Több szem többet làt!

Dátum 2006.09.20. 20:57:21 | Téma: Európai Méhész hírei

Néhàny megjegyzés “A MAGYAR MÈHÈSZETI NEMZETI PROGRAM “-hoz

Avagy ahogyan azt Lyon-bol lehet làtni, több szem többet làt!
« Méhészet » 2004/08 a 797/04 EK rendelet folytàn
Motto: megjegyzéseim nem rombolo hanem javito szàndékkal készültek.
Ma az EU tol vàrjàk a magyar méhészek a felemelkedésüket. Valoban, amennyiben ki tudnàk hasznàlni a kinàlkozo alkalmat (mint a méheink a föhordàs idejét!) akkor részükre nyitva àll a felemelkedés, megujulàs, a korszerüsités kapuja, csak be kell menni rajta. A kapunàl csak olyan “meghivot”= fejlesztési tervet, kell fölmutatni, amelyet önmaga àllitott ki és amely megfelel az EU àltalànos fejlesztési politikàjànak..
I. Az alkalom kihasznàlàsànak feltételei, buktatoi azonban szerfelett megannyi.
Az elsö és egyik legfontosabb feltétel a “Nemzeti Program”, az NP ràtermettsége, a fejlesztési terv ésszerüsége, szakértelme.
II. A màsik vitathatatlan feltétel, ezen fejlesztési program sikeres kivitelezése.
* * *
I. Legyen szabad màris néhàny megjegyzést tenni a NP ràtermettségéhez.
A maga egészében a magyar méhészetre elsösorban az elmaradott, rendkivül munkaigényes eszközök, (100 éves NB kaptàr) és a hozzàjuk tartozo ugyancsak elmaradott technologia alkalmazàsa a jellemzö. E megàllapitàs a NP “Gyakorlati képzés” bevezetö fejezetében is szerepel. Az EU ban ugy mint vilàgszete elterjedt (EU szabvàny Langsthrot-Dadant rakodokaptàrok), racionalis eszközök, technologiàk szinte ismeretlenek.
Ezzel szemben hemzseg az egyéni és különleges kaptàrtipusok sokasàga (hozzàvetölegesen is több mint egy tucat!!!). Ennek a sokrétüségnek, elmaradottsàgnak az oka teljesen lényegtelen. Ami lényeges az éppen az innen szàrmazo sulyos, hàtrànyos helyzet.
Rendkivül fontosnak mutatkoznék tehàt elsösorban olyan tervet késziteni amelynek segitségével e hàtrànyos helyzet fölszàmolhato!
Végre eljött az ido, itt a nagyszerü történelmi alkalom amikoris a magyar méhészet fölzàrkozhat méghozzà EU pénzen a modern idök, technologiàjàhoz, EU szabvàny eszközeihez mi több, azon tul ezen eszközök modszerek tovàbbfejlesztésének lehetöségéhez tökéletesitéséhez.

E megàllapitàssal szemben mire tart igényt az NP 2004
1.Uj méhészeti technologia ismertetése a màr meglévö ismert hazai kaptàrtipusokra
2.Uj, hazai környezetre adaptàlt méhészeti technologia ismertetése külföldi kaptàrtipusokra. (Gyakorlati képzés, bekezdo fejezet 1-2 es pontja)

