Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:


Elfelejtett jelszó?

Regisztrálj most!
Európai Méhész hírei : OMME tájékoztató !A keretek megjelölésére alkalmas chipek .........
Beküldte imcsi Beküldve 2011.02.19. 10:18:23 (1091 olvas)

Chip megrendelő letöltése Innen (PDF)

A keretek megjelölésére alkalmas chipek beszerzéséről és támogatásáról

I. A chipek vásárlásának módja

Megrendelés:
A chipeket a kitöltött, aláírt megrendelőlap elküldésével lehet megrendelni. A megrendelőlapot az OMME-hoz kell eljuttatni postán (1450 Budapest 9., Pf. 116.) vagy faxon (06 1/456-0378).
A megrendelés beérkezését követően elkészítjük a kaptárazonosító számmal (OMME tagsági számmal) kódolt chipeket.
Chipek korlátlan számban rendelhetők, de a 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet alapján méhcsaládonként legfeljebb 50 db chip támogatható.
Egy chip ára (2011-ben): 70 Ft/db

Chipek átvétele és fizetés:

A) Postai átvétel
A megrendelt chipeket postai csomagban, utánvétellel küldjük ki. Ebben az esetben a chipek árát, valamint a csomagolási és postaköltséget a csomag átvételekor kell kifizetni.

B) Személyes átvétel
Lehetőség van a chipek személyes átvételére is az OMME központi irodájában (Budapest, IX. ker. Viola u. 50.). Ez esetben a megrendelőlap beérkezését követően a chipeket szállító Somafis Kft. számlát állít ki. A számla alapján átutalt összeg beérkezését követően elkészítjük a chipeket, amelyek telefonos értesítés alapján vehetők át az irodában.
Fontos! Készpénzes fizetésre nincs lehetőség, és kizárólag az értesítést követően vehetők át chipek!

II. A chipek támogatása
A támogatás célja:
A méhészetek vagyonvédelmének és a nyomon követhetőség javítása érdekében a kaptárazonosító chippel már rendelkező méhészetek keretazonosításra alkalmas RFID chipekkel történő felszerelése.

A támogatásra jogosultak köre:
A támogatás igénybevételére a méhészeti tevékenységet végző, OMME tagsággal rendelkező őstermelő, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság ill. az általuk létrehozott szövetkezet, elismert vagy előzetesen elismert termelői csoport jogosult.

A támogatás formája:
A támogatás formája vissza nem térítendő, a program céljának megvalósítása után kifizetett támogatás.

A támogatás igénybevehető:
A támogatás az OMME által nyilvántartásba vett, keretazonosításra alkalmas RFID chipek beszerzéséhez vehető igénybe.
A támogatás mértéke:
Támogatás az MgSzH/Kormányhivatal által végzett felmérés során megállapított méhcsaládszám alapján, méhcsaládonként legfeljebb 50 db chip vásárlásához vehető igénybe. Amennyiben a kérelmező adott évben nem a teljes méhcsaládszám alapján igényel támogatást, vagy a következő támogatási évben több méhcsaládszámmal rendelkezik, úgy a támogatás a következő végrehajtási évben a méhcsaládszám-különbözet alapján igényelhető (a 2010-2013 közötti támogatási időszakban összesen 50 db chip támogatható méhcsaládonként).
Egy RFID-chip támogatása számla alapján a beszerzési ár 60%-a, de a támogatás mértéke legfeljebb 50 forint/darab lehet.

A támogatási kérelem benyújtásának helye, határideje, módja:
A támogatási kérelmet az OMME központjába kell benyújtani. Az OMME a tagsági igazolás kiállítása, a hiányosan benyújtott kérelmek előzetes hiánypótlása után azt az MVH Központi Hivatalához továbbítja.
Az OMME-ba történő benyújtás végső határideje: 2011. augusztus 31.
Postacím: Országos Magyar Méhészeti Egyesület, 1450 Budapest 9, Pf.: 116.

Benyújtandó dokumentumok:

* B1053 számú támogatási kérelem nyomtatvány
* B1054 számú betétlap (Számlaösszesítő)
* A méhcsalád tartási helye szerint illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság igazolása a 2010. június 1. és szeptember 30. között végzett felmérés szerint az igénylő tulajdonát képező méhcsaládszámról. Az igazoláson szerepelnie kell az illetékes hatósági/jogosult állatorvos aláírásának, székhelyének és bélyegzőlenyomatának (1. sz. melléklet)
* A támogatási kérelemhez kapcsolódó költségeket igazoló, 2010. szeptember 1-jét követően kiállított bizonylatok (számla, illetve pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat) másolati példányai
* OMME igazolás kiadási kérelem (2. sz. melléklet)
* A támogatást igénylő nevére kiállított OMME tagdíj befizetését igazoló bizonylat (befizetési pénztárbizonylat másolata, vagy készpénz-átutalási megbízás feladóvevényének másolata vagy OMME helyi szervezet által kiadott befizetési igazolás)


A támogatást igénylő teendői:
A 2010. június 1. és szeptember 30. között végzett felmérés szerinti, a méhcsaládok számáról szóló igazolást megkéri a területileg illetékes hatósági vagy jogosult állatorvostól
OMME tagdíját a helyi méhészegyesületnél befizeti. Az OMME tagsági igazolást az egyesület központja a támogatást igénylő nevére kiállított OMME tagdíj befizetését igazoló bizonylat beérkezése után állítja ki
A támogatás alapjául szolgáló, az OMME által nyilvántartásba vett RFID chipeket megvásárolja, a felmerült költségeiről a támogatást igénylő nevére kiállított, a számviteli törvényeknek megfelelő számlát kér
A benyújtandó dokumentumoknál felsoroltakat a megjelölt határidőre és helyre beküldi

