Betűk-szavak

Állam-főváros

Ország-város

(xls; zip)

Játék a betűkkel

Betűcsere

Megkevertük

(xls; zip)

Összetett szavak

Plusz 1 betű (v.1)

(xls; zip)

SzóVonat

Szókirakós1

(xls; zip)

Szókirakós2

Szó-ta-go-ló 1

Szó-ta-go-ló 2

(xls; zip)

Anagramma

 

2 betű csere

Plusz 1 betű (v.2)

A

K

I

M

 

M

I

L

I

Szórács

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladvány neve és rövid leírása

Letöltés

Magánhangzók nélkül. A feladványban 4-7 vagy 8-20 betűs szavak közül választhat. A mássalhangzók emelkedő sorrendben, a magánhangzók kód formában jelennek meg. Ezek alapján újra kell szerkeszteni a szót.

Mássalhangzók nélkül. A feladványban 4-7 vagy 8-20 betűs szavak közül választhat. A magánhangzók emelkedő sorrendben, a mássalhangzók kód formában jelennek meg. Ezek alapján újra kell szerkeszteni a szót.

Keresztnév a szóban. A feladványban egy adott szóban (egy megadott hosszúságú) keresztnevet vagy becenevet kell megtalálni. A keresztnév vagy becenév szerepelhet a szó belsejében (pl.veder), elején (pl.katalán) vagy a végén (pl.mákos). Van néhány nagyon érdekes szó is!!!

Választható opciók: Keresztnév a szó belsejében vagy/és Keresztnév a szó elején vagy végén

Keresztnevek. A feladványban keresztneveket kell kitalálni.

A program véletlenszerűen kiválaszt egyet a névlistából és kiír 3 betűt. Több segítség lehetőség közül választhat: Fiú/Lány jelölőnégyzet, Segítség jelölőnégyzet

Idegen keresztnevek. Az első feladványban egy megadott magyar keresztnév idegen nyelvű megfelelőit kell megtalálni. Az idegen keresztnév kezdőbetűjét megadtam. Ha bejelöli a jelölőnégyzetet, akkor megjelennek a névben található magánhangzók. Ha további segítségre lenne szüksége, akkor, a kitakarni (megismerni) kívánt betű alá tegyen "X"-et, ennek hatására megjelenik a fölötte lévő betű.

A második feladványban nyolc magyar keresztnévhez hozzá kell párosítani az idegen nyelvű megfelelőjét és ezeknek a nemzetiségét.

A magyar és idegen keresztnevek ÁBC sorrendbe rendezve jelennek meg

Vezetéknevek. A feladványban egy magyar vezetéknevet kell kitalálni, amelynek az első és utolsó betűjét megadtam.

A vezetékneveket több kategóriába vannak sorolva:

-Foglakozás (pl. ÁCS, SZABÓ)         -Nemzetiség, nép (pl.MAGYAR, SZÉKELY)

-Településnév (pl. PÁPAI, BIHARI)   -Keresztnév (pl.ÁGOSTON, BALÁZS)

-Tulajdonság (pl.KIS, GYENGE)        -Más földrajzi hely (pl.ERDÉLYI, DUNAI)

-Állat, növény (pl.MEDVE, HÁRS)     -Egyéb (pl.POLGÁR, SZAKÁLL)

-Valamilyen tárgyhoz, növényhez vagy állathoz köthető (pl.KÖTELES, ORSÓS)

Földrajzi helyek. A feladványban földrajzi helyeket kell kitalálni.

Választhat magyarországi vagy más országbeli földrajzi helyek közül. A program véletlenszerüen kiválaszt egyet a megadott helyek közül és kiír 3 betűt Több segítségi lehetőség közül választhat.

Szimmetrikus szavak. A magyar nyelvben léteznek olyan szavak melyekben a magánhangzók és mássalhangzók elhelyezkedése szimmetrikus. Például:

-sport, start - az "o" vagy "a" betű a szimmetria tengely, előtte és utána is 2-2 mássalhangzó van;

-temetés -az "e" betű a szimmetria tengely, előtte és utána is 2-2 mássalhangzó és 1-1 magánhangzó van, azonos sorrendbe;

-vegyes - a szó szimmetria tengelye a "g" és "y" között van, előtte és utána is 2-2 mássalhangzó és 1-1 magánhangzó van, azonos sorrendbe;

Két opció közül választhat: 4-6 vagy 7-11 betűs szavak.

A program véletlenszerűen kiválaszt egy szót, mely megfelel a kiválasztott opciónak. és megjeleníti a szó magánhangzói.

Az "Első betű" és/vagy "Utolsó betű" jelölőnégyzetek bejelölésével kitakarhatja az első és/vagy utolsó betű(ke)t.

További segítséget kaphat ha a "Segítség >>" sorban, a kitakarni kívánt mező alá tesz egy "X"-et.

Sok mássalhangzós szavak. A feladványban olyan szavakat kell kitalálni, melyekben legalább kétszer több mássalhangzó van, mint magánhangzó (pl. rendőr, sport, tölgy).

Választható opciók: rövidebb (4-7 betűs) vagy hosszabb (8-12 betűs) szavak

A szó kiválasztása után a második sorba megjelennek a feladvány magánhangzói

-a jelölőnégyzetekkel segítséget kérhetünk (első, utolsó vagy kettős betűk)

-ha ez sem lenne elegendő, akkor a harmadik sorba, tegyen "X"-et a kitakarni kívánt mező alá

Azonos magánhangzós szavak. A feladványban olyan 4-15 betűs szavakat kell kitalálni melyekben azonos magánhangzók vannak (pl. kalap, kemence). Segítségül a kezdőbetűt és a magánhangzókat megadtam. Ha segítségre lenne szüksége, a kