Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:


Elfelejtett jelszó?

Regisztrálj most!
Európai Méhész hírei : A szemfüles méhész
Beküldte imcsi Beküldve 2006.09.12. 20:42:36 (955 olvas)

Megjegyzések egy méhészeti tükörképhez.


Az 1970 ota tarto méhészeti megfigyeléseim soràn gyakran meglepô azonossàgot talàltam a méhek és az emberek viselkedésében. Egy egy szembetûnô, oly annyira azonossàg làttàn felmerûlt bennem egy fogas kérdés is: vajon estetenként az àllatok (a méhek) jàrnak el emberi modon, avagy az emberek viselkednek àllati modon?
La Fontaine, az àllatverseirol hires francia kôltô a 17 szàzadban emberi viselkedést ragasztott az àllatokra. Ma a méhek eljàràsainak tûzetesebb megfigyelése alapjàn ennek az ellenkezôje bizonyul valosnak. Az emberek jàrnak el àllati modon. Ezen àllitàs igazolàsa kétség kivûl figyelemet érdemel még a méhészethez nem értôk részére is.
Bevezetôûl ime egy kôzismert példa: Az évad alatt, hordàstalan idôkben a méhcsalàdok szigoruan figyelik egymàst. "ûgynôkôket, kémeket, tolvajokat kûldenek“ egymàs nyakàra. Jaj annak a csalàdnak aki nem képes magàt megvédeni. Amikor pedig kitôr a hàboru, beàll az ôldôklési làz, akkor jaj annak is aki a mészàrlàsi ôrûlet utjàba esik, legyen az bàrki, ember vagy àllat! Igy folyik ez ma is az emberek kôzôtt is. Nem is kell afrikai néptôrzsek idônként megujulo ôrjôngô ôldôkléseit emlegetni, hasonlo eljàràs divik gyakran Europàban is (pl legutobb a Balkàn félszigeten?).
A "méhkimélo tiszta viràgpor gyûjtô" kôrûl tôrtént pontosito méhészeti kisérleteim alkalmàval, még részletesebb még szembetûnôbb viselkedési azonossàgok keltették fôl figyelmemet. Mi tôbb ezek a megfigyelések jelentôs tanulsàgok levonàsàra késztettek. Azon kivàncsi és tûrelmes olvaso részére aki kételkedne àllitàsaimban, azoknak ajànlom az alàbb leirt méhészeti kisérletem megvalositàsàt.
A kisérlet eszkôze rôviden:Tegyûnk egy csalàd (Dadant) kaptàrja alà egy lefedett aljzatot. Vàgjunk ki e fedél két szembe lévo oldalàn egy egy keskeny “padlàsfeljàrot”. Az igy lefedett teret osszuk meg hosszàban kissé àtlosan. Az egyik rész kôzepén, viràgpor elszedô ràcs van, alatta a gyûjtôkosàrral. Ez a rész ideiglenesen elôl is hàtul is le van zàrva. A màsik rész bejàrati (a szélesebb) oldala nyitva, de hàtul (a keskenyebb oldal), zàrva legyen. Itt, hàtul a fedélen, keskeny, nyitvahagyott "padlàsfoljàron” fognak a ki-be jàro méhek kozlekedni. A màsik, vagyis az elzàrt rész fedelén, az elôzôvel szemben a bejàratot és a méhfeljàrot zàrva kell tartani ideiglenesen. Ezen lezàrt térbe kap elhelyezést a viràgpor elszedô ràcs..
Maga a kisérlet: Helyezzûk az igy szerkesztett eszkôzûnket a szabad bejàratàval, az eltàvolitott “kôzônséges” aljzat bejàrata pontos helyébe. Néhàny nap alatt a méhek kônnyedén hozzàszoknak az uj bejàrathoz, a szabad folyoso végéhez érve a "padlàsfôljàron"zavartalanul behatolnak a kaptàrtérbe. Ez idô alatt a berendezés teljesen az emlékezetûkbe vésôdik, mi tôbb annak hasznàlata teljesen ônkéntelen, tudaton kivûli ônmûkôdô gépies eljàràssà vàlik.
