DÁTUM függvény


A függvény a megadott dátumnak megfelelő sorszámot adja eredményül. Az Excel a sorszámként tárolja a dátumot, ezért műveleteket hajthatunk végre a dátumokkal. Alapértelmezés szerint 1900. január 1. megfelelője az 1-es sorszám. Ha a függvény beírása előtt a cella "Általános" formátumú volt, akkor az eredmény dátumként, nem pedig számként lesz mutatva. Ha meg szeretné nézni az adott dátum sorszámát, akkor meg kell változtatni a cella formátumát "Szám" formátumúra.

Formai előírás (Szintaxis):

DÁTUM(év; hónap; nap)

Év
Ez 1 - 4 jegyű szám lehet. Ezt az Excel a választott dátumrendszernek megfelelően értelmezi. Alapértelmezés szerint az 1900-as dátumrendszert használja. Ha az év megadása 0 és 1899 közötti értékű, akkor az Excel ennek az értéknek 1900-hoz adásával számítja ki az évet. Például a DÁTUM(108;1;2) képlet 2008. január 2-át adja eredményül, mert 1900+108=2008. Ha az év értéke 1900 és 9999 közé esik, akkor az Excel pontosan a megadott értéket veszi az évszámnak. Ha az év értéke kisebb 0-nál vagy nagyobb 10000-nél, akkor az Excel a #SZÁM! hibaértéket adja vissza.

Hónap
Pozitív vagy negatív egész szám, amely az év hónapját fejezi ki 1 és 12 közötti számmal. Ha a hónap értéke nagyobb 12-nél, akkor a hónap értékét hozzáadja a megadott év első hónapjához. Például: DÁTUM(2008;13;2) képlet a 2009. január 2-ának megfelelő sorszámot fogja vissza adni. Ha a hónap értéke kisebb 1-nél, akkor a ezt az értéket kivonja a szám abszolútértékét plusz 1-et a megadott év első hónapjából. Például: a DÁTUM(2008;-3;2) képlet a 2007. szeptember 2-ának megfelelő sorszámot adja eredményül.

Nap
A hónap napjait megadó 1 és 31 közötti pozitív vagy negatív egész szám. Ha a nap értéke nagyobb a megadott hónapban lévő napok számánál, akkor a nap értékét hozzáadja a megadott számot a hónap első napjához. Például: a DÁTUM(2008;1;35) képlet a 2008. február 4-ének megfelelő sorszámot adja eredményül. Ha a nap értéke kisebb 1-nél, akkor kivonja ennek a számnak az abszolútértékét, a plusz 1-et a megadott hónap első napjából. Például: a DÁTUM(2008;1;-15) képlet a 2007. december 16-ának megfelelő sorszámot adja eredményül.

Példát megnéz, vagy letöltPélda

Forrás: EXCEL súgója, saját szavakkal. Békéscsaba, 2003-13. Párzsa László @ Vissza az előző oldalraElőző oldal