A támogatási kérelem nyomtatványok kitöltésének módja:

B1053 Támogatási kérelem Főlap

1. 1 - Az ügyfél-regisztrációs szám az MVH által az ügyfél részére a regisztrációs kérelme benyújtása után visszaigazolt, tíz számjegyből álló azonosító. Ez nem azonos az adószámmal, személyi igazolvány számmal, adóazonosító jellel stb.
Amennyiben a kérelmező ilyen számmal még nem rendelkezik, akkor ezt az MVH által rendszeresített G001 jelű formanyomtatványon kérheti meg hivataluktól (legkésőbb a támogatási kérelemmel együtt benyújtva)
2. 2 - A kérelmező adatainál az előtag pl. a dr., ifj.,özv. stb., utótag a Kft, Bt stb.
3. 3 - A kapcsolattartási információnál közlendő személy neve az, akivel a kérelemmel kapcsolatos ügyintézés során, szükség esetén érdemben lehet beszélni (telefonon). Ez nem feltétlenül azonos a kérelmezővel
4. 4 - Az Intézkedések címszó alatt a „Keretek megjelölésére alkalmas chipek beszerzésének támogatása” pontot kell megjelölni
5. 5 - Az adózási adatoknál az ÁFA visszaigénylésre vonatkozó adatot kell megadni
6. 6 - A méhcsalád számhoz az állatorvosi igazolás(ok)on szereplő összes méhcsalád számot kell beírni.
Az igényelt RFID chip darabszámot a beírt méhcsaládszám alapján kell megadni (a méhcsaládszám legfeljebb 50-szerese lehet).
Az igényelt támogatási összeget forintban kell megadni.
Ha a beadott számla (számlák) alapján igényelhető támogatás mértékét meghaladja az igényelt összeg, a számlaösszeg alapján történik a kifizetés. Ha a beadott számla (számlák) alapján igényelhető támogatás mértékéhez képest kisebb összeg kerül feltüntetésre igényelt támogatásként, az igényelt támogatási összeget veszik figyelembe a kifizetésnél
7. 9 - A nyomtatvány aláírás nélkül érvénytelen


B1054 Támogatási kérelem Betétlap - Számlaösszesítő

A nyomtatványt csak abban az esetben kell kitölteni, ha több számla/bizonylat kerül benyújtásra!

* A számla teljesítésének dátuma készpénzes számla esetén megegyezik a számla keltezésének dátumával, átutalásos számla esetén a teljesítés ideje rovatban feltüntetett dátumot kell beírni
* A Termék/szolgáltatás megnevezése rovatba ’RFID chip’ megnevezést kell beírni.
* A Számla – Mennyiség (db) rovatba azt a darabszámot kell beírni, ahány db RFID chip a számlán szerepel
* Az Igényelt mennyiség (db) rovatba azt a mennyiséget kell beírni, ahány darab RFID chip után támogatást igényel
* Az igényelt támogatás összeghez a számla alapján igényelt összeget kell beírni (ÁFA visszaigénylésre nem jogosult igénylő esetén bruttó, ÁFA visszaigénylésre jogosult igénylő esetén nettó számlaérték alapján); az igényelt összeget Ft-ban célszerű megadni (a Devizanem (Ft/euró) rovatnál is Ft-ot kell beírni)
* A kifizetést igazoló bizonylat számához készpénzfizetési számla esetén a számla sorszámát kell beírni, átutalásos számla esetén a banki bizonylat (pl. bankszámlakivonat) számát
* A nyomtatvány aláírás nélkül érvénytelen


Eljárási rend:
A kérelmeket az MVH a beérkezés sorrendjében bírálja el, és a kifizetéseket a programra rendelkezésre álló 30 000 euró mértékig teljesíti.
Hiányosan benyújtott kérelem esetén az MVH az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlást a felszólításban megjelölt határnapig, de legkésőbb 2011. október 1-ig kell benyújtani.
Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban meghatározott bármely feltételt - amelyek teljesítését az MVH helyszíni szemle során is ellenőrizheti - nem teljesíti.
A támogatási kérelem alapján az MVH a támogatás összegét határozatban állapítja meg, és a támogatást a határozat meghozatalától számított húsz napon belül, de legkésőbb 2011. október 15-ig utalja át az igénylőnek az MVH ügyfélregiszterében nyilvántartott bankszámlájára. Amennyiben az igénylő regisztrációs adatai időközben megváltoztak (lakcím, bankszámlaszám, stb.), azt a G002 formanyomtatványon kell bejelentenie.
Forrás : omme.hu

nyomtatóbarát verzió Hír elküldése a barátodnak
A hozzászólások a hozzászólok véleményét képezik. Nem vállalunk felelösséget a hozzászólások tartalmáért!
küldő Címek
imcsi
elküldve:: 2011.02.19. 19:48  Feltöltve:: 2011.02.19. 19:48
Webmester
Regisztrált: 2006.08.17.
Lakhely: Hungary Nyírmártonfalva
Hozzászolások: 238
 Re: OMME tájékoztató !A keretek megjelölésére alkalmas ch...
Nem irigylem a szaktanácsadókat .
Lásd chip igénylést .