Itt màris jegyezzûk meg, hogy ônmagunkon is megfigyelhetûnk, teljesen azonos eljàràst. Amikor a megszokott munkahelyûnkre jôvûnk, megyûnk, akkor azt egy bizonyos idô multàn gondolkodàs nélkûl automatikusan megtesszûk, mi tôbb a legtobb esetben a termelô munkàt is igy végezzûk, ugyancsak eszûnk, iszunk, alszunk, tisztàlkodunk ônkéntelenûl. Rôvid idô alatt a megszokàsaink rabjaivà vàlunk. Igy van ez a méheknél (az àllatoknàl!)is!
A szemfûles méhész pontosan ezt a berôgzôdési jelenséget hasznàlja ki tiszta viràgpor gyûjtéséhez. A berôgzôdési idô leteltével megforditja kisérleti kaptàrjàt 180° kal, egyben kinyitja az eddig zàrva tartott bejàrot, és a fedélen képzett padlàsfoljàrot.
Mi tôrténik ilyenkor? A kivûlrôl érkezô betàjolt méhtômeg zavartalanul veszi a megszokott helyen talàlhato azonos kûllemû bejàrot. A folyoso kôzepén azonban szembe talàlja magàt a viràporgyûjtô ràcsàval. Ekkor, a helyett hogy megkeresné a szabad bejàrot a kaptàr hàtso oldalàn, nagy erôfeszitések, sok idô és energiakifejtés kôzepette àtprései magàt a ràcs nehézségein, majd a kinyitott "padlàsfôljàron" keresztûl zavartalanul behatol a kaptàrtérbe. Kôzûlûk csak, néhànyan, a figyelmesebbek, az "értelmesebbek" veszik észre a méhész csalafintasàgàt és ôk szabad bejàro utàn kutatnak. A népesség zôme azonban nem tud megszabadulni az ônkéntelen, a berôgzôdôtt szokàsaitol és viràgporgyûtô ràcsàn àtpréselôdve "befizeti" viràgpor "AFA"jàt a méhésznek.
Most jegyezzuk meg azt is, hogy a kaptàr belsô berendezésében, a keretek egymàshoz valamint a kijàrathoz viszonyitott helyzetében a kisérlet alatt semmi vàltozàs nem tôrtént, kivéve az eddig zàrva tartott hàtso szokatlan "padlàsfoljàro" kinyitàsàt. Màrpedig a berôgzôdôtt megszokàsok a kaptàron belûl is élnek. Dolga végeztével a tômeg veszi tehàt a megszokott kijàrot amelyen eddig is kôzlekedett, vagyis 180°os megforditàs elôtt. Ez az ut viszont most màr a hàtso ràcsmentes szabad folyosora vezet. Ekkor, idô és energiaveszteség elkerûlésével tàvozik, mi tôbb, betàjolàs nélkûl rendre landol ujabb és ujabb gyûjtôutra. "Ugytudja" és azt hiszi, hogy nincs is szûkség betàjolàsra hiszen azt màr régen elvégezte. Visszatérte alkalmàval ellenàllhatatlanul behatol az amàr megszokott bejàrati folyosora, amelyen pontosan a viràgpor"csapda" kapott elhelyezést.
Igy jàr el a pillanatnyilag tevékenykedô nemzedék tulnyomo tôbbsége. Nem képes a szokàsaitol megszabadulni! Ezen eljàràs kôvetkeztében a méhcsalàd ellàtàsàban egy bizonyos ideig dôbbenetes nélkûlônôzés àll be. Sulyos a viràgpor hiànya, alaposan lelassul a nektàr, a vizellàtàs. Szerencsére kis idôvel folyamatos és fokozodo javulàs tôrténik, olyan mértékben amilyenben a régi, a "berôgzôdôtt nemzedéket" fôlvàltja egy uj nemzedék.
Az uj nemzedék ugyanis még so sem jàrt kint! Kifelé menet ô is a szabad folyoson hagyja el a laptàrt. Annyira nem "esztelen", hogy a viràgporgyûjtô ràcsàn àtpréselje magàt, akkor amikor létezik egy szabad kijàro! Mi sem természetesebb akkor erre a kijàrora be is tàjolja magàt szûkségszerûen és oda is fog visszérkezni a gyûjteményével. Kôvetkezésképpen az uj nemzedék folyamatos nôvekedésével a csalàd anyagi joléte is fokozatosan javulni fog. A méheknél tehàt a végleges, és teljes "rendszervàltàs" akkor fog beàllni amikor a "berôgzôdôtt" nemzedék levàltodott, és az embereknél?
Bebizonyosodott jelek szerint, valahogy igy van ez a magyar "kaptàr"ban is. Immàr14 éve, 180° kal megfordult a tôrténelmi helyzet. A Pàrtunk és Kormànya valamint az ôket kiszolgàlni kényszerûlt tisztviselô sereg meddô intézkedései, folytàn csôdôt mondott a tervgazdàlkodàs "legyôzhetetlen" rendszere. Az akkori eljàràsukért ma hàla és elismerést jàr. E nemzedékhez tartozo tisztviselôk azonban ma is élnek, mi tôbb megmaradt a berôgzôdôtt szokàsaik nagyrésze is él. Ezen àllitàsomat az F VM ugy mint az Igazsàgugyi Minisztérium, valamint Budapest Székesfôvàros Önkormanyzat fôtanàcsosaival a 90 es évek kôzepén tôrtént levélvàltàsaimmal iràsban igazolni is tudom.
Tanulsàg ként azt is megjegyezhetjuk: a kétlàbu emlôsôk esetében a berôgzôdés nem csak a cselekvésre, de még az elgondolàsra, a szellemre is jellemzô .
Egy EU nyitottsàghoz, demokràciàhoz, dinamikàhoz szokott magamfajta "àtlag" egyén, uton, utfélen ilyen berôgzôdôtt meddô, akadékoskodo eljàràsokba ûtkozik az orszàgban még ma is! 14 évvel az ugymondott "rendszervàltàs" utàn! Valos bizonyiték arra hogy a magyar kulturkôzôsség "kaptàràban" még kôzel sem tôrtént meg a gyôkeres, az igazi "rendszervàltàs".A berôgzôdôtt terméketlen szokàsokat, elgondolàsokat gyakorlo nemzedék még kôzel sem vàltodott le! E nemzedék ma is tôbségben van, a hatalmat is ô gyakorolja. Hasztalan eljàràsok, intézkedések, kerékkôtô szabàlyok ma is divatban vannak mint régen. A magyar "kaptàr" jolétében tehàt gyors és jelentôs javulàs a kôzeljôvôben nem vàrhato.
De legalàbb mi méhészek, nézzûnk a méhek àltal nyujtott tûkôrbe! Legyûnk értelmes megfigyelôk, mint azok az "értelmes" méhek akik rôgvest észreveszik a vàltozàst, akik képesek azonnal alkalmazkodni az uj tôrténelmi helyzethez! Hivjuk fel a méheket nem ismerôk figyelmét is az "ujratàjolàs"szûkségességére, az alkalmazkodàs jelentôségére, lépjûnk le a berôgzôdôtt megszokàsok vàgànyàrol! Siettessûk sorsunk javulàsàt!
A 34 év ota figyelem a méhek viselkedését. A szerzett tapasztalataim alapjàn àllithatom, hogy az odafigyelôk nem csak tûkôrképet, de rendkivûl hasznos és érdekfeszitô leckét is talàlhatnak a méhek eljàràsàban! Pl.: egy frissen kiszàllt raj esetében, hogyan folynak le a "vàlasztàsok" egy uj szàllàshely eldôntése ûgyében? Melyek azok az egyének akik "vàlsztojoggal" rendelkeznek, hogyan jàrnak el azok? Lecke a demokràcia javàbol! E kérdések tûzetesebb vizsgàlataira forditott kisérleteim, megfigyeléseim leiràsa a tovàbbi sorokban fog sor kerûlni.
Lyon 2004 oktober
Bencsik Jozsef, 23, bd des Castors, 69005 Lyon, T:33 478 25 04 22, E-mail :joseph.bencsik@free.fr
Lyon 2002 december

nyomtatóbarát verzió Hír elküldése a barátodnak
A hozzászólások a hozzászólok véleményét képezik. Nem vállalunk felelösséget a hozzászólások tartalmáért!
küldő Címek