Elöszöris nemtudni mit kell érteni az „uj“ szo alatt, és miért lesz az „uj“ technologia hatékonyabb mint a megszokott és hosszu idök alatt kitapasztalt régi? Lehet –e feltételezni azt hogy az „uj“ szo alatt rakodokaptàros rendszert kell érteni. Ebben az esetben „fàbol vaskarika“-rol van szo, hiszen a magyar méhészet 70% NB fekvö kaptàrokkal dolgozik! Màrpedig ilyen kaptàrokra az “uj “ rakodokaptàros technologia nem alkalmazhato!
Màsodszor a kettes pont: „uj, kulfoldi kaptàrtipusok“ ( szlovén cseh, lengyel bulgàr...) sokasàgàval csak alaposan megnövekszik a Magyarorszàgon hasznàlatos, a màr ugyis szàmtalan kaptàrtypusok szàma. De végülis még azt sem lehet tudni, hogy vajon a EU szabvàny Langsthrot-Dadant kaptàrtipusok ide tartoznak e ?
Senki elött nem kétséges; a mai magyar kaptàrtipusok mindegyikéhez tartozik egy egy rendkivül munkaigényes, és ugyancsak különlegesen elmaradott, nehézkes méhészeti eljàràs. De tartozik ezekhez ugyancsak megannyi különleges méhészeti kellékvàltozat is. Ezen hàtrànyok összessége folytàn a magyar méhésznek egyre nehezebb, késöbb lehetetlen lesz fölvenni a versenyt az EU (szabad!)piac àruival. Versenyképtelensége folytàn a magyar méhészre tehàt következésképpen egyre alacsonyabb életnivo vàr. Régen volt az amikor “Pàrtunk és Kormànya” jol megfizette a mézet de csak azért mert a nyugati piacon kemèny valutàt kapott érte. Ma viszont a vàsàrlo az “ur”, akinek a piac versenye a szolgàja! Aki nem àll be a versenyzö szolgàk közé az kiesik a jàtékbol.
Méhészeti NP nak tehàt szükségszerüen szem elött kell tartania a fogyaszo tàrsadalom ezen alapjàt. Következés képpen a magyar méhészeti àgazat versenyképességének fejlesztése mutatkoznék célszerünek. E cél elérésére nyujt segitséget az EU.
Erdekes modon a 3. fejezet: a “Méhészetek vàndoroltatàsànak ésszerüsitése” az NP egyik fontos fejezete, nagy figyelmet szentel a rakodo eszközök, daruk raklapszàllito tagoncàk... vàsàrlàsàra, ezek alkalmazàsàhoz, bemutatok, filmek, (még azt is meghatàrozvàn milyen tipusu lehet a videofelvétel VHS, PAL, a forgatàsra alkalmazott szakemberek...) könyvek, kiadvànyok EU pénzelésére.
Màrpedig a magyar méhészek között közismert és népszerü guruloméhesek, a konténeres méhészetek fejlesztése, terjesztése, ujabb kisérletek finanszirozàsa az NP ban szoba se kerül. Ugylàtszik ez a modszer nem tartozik a “méhészetek vàndoroltatàsànak ésszerüsitésé”hez. EU tàmogatàs hijjàn jobb lesz ezt a vàndoroltatàsi modszert abbahagyni helyettük darukat raklapokat targoncàkat vàsàrolni!!!
Természetesen, Lyon-bol nézve a Magyar NP még sokmàs részlet ésszerütlensége is fölvetödik. Példàul: “fàbol vaskarika”, a magyar NB kaptàrtipusokhoz, szekrénykaptàrokhoz (a magyar kaptàrok 70%-a) lehetetlen a “higénikus aljdeszka” alkalmazàsa. (2. fejezet: atka elleni védekezés) ràadàsul a tucatnyi többi kaptàrtipus közel sem szabvànyositott...
Màshonnan : pàlyàzat utjàn vàlasztott méhészeti (fö és al)szaktanàcsado (tisztviselö)hàlozat az OMSZSZ megszervezése. (Szaktanàcsadàs fejezet) Minden bizonnyal megbizhato nagyszerü szakemberek lesznek a vàlasztottak, legalàbbis olyanok akiknek nincs is sajàt profi méhészeti vàllalatuk, különben hogyan àllnak a magyar méhészek rendelkezésére minden idökben, pl föhordàs, vàndorlàs idején? Tanàcsadok tehàt legfeljebb “könyvmoly”elméleti szakemberek lehetnek akik a “falugazdàsz” irodàkban, pàrnàs székben ülve, minden idökben ügyfélfogadàsra, elméleti jotanàccsal vàrjàk a ràszorulo gyakorlati méhészvàllalkozokat? Tesznek igy ez utobbiakkal, amikor “a jelenlegi törvények értelmében csak az vàlhat méhészvàllalkozovà aki elvégezte az Orszàgos Képzési Jegyzék szerinti 22 2 6139 06 2 0 02 méhész szakképesitést nyutjo tanfolyamot” (szövegidézet az 1. szakasz 2. fejezetéböl, jellemzö a magyar tisztviselés bonyolultsàgàra, avagy ésszerüségére?)
Valojàban az NP sok màs részletének ésszerüsége, ràtermettsége, is kifogàsolhato. Taglalàsàra hosszu oldalak iràsaira lenne szükség.
Ismétlem: megjegyzéseim nem rombolo szàdékuak! Ellenkezöleg, szerteném fölhivni a tisztelt olvaso figyelmét a következö gyakorlatra : Tudni érdemes, hogy az EU szabàlyok szerint egy NP 3 evre érvényes, de ez idö alatt megfelelö indokolàs esetén lehet modositàst is kérni, és megkapni! Tessék élni ezzel a lehetöséggel!!!

II. A màsodik feltétel, vagyis a terv kivitelezése ugyancsak szàmos buktato àldozata lehet. Mindenki tudja, mert a sajàt börén is tapasztalhatta a magyar tisztviselés lassusàgàt, ellenàllàsàt, bonyolultsàgàt. Igy van ez többé kevésbbé Francicàban is. Pl az EU segitség elsö éveiben (1998-99) csak 40% ban sikerült kihasznàlni a rendelkezésre àllo EU pénzösszeget. Màrpedig ilyen fötisztviselök ellenàllàsàn fog mulni a NP kivitelézések sikere, vagy bukàsa Magyarorszàgon is ! Természetesen kivànjunk 100% os sikert!
* * *
A tovàbbi fejtegetés érdekében tegyünk egy megàllapitàst: Az egyetlen méhészeti orszàgos szaklap a Méhészet, azon minisztérium birtokàban van, aki a NP-ot beterjesztette. Màrpedig egy független orszàgos szaklap hijjàn, a föntebbi sorokban leirt megjegyzések, orszàgos viszonylatban, halott kifogàsok maradnak, hiszen az illetékes minisztérium nem kifogàsolhat, sajàt maga ellen a sajàt szaklapjàban, a Méhészetben, legyen az a kifogàs bàrmennyire is ésszerü! E helyzet annàl is inkàbb sajnàlatos miutàn az OMME-bol csak egy van, és az is szemlàtomàst egyetért a FVM illetékes Foosztàlyàval, hiszen alàirta az NP-t. Valoszinüleg ugytartja, hogy jobban fog jàrni ha nem kifogàsol, hanem közremüködik. De vajon miért nem irta alà az MT , meg az Agràrkamara, avagy az EU demokràciàt meghazudtolva meg se kérdezték az ö véleményüket? Honnan lehetne erröl tudni, ha nem egy független orszàgos méhészeti értesitöböl?
Egy, az EU ban 47 éve élö méhész szemében a magyar (“egypàrt”)méhészet OMME mindent jovàhagyo viszonya az illetékes minisztériummal, természetellenes és igy egyben ésszerütlen is. Tudni érdemes hogy az EU orszàgai demokratikus hagyomànyai szerint, a méhészeti (érdekvédo)szervezetek elsösorban vizsgàlodo, kritizàlo àllàsponton àllnak (egy öreg francia méhész mondàsa szerint “az a dolguk”) az illetékes minisztéreiumokkal szemben. A dolog egyébkén megforditva is érvényben van : a minisztérium kritizàlja a szervezetek inditvànyait. Ez utobbi eljàràs viszont tökéletesen müködik Magyarorszàgon is!
* * *
Ugyancsak tudni érdemes hogy az EU politika egyik legfontosabb àltalànos irànyelve, az àllami monopoliumok folyamatos fölszàmolàsa. E politika megvalositàsàhoz EU segitséget is lehet igényelni. Màrpedig a Méhészet mint egyetlen orszàgos szaklap a magyar méhészek összefogàsànak, akaratànak hijjàn, tagadhatatlanul àllami monopolisztikus helyzetbe került. Ismerjuk el, hogy e helyzet, EU demokràciàhoz méltatlan, tarthatatlan helyzet!
Ugyanakkor a mai magyar méhészeti szakirodalom rendelkezik szàmos értelmes, fogékony, nyitottszellemü független szakemberrel. Közöttük kutato intézetek tudosai, egyetemi tanàrok, egészségügyi hàlozat felelösei, környezetvédelem, bioméhészet... neves emberei. Tessék összefogni, EU segitséget kérni egy független méhészeti, értesiö szaklap szerkesztésére.
Miutàn az idevonatkozo EU pàlyàzatot végülis az illetékes minisztérium fötisztviselö urai fogadjàk el vagy utasitjàk vissza, azért nincs kizàrva, hogy pontosan ök lesznek egy ilyen kezdeményezés elsöszàmu kerékkötöi. Miért is tàmogatnànak olyan méhészeti értesitöt amelyböl részükre eleve kritika vàrhato. Az ilyen magatartàs antidemokratikus, EU politika ellenes. Ezért amennyiben ilyen kezdeményezést valoban visszautasitanànak, ebben az esetben az illetékes EU politikai szervekhez lehet fordulni. Ezen a téren, az EU, különösebben a francia méhésszerveztei kapcsolataim révén, a szerény képességeim, az elörehaladott korom szerint, segitségre, magam is készen àllok.
Gyözzük le màris a nehézségeket!: Szerintem màris tehetne egy minimàlis lépést a tisztelt olvasom, amennyiben a föntebb leirtakkal egyetért. Mi történhet akkor ha minél szàmosabban eljuttatnàk, a jelen szöveg egészét, avagy a tetszö kivonatos részét ismert E-mail cimekre? legyen az az illetékes minisztérium fötisztviselö felelöse, a Magyar NP szerkesztöje? Kinek lenne elönyére egy ilyen eljàràs, ha nem éppen és pontosan a magyar méhészeti àgazatnak?
A magyar méhészet hathatos fölemelkedésének reményében:

Bencsik Jozsef,
23, bd des Castors, 69005 Lyon T/Fx: 33 478 25 04 22. E-mail: Joseph.bencsik@free.fr
Kelt Lyonban, 2004 oktober 11.-én

Ui.: elnézést kérek az ékezethiànyossàgokért (Francia betürendes gépen készült!)

Idézet:

Ez a hír Európai Méhész Új oldalon folytatódik www.europamehesze.atw.hu -tól jött
http://users.atw.hu/europaimehesz

A sztori URL -je :
http://users.atw.hu/europaimehesz/article.php?storyid=24