Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:


Elfelejtett jelszó?

Regisztrálj most!
Európai Méhész hírei : Csökkenőben a tapasztalatok tovàbbitàsa.
Beküldte imcsi Beküldve 2006.12.25. 17:27:31 (695 olvas)

185. Szaklapszemle


Az Abeilles et Fleurs című szaklap, 2006/12 az UNAF méhésszervezet szaklapja, vezércikkének cime "Dehàt mit tesz a (francia) FVM?" Vàdirat a minisztérium ellen! Tudni kell hogy a Gaucho és a Regent TS mérgeket gyàrtó nemzetközi tröszt kétlépcsős pert vesztett a francia méhészek ellen. A kormàny akkor fölfüggesztette a szerek forgalmazàsàt amely fölfüggesztést az àllamtanàcs is jóvàhagyta. Most viszont kiderült hogy az elitéltek fellebbeztek. A francia méhészek fölhàborodàsa, Henri Clement tollàból, abból adódott hogy a fellebezésről nem értesitette őket sem, a FVM se màs hivatalos szerv.
A 6. oldalon az uniós parlamenterekhez intézendő levélminta, amelyet minden francia méhész, tetszés szerint megküldhet az illetékeseknek. A levél fölhivja a perlementerek figyelmét az europai méhészek sulyos helyzetére, a környezet egyensúly fölbomlàsànak veszélyére... Fölkéri az EU Bizottsàgot, M Kyprianou tanàcselnököt, hogy töröljék az engedélyezett vegyszerek listàjàról a méhekre kàros szerek alkalmazàsàt…értesitsék a kérdéses helyzet vàltozàsàról… egyeztetést kérnek az EU os Mezogazdasàgi Bizottsàggal… M Markos Kyprianou hoz intézett közös felhivàs csatolva. (7-9 oldalon)
E több mint kétoldalas felhivàst 22 különböző EU os méhészàgazati szervezet irta alà közöttük magyar részről Bross Péter is. A hivatkozàsokkal telitett levél tartalmànak forditàsàra nem forditok energiàt abban a reményben hogy azt egyébként is közre fogja adni a Méhészet is, màr amennyiben a szerkesztőség azt érdemesnek làtja.
Ugyancsak a 9 oldal (A F 06/12) lapaljàn olvasható: hogyan kell eljàrni annak a méhésznek aki valamilyen méhészàgazati kàrt szenvedett el és aki az UNAF szervezeten keresztül kötött kàrtéritési, biztositàsi szerződést. Erről jut eszembe hogy ilyen felhivàst soha nem làttam a Méhészet ben, az OMME hirei között. Következés képpen feltehetően ilyen biztositàs nem is létezik Magyarorszàgon. Semmi hir a tavasszal történt Paks környéki tömeges méhpusztulàst illetően, ha csak az nem, hogy a kàrosult méhészek ugyében az ANTSZ segiti a méhészeket (Méhészet 2006/08 OMME hirek)
Tudni érdemes, hogy ugy az UNAF mint az SNA francia méhész érdekvédelmi szervezetnek megvan a maga méhészbiztositója amelynen keresztül közösen és kedvezményesen biztosithatja méhcsalàdjait minden méhész. Az OMME részéről ilyen hozzààllàsról nem tudni avagy az ilyen eljàràs nem tartozik a méhészérdekek közé. Mellesleg ugyancsak jellemző a hallgatàs, a csaló mézkereskedők ügyében?
A Fleurs et Abeilles 06/12, 18-20 oldal beszàmoló a Versailles Egyetemen tartott SICAMM (A mézelő méh védelme, nemzetközi tàrsulat) tudomànyos kongresszusról. A beszàmoló kiemeli a méh környeztvédelmi szerepének jelentőségét, a méhek életére nehezedő életveszélyek alakuklàsàt… A 26-27 oldalon beszàmoló a Korzikàban tartott méhanyanevelők tanulmànyi napjairól…
A màsik orszàgos szaklap, az Abeille de France vezércikkét ugyancsak a szervezet az SNA elnoke M Vedrenne irta alà. Benne beszàmol a COPA-COGECA legutóbb, Bourg en Bresse ben tartot gyüléséről. Miutàn itt jelen voltak a magyarok is igy majd a beszàmolójukból bővebben remélhetnek a magyar méhészek is hireket. Az 517. oldalon érdekes vélekedés olvashato M Luc Noel tollàból: Oktober 17.- én a francia napilapokban kiszurta a szemét a szerzőnek egy ujàgcikk amelyben a méhek szerepeltek. Cime : "A méhek szeretik a parlagot" A cikk kifejti, hogy a méhcsalàdok legyengülésének, a téli elhullàsnak az oka a parlaghiàny. A méhészek tehàt nagy hibàt követnek el amikor nem vàndorolnak a parlagra. A téli elhullàs is az ő hibàjuk (értsd: nem a vegyszerrel mérgezett környezet !!!) M Luc Noel jobban utànnanézett a dolgoknak. Ugyan ezeket a hireket terjeszti ugyanis a "jachere-apicole" internet is. Ki és milyen célból kürtölhet a nagyközönség felé ilyen hireket? Es mi derül ki? A hirek mögött az vegyszergyàrtó nemzetközi tröszt àll akit a francia birosàg kétlépcsős birósàgi tàrgyalàson itélt el. Tanulsàg: ilyen nemzetközi tröszt cég, a pénz hatalmàval élve olyan hireket terjeszthet amilyet akar. A méhészek nehézségei ezzel szemben nagyrészt pontosan abból adódnak, hogy a pénztelenségük miatt még csak ellentmondani sem tudnak az ilyen hireknek, de még a sajàt javukra sem cikkezhetnek ! Mikor fog az àgazat olyan szükséges gazdasàgi erőre szert tenni amely segitségével fölvehetné a versenyt egy nemzetközi cégtröszttel? Nem de elgondolkodtató?
Az Abeille de France 543-548 oldalon egy màsik, a francia méhészeti àgazat kongresszusi beszàmolójàt hozza le, valójàban tele tàblàzatokkal kimutatàsokkal. E kimutatàs egyébként aa EU COPA-COGECA bizottsàg szokàsos felszólitàsàra készült, amelynek alapjàn a francia méhészek kérhetik és kaphatjàk a nemzeti fejlesztési tervükbe beiktatott EU os tàmogatàst.
E helyzetjelentés 31 kimutatàsbol, tàblàzatból grafikonokból àll.Kivonatosan:
1994 ben 1 370 220……. 2004 ben 1 360 973 kaptàr volt az orszàgban
84 800 ......... 69 600 méhész, 2,5% profi, a kaptàrok 45% a, növekvőben, ez utóbbiak szolgàltatjàk az évi termés felét = 14 500 T, Az egy kaptàrra eső hozam csokkenőben 30 kg ról 24 kg, A behozatal emelkedőben az àraik csökkenőben (làsd a grafikonok) A belső termelési költségek emelkedőben mig a fogyasztàs szintje vàltozatlan, az értékesités 2/3 közvetlen, 1/3, értékesités a kereskedelmi làncolatokon keresztül növekvőben ugy mint az eladàsi àrak. (4,5 – 8,6 €) növekedőben, mig a behozatali mézàrak csökkenőben. Nagy a nemzetkőzi verszeny a kiszerelők között.
A méhészek között folytatott felmérések szerint:
A profiméhészetben (+150 kaptàr) 25% a termelési költségemelkedés, növekedés az egyfőre eső kaptàrak szàmàban, azok a méhészek akik hordósan àrusitanak veszélyes helyzetbe kerültek (az erősödő behozatal miatt) Növekszik a téli veszteségaràny, csökkenőben az egy kaptàrra eső hozam. Csökkenőben a kistermelők szàma, csökkenőben a tapasztalatok tovàbbitàsa. Közel 20 anyanevelő àtlag 500 anyàt értékesit évenként, közölük 9 en 2000 anyàt nevel. Méhanyabehozatal 2003 ban kb 50 ezer, csökkenőben.
A méhészeti ökológia egyébként tovàbbra is napirenden van a francia szaklapokban. Pl az Abeille de France szaklap 06/12 129 oldal a Vogézek hegy vilàghirü fenyőmézharmat helyzetével foglalkozik.A 138-140 oldalon jelent meg a legutóbbi kongresszuson (Bourg en Bresse) elhangzott elóadàs "Az okoszisztéma törékenysége" cimu előadàs szövege szerepel, Marc Dulumier, az Agronimia Intézet tanàrànak tollàból.
Mialatt a Méhészet 2006/12 szàma tovàbbra is az értesülések szegénységével dicsekedhet. A vezércikk "Joggal elvàrható" cimü iràs ugyancsak "jogosan" biràlhatja a birósàgi eljàràsokat huza-vonàk, hatàridő, visszafizetések elhuzódàsa, részlegessége…miatt Mialatt Francia földön a biztositó szinte azonnal fizet a kàrosultnak, majd pedig ő maga mint biztositó intézkedik a birósàgi eljàràsok ügyében, kiharcolja magànak a maga igazsàgàt. Az OMME hirekben (VO) gyülésén, november 12, "a megjelent vezetoőégi tagok àtvették a nemrég elkészult méhegészségugyi ismeretek"et, majd kiosztottak minden egyes tag részére az Allami Pénzverdében 1879 mintàra készult érmeket. Mindezen értesülések tehàt mint elsődleges és igen fontos méhészközérdekü informàciok!. De mellesleg még mindig napirenden tartottr Zrt, és mig végül is mint jelentéktelen dologrol esett "a hazai méz védelméről" Azt màr nem tudni milyen védelemről van szó, milyen tervekről, milyen bizottsàg fog eljàrni, kinek a vezetésével, milyen hatàridővel. Nem is merem tovàbb kifogàsolni az alà nem irott VO beszàmolót hiszen hemzsegnek benne jelentős, "fontsabbnàl fontosabb" hir, kivàló méhész oklevelek osztogatàsàról, méhészmester vizsgabizottsàgi kinevezésekről, tagdijemelésről szóló igen fontos méhészérdekvédelmi hireket. Valamikor a "Pàrtunk és Kormànya" uralkodàsa idején volt divatban a kitüntetési oklevelek, érmék osztogatàsa? Ja kérem kétség kivül "nagy ur a megszokàs"! Bizonyitékul: kivànok mindenkinek sok sikert, egészséget az új esztendőre!
Lyon 2006/12/23. J. Bencsik 23, bd des Castors F-69005 Lyon Mél:
joseph.bencsik@free.fr

nyomtatóbarát verzió Hír elküldése a barátodnak
A hozzászólások a hozzászólok véleményét képezik. Nem vállalunk felelösséget a hozzászólások tartalmáért!
küldő Címek