Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:


Elfelejtett jelszó?

Regisztrálj most!
Európai Méhész hírei : Az egészség minden pénzt megér III.
Beküldte imcsi Beküldve 2006.11.3. 20:46:51 (684 olvas)A méhcsalàd hàztartàsi hulladékairol.
Ha jól emlékszem, az USA ban a pensylvaniai egyetemi kutatók, egy kissebb vàrosi telepulésen hàztatràsi hulladék, szemét vizsgàlatokat végeztek. A megvizsgàlt kukàk taralmàbol igen érdekes és tanulsàgosan jellemző megàllapitàsokat sikerult kideriteni. "Mutasd meg a szemétlàdàd tartalmàt és megmondom hogy ki vagy!" A kidobott csomagolàsok mennyiségéből és minőségéből pontosan kiderül, hogy gazdag, közepes, vagy éppen szegény, szociàlis osztàlyhoz tartozol, hogy milyen az életmódod... hogy pl. milyen betegségekben szenvedsz, szereted e a zenét, és milyent, hogy stb...
A méhcsalàdoknak is vannak hàztartàsi hulladékai, amelyeket àltalàban eltàvolit a csalàd az ilyen munkàra beosztott "kukàs" méhek révén, kivéve ha azok akadàlyozva lennének ebben a tevékenyégükben. Ez utóbbi lehetőség, igen érdemlegesnek mutatkozó megfigyelésekre késztet. A keretàrhàló alkalmazàsànak ugyanis, pontosan az egyik, de nem a legfontosabb célja megtakaritani a kukàs méhek munkàjàt. Ugyanakkor a hàztartàsi szemetébol szàrmazó megfigyeléséből, az onnan szàrmazo értesulések elemzéséből, nagy jelentoségü fontos következtetéseket vonhat le az igényes, a figyelmes méhész.
Mindaz a hàztartàsi hulladék amely méreteinél fogva àt tud esni a keretkàló rosta lyukain, fölgyulemlik a fiókként kihuzható controllemezen. E kellékek hasznàlata nagyszerü alkalmat nyújt tehàt a csalàd hulladékainak kivizsgàlàsàra és az onnan szàrmazó értesülések elemzésére.
A pensylvàniai egyetemi kutatok lényeges megàllapitàsai közül, szàmos következtetés alkalmazható a méhek esetében is. Legyünk szemfülesek és alkalmazzuk is ezeket a módszereket a méheinkre.
Amennyiben tehàt figyelmesek vagyunk rendkivül értékes méhészeti értesülésekhez juthatunk a méhcsalàdjaik àllapotàról, méghozzà különösebb fàradozàs, időveszteség nélkül . Ez utóbbi àllitàsok igazàra ugyancsak jegyezzuk meg : mintahogy Pensylvàniàban nem volt szükség a vizsgàlat alatt àlló csalàd hàzàba behatolni, a lakokat kikérdezi, igy nincs szukség a méheknél sem kaptàrbontàsra, sem a keretek kiemelésére, megvizsgàlàsàra, szinte függetlenül az időjàràsi viszontaksàgoktól. A kerethàló alkalmazàsa valójàban tehàt nem jàr semmiféle hàborgatàssal, zavargàlàssal a méhcsalàd részére.
Mielőtt szemügyre vennénk röviden az ily módon szerezhető értesülések közül néhànyat, jegyezzük meg ugyancsak és màris, hogy a megfigyeléseink értékét megsokszorohatjuk azzal, ha azokat pàrhuzamosan, több csalàdnàl, egyszerre folytatjuk és azokat osszehasonlitjuk...làsd 125/a fénykép
Ugyanakkor ne kerülje el figyelmünket az tény sem, amely szerint a legpontosabb és egyben a legfontosabb értesüléseket éppen a méhészévadon kivül eső késő őszi téli és koratavaszi időtartam alatt szerezhetjuk. A későbbi sorokbol majd kiderül az évad alatti megfigyelések pontatlansàgainak természetes okai. Valojàban azonban a téli időszak megfigyelései a döntők a csalàd életében. Ezen időszak alatt szerzett megfigyelések egyben az eljövendő évad előjelzői is!

Jelzések a csalàd àllapotàrol, elhelyezkedésérol, gazdagsàgàrol.
A csalàdjaink hejzetéről, àllapotàról, gazdagsàgàról, tökéletes jelzők tanuskodnak.
A controllemezre lehullott hàztartàsi szemét formàjàban és kiterjedésében pontos értesülést nyújt elsősorban a csalàd erősségéről, A keretsorok közé lehullot szemét jelzi a csalàd àltal hasznàlatban lévő keretek szàmàt és a keretsorok irànyàban való kiterjedését, nagysàgàt. Ugyancsak pontos képet kapunk a csalàd kaptàron belüli elhelyezkedéséről, középen, jobbra, balra elől, nagyon ritkàn hàtul .
Egy pillantàs a control lemezre elégséges pontos kovetkeztetésre, hol, milyen formàban, milyen eroben van a csalàd. A gyakorlati megfigyelések azt igazoljàk, hogy gazdagnak minősithető az a csalàd amelynek lehullott szeméthalmaz kiterjedése a kontrollemez alapterületének több mint felét foglalja el. (126/b) De tehetünk gyakorlati megàllapitàsokat is. Igy példàul megàllapithajuk teljes biztonsàggal azt a tényt is, amely szerint a méhek az esetek legnagyobb többségében jobbszeretnek a bejàrathoz közel elhelyezkedni. 125/a. Ebből a tényből valósàgos következtetésere is lehet kilukadni. A méhek szàmàra tehàt sokkal fontosabb a levegő frissessége, annak közelsége, elérhetősége, mint annak hőmérséklete.
A kontrollemezen, pontosan, ugyancsak megfigyelhető a téli fürt formàja, amely lehet köralaku vagy tökéletes ellipszis formàju de lehet kissé tojàsalaku is. Az ovàlis forma főtengelye lehet a keretsorokkal egyirànyu vagy arra merőleges. Az ovàlis formàk lehetnek kissé nyomottak ugy mint kovérek.125/a
Egy méhcsalàd gazdagsàgàra nyilvànvalóan nem csak az jellemző, hogy milyen nagy a népessége, hanem az is hogy milyen nagy tartalékokkal rendelkezik? Nos a kontrol lemezre lehullott szemét ugyancsak érdemleges értesüléseket szolgàltat ezen a téren is a figyelmes méhész részére.
A gyakorlott méhészek között, köztudomàsú: a csalàd tartalékai egyrészt a "padlàson" a csalàd feje fölött lesznek tartalékolva, idöben, màr az évad vége felé, màsrészt a téli fürt két oldalàn talàlható kereteken. A tartalékok tömege azonban àltalàban a fürt mindkét oldalàn olyan kereteken talàlhatók, amelyeken télen nem is ülnek méhek.
Egy jó közepes népességü gazdag csalàd, amely hat kereten ül, kövér ovàlis formàban, rendelkezik tehàt legalàbb egy egy mézeskerettel, es egy egy mézes-viràgporos kerettel mindkét oldalon amennyiben tizkeretes a kaptàr. 126/b fénykép Lehet azonban hogy a szélső keretek üresek. Ilyen eset màr a tél elején kiderül a kontrollemezre lehullott hàztartàsi szemétből. A méhek ugyanis, amint a külső és belső hőmérsékleti viszonyok megengedik, akkor, igen ésszerüen, elsősorban a legszélső keretek fedett sejtjeinek tartalmàt fogyasztjàk. A kozbenső keretek tartalmàhoz csak akkor nyulnak amikor a külső hőmérséklet olyannyira mélyre szàllna, hogy a szélső kereteken fölhalmozott tartalékok elérése életveszéllyel jàrna, vagypediglen akkor amikor a szélső kereteken nincsennek tartalékok.
Miutàn a lefedelezés hulladékai vilàgosan megfigyelhető a kontrollemezen, ugy pontos értesülésunk van arrol hogy a tél folyamàn mikor, milyen tömegben és honnan, melyik keretekrol, fogyaszt a csalàd. Pl ha szélső keret külső oldalàn semilyen lefedelezés nem történt, az pontosan azt jelenti hogy ott nincs is tartalék folhalmozva. Ilyen megfigyelésekből szinte pontos képet kaphatunk a csalàd tartalékainak kiterjedéséről.
Ugyanakkor, nagyszerü alkalom nyilik érdekes osszehasonlitó megfigyelésekre is. A felvilàgosult méhész tudja, hogy csalàdjai nem csak erőben és tartalékokban kulönböznek egymàstól hanem a tartalékok fogyasztàsàban is. A kontrollemezre lehullott fedélhulladékok tömegéből ugyancsak érdemleges kovetkeztetést lehet levonni egy egy csalàd fogyasztàsàt illetően. Egyes csalàdok a tél folyamàn szinte fölemésztik az összes tartalékaikat mig màsok sokkal kevesebbet fogyasztanak, sokszor tavasszal el is kell venni tőlük régi mézes kereteket màr csak azért is hogy helyet adjunk a fiasitàs terjeszkedésére, mig màsokhoz be kell adni, hogy biztositsuk a csalàd koratavaszi tulélését.
Vegyunk egy példàt
A 126/b fényképfelvétel december 15 én készült. A csalàd ot kereten ül kerethosszàban ovàlis formàban közelebb a bejàrathoz mint a hàtoldalhoz. A felvétel napjàig szinte semmi fedelezett tartalékhoz nem nyult. Következtetés képpen ezidàig kiemelkedően takarékosan gazdàlkodott legalàbbis a szomszédos csalàdokhoz képest. Ugyanezen csalàd kontrollemzének fényképén amely ezuttal januàr 30 àn készult 126/c màr jol làthato a szélső keretek alà lehullott fedelezés vagyis a téli fogyasztàs kovetkezménye. Ugyanezen csalàd kontrollemezének fényképe 126/d feruàr 28 àn készult amelyen nagyon jol megfigyelhető a szélso kereteken fölhalmozott tartalékok fogyasztàsànak előrehaladottsàga, a fiasitàs kiterjedése a középső keretek elfoglaltsàgànak kiterjedéséről,. széthuzodàsàbol. Ugyancsak biztonsàggal megàllapithato, hogy a csalàd nem "izzados" miutàn semmi jele a lucskolodàsnak. A keretek nem penészesek a csalàd csak igen kis mértékben "meszes", lehullot meszes mumiàk csak imitt amott làthatok, ennek megfeleloen szétràgott mumia foszlànyok is ritkàn làthatok a 126/e fényképen kinagyitott részletfelvételén. Egyuttal jól megfigyelhető az ezen időszak alatt, vagyis 11/15 és 02/ 28 kozott a lehullott hàztartàsi hulladékok kitejedése, vastagsàga, mennyisége is.
Ujra ismétlésekbe bocsàjtkozva, ismételten fölhivom a figyelmet arra tényre, amely szerint ezen megfigyelések megvalositàsàra, a fontos kovetkeztetések levonàsàra nem volt szukség a méhek semmiféle hàborgatàsàra, annàl inkàb nem volt szukség kaptàrbontàsra. Màrpedig a szerzett értesulések jelentosége nagyra becsulendo azon méhészek részére akik több mint méhtartok, akik méhészeti kozbelépéseiket, muveleteiket, terveiket, értesülések elemzésére alapozzàk.
Minél kevesebb beavatkozàssal, minél kevesebb energia, fàradsàg és időveszteséggel szerezhetők be nagyfontossàgu értesulések, annàl hatàsosabban, annàl eredményesebben, annàl gazdasàgosabban lehet méhészkedni. Ez utobbi nyilvànvaló megàllapitàsbol, egy màsik, ugyancsak nyilvànvaló következtetés szàrmaztatható le: lehet magasabb jövedelemhez jutni, kényelmesebben megélni egyedül az "ész", idegen szóval az inteligencia, fölhasznàlàsàval! Az "észnélküli" àllomànynövelés kizàrolag többletmunkàt eredményez! Gondolkozzuk mielőtt hatàroznànk, hasznàljuk az eszünket mint egy nagyszerü szerszàmot, hiszen az pontosan arra szolgàl! Többet ésszel mint erővel!!!
Folyt.köv.
joseph.bencsik@free.fr

nyomtatóbarát verzió Hír elküldése a barátodnak
A hozzászólások a hozzászólok véleményét képezik. Nem vállalunk felelösséget a hozzászólások tartalmáért!
küldő Címek