattyú
• kiegészítő elemek:
- csővezetékek a primer köri fűtővíz (fagyálló folyadék) szállítására,
- a napkollektoros rendszerhez csatlakozó egyéb szekunder köri csővezetékek,
- szigetelő lemezek, csőhéjak,
- biztonsági szerelvények,
- zárt tágulási tartály,
- szabályozó- és elzáró szerelvények,
- mérő és ellenőrző műszerek,
- fagyálló folyadék (EU biztonsági adatlappal rendelkező), fagyvédelmi funkció szükséges.

3. munkadíj, amely a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 30%-ánál nem lehet több.

 

3. A pályázattal elnyerhető támogatás
A támogatás formája: vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatás, amely lakóegységenként (lakásonként) igényelhető.

A támogatás mértéke nem lehet több a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 50%-ánál. A támogatás felső határa maximum 800.000 Ft/lakás támogatás lehet.

A támogatási összegre akkor jogosult a pályázó, ha az igényelt támogatási összeget számlákkal fedezi. Számlával csak olyan  költségek fedezhetőek, melyek a pályázat szempontjából támogatható és elszámolható tevékenységek megvalósításával kapcsolatosak.

Az önrész összetétele
Az önrész a beruházás finanszírozásában a vissza nem térítendő támogatás összegén felüli rész, amelyet a Pályázónak kell biztosítania. Az önrészt részben, vagy teljes egészében biztosíthatja hitelből.
Biztosítékok köre
A vissza nem térítendő támogatáshoz a Pályázónak biztosítékadási kötelezettsége nincs.
Társasházak és lakásszövetkezetek esetében biztosítékként minden bankszámlaszámhoz felhatalmazó levél benyújtása kötelező.

A pályázatok a benyújtás (postára adás dátuma) sorrendjében kerülnek feldolgozásra és a befogadott pályázatok elbírálása szakaszos rendszerben történik. A pályázatok a befogadás sorrendjében kerülnek elbírálásra.

A pályázatok forrás kimerüléséig részesülhetnek támogatásban, azon felül a benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.

 

A pályázat magvalósításához szükséges önrész - hitellehetőség - biztosításában igyekszünk segítséget nyújtani, amennyiben szükséges.

A pályázat megírásával egyidejűleg a Pályázó kérheti a projekt teljes lebonyolítását - pályázatírástól a kivitelezésig.

 

 

INFORMÁCIÓT KÉREK

...