AB.MAX függvény


Egy táblázat adott mezőjében (oszlopában) azt a legnagyob értéket adja eredményül, amely megfelel az adott feltételnek.

Formai előírás (Szintaxis):

AB.MAX(adatbázis; mező; kritérium)

Adatbázis:
Az adatokat tartalmazó cellatartomány. Az Excel-ben az adatbázis sorokban és oszlopokban található adatok halmaza. A sorokat rekordoknak, az oszlopokat mezőknek nevezük. A táblázat első sorában az oszlopok feliratát mező neveknek nevezzük.

Mező:
Azt jelzi, hogy mely mezőket, (oszlopokat) használja a függvényben. A mezőt idézőjelek közé tett névvel szövegként (például "Kor", "Hozam" stb.) vagy mezőszámként (idézőjelek nélkül, például 1 az első mező, 2 a második és így tovább) lehet megadni.

Kritérium (feltétel):
Azoknak a celláknak a tartománya, amelyek a megadott feltételt tartalmazhatja. Bármilyen tartományt megadhat, ha az legalább egy oszlopfeliratot és alatta legalább egy üres cellát tartalmaz.

Példát megnéz, vagy letöltPélda

Forrás: EXCEL súgója, saját szavakkal. Békéscsaba, 2003-13. Párzsa László @ Vissza az előző oldalraElőző oldal