Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:


Elfelejtett jelszó?

Regisztrálj most!
Európai Méhész hírei :  Reménykedések
Beküldte imcsi Beküldve 2008.12.29. 8:31:10 (635 olvas)

Bencsik József

Nem mindenkinek jó úgy ahogy van, amikor lehetne jobb is
Rövid, történelmi, bevezető.
Van itt Lyonban egy Francia-Magyar Baráti Társulat, amelynek alapító tagja (1991) és nemútólsó sorban mint szervező ma is részt veszek. Tevékenykedünk a « La connubialis mutuelle favorise l’entente cordiale » = « Egymás ismerete, elősegíti a szívélyes egyetértést » jelmondattal, és nem utolsó sorban az EU szellemében. Többek között, minden hónap közepén, ezidáig 93 alkalommal, a székházunkban műsoros baráti magyar vacsora estet rendezünk amelyen átlag közel 40 személy szokott megjelenni 98% -ban gyökeres franciak,. De természetesen szerveztünk és szervezünk és résztvevőnk ma is számos más kulturális eseményben. (legutóbb, magyar kiállítókat toboroztunk 2008 a Charlieu- i karácsonyi vásár részvételére )
Szerveztünk (avagy merjem bevallani szerveztem) és megvalósítottunk többek között 10 társulati utazást Magyarországra amelyekből kettő különleges méhészeti programmal (1992 és 1995). A szervezést magyar oldalon a Gödöllő-i Agráregyetemen működő Tóth Árpád közreműködésével készült, amikor is egyben tolmácskodtam is. Sajnos a folytatás megakadt. Az akkori MME elnökétől négy oldalas « kemény » levelet kaptam azért mert a franciák 1920 -ban hibásan döntöttek, Trianonban földarabolták Magyarországot. Az akkori méhészegyesület részéről tehát további közreműködésre nem viszontláthattam.
Ezen, ma is tartó ellenszenves álláspont ellenére, ma is, most is, és mindig igyekszem a magyar méhészek segítségére lenni valahányszor alkalom adódik.
Ma úgy érzem, hogy a helyi Lyon I regionális méhészeti szervezetek részére ismét kirándulást ajánlhatnék Magyarországra. “Egymás ismerete elősegíti a szívélyes egyetértést “ társulati jelszavunkkal. Elvégre is 2004 óta már teljes jogú EU tag vagyunk
Mit lehet ilyenkor tenni?
Nem tehetek róla: nekem nem jó úgy ahogy van, amikor az jobb is lehetne.
Nem véletlen ha az ilyen állásfoglalásomért váltom ki, azok ellenszenvét, akiknek úgy jó ahogy van. Ők tudják hogy miért jó úgy ahogy van.
Ezúttal újabb ajánlatokkal jelentkezek.
1.) Ma is szívesen tanulmányoznék minden becsületes őszinte ajánlatot, kezdeményezést.
Például egy méhészturista programot kb. 30 főre, 8 napra. Ma 14 évvel a legutóbbi méhészút óta időszerűnek mutatkoznék egy 3. Lyon-I méhészkirándulás megvalósítása Magyarországra.
Egy ilyen terv megvalósítása, a kiterjedése, a tömege folytán igen kevés eshetőség mutatkozik legalábbis egyéni kezdeményezéssel. Talán a Gödöllő-I Agráregyetem ismét vállalkozna ilyen program szervezésében, az országos méhesszervezet engedélye nélkül. Nincs kizárva ugyanis hogy e monopolszervezet “ügyvezetése” rossz szemmel nézné az ilyen egyéni független vállalkozást már csak azért is mert láthatóan és közismerten e szervezet is neheztel a francia méhészekre, amióta azok visszautasították a magyar méhészek termékeit (Méhészet 2008/12 oldal 23, és lásd ugyancsak a “Ahogy azt a Móricka elképzelte “ című írásom. Az Európai Méhész honlapján)
2.) Egy kis kerülővel.
Szerencsére mutatkozik egy másik út, legyen az egy kis kerülővel
2008 Chàrlieu- I karácsonyi vásáron részt vett egy igen rokonszenves fiatal, ügyes tettre kész magyar méhész is. A vásár alatt a sürgés forgás következtében (ott magyar csoportnak voltam összekötő, szervező tolmácsa) nem volt alkalom nézeteinket kicserélni. De a vásár befejeztével visszaindulás előtt a kezembe nyomott egy 10 X 21 cm -es cédulácskát. Apró fekete betűkkel francia nyelven volt leírva egy kis falusi turizmus program, vendégszoba ajánlata,l szolgáltatási árakkal. E rokonszenves ajánlat, a kicsinysége, a szerénynél is szerényebb mivolta ellenére jó fülekre talált. A francia szervezők közül többen is érdeklődtek mások már föl is iratkoztak.Az ilyen kezdeményezés fölkarolásához tudni érdemes, hogy magam is aktív tevékenységet folytatok, több társulatnál, többek között :
- A Lyon-I Francia-Magyar Baráti Társulatnál
- Ste Foy Lyon International Társulatnál
- A Syndicat d’Apiculture du Rhone et de la Région Lyonnaise-nél
- A Cooperative des Apiculteurs de la Région Lyonnaise méhészeti szervezetekben
- úgymint www.rhone-apiculture.fr honlapján megjelenő írásaimmal.
A fentebb jelzett társulatokon kívül EU szerte széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezek (legutóbb még a földgolyó másik oldaláról, Chiléből is!)
A gyakorlatban
A december 12.-én volt szerencsém egy bemutató vetített képes előadást tartani Charlieu város konferencia termében. A kérdések zöme: hogyan élnek, mit esznek, mit isznak a magyarok. No persze nem hiába főzött egy magyar bográcshoz értő méhész minden nap igen ügyesen, finom gulyást a vásári látogatóknak (4€/adag) Az volt az érzésem, hogy ezek a kérdések a francia közvélemény érdeklődés központjába vannak. Számosan szeretnék azt látni a helyszínen, hogyan élnek a magyarok.
Tény és valóság: a magyar méhész falusi turizmus egyetlen ajánlatra a Charlieu vásáron máris három francia családi turista jelentkezett. Szerény véleményem szerint ideális lenne ezeket a francia turistákat más címekre az ország más vidékére is elküldeni. Feltehető hogy az ország más részein is vannak hasonló adottságokkal rendelkező méhészek, magyarok, akik úgy tartják nem jó ahogy van amikor lehetne jobb is.
Sajnos sem a társulati kapcsolataim sem magam ilyen címekkel nem rendelkezünk. Magam úgy vélem, nagy szűkség lenne egy ilyen információs hálózat kiépítéséré, az ajánlatok, az értesülések, összpontosítására, megszervezésére, a kereskedelmi megállapodások aláírására… Még akkor sem föladni az akarattal ha ilyen hálózat már létezik is az országban.
3.) Tekintettel az előrehaladott életkoromra (76 éves) a legyengült egészségi állapotomra, az érdeklődők jelentkezését nem hozzám, hanem a www.europaimehesz.atw.hu honlap címére szeretném kérni. Amennyiben valóban többen is lennének jelentkezők akik úgy vélik lehetne jobb is a helyzetük, akkor tovább lehetne lépni. Központosított hálózatot kiépíteni vezetését pedig a lendületesen cselekvő méhészre bízni akitől a föntebb jelzett kis cédulás falusi turizmus ajánlatot kaptam. Kérem a szíves olvasóimat továbbítsák az ismerősökhöz az ajánlatainkat, jelentkezzenek mielőbb a jelzett honlapon.
Kapcsolataim az Európai Méhész föntebb jelzett honlapján a dinamikus tettre kész becsületes méhészek rendelkezésére állnak.
Kívánok a kezdeményezőknek jó egészséget és sok sikert az eljövendő esztendőre a terveik megvalósításhoz.

Minden kedves olvasómnak boldog új esztendőt.
joseph.bencsik@free.fr

Idézet:

nyomtatóbarát verzió Hír elküldése a barátodnak
A hozzászólások a hozzászólok véleményét képezik. Nem vállalunk felelösséget a hozzászólások tartalmáért!
küldő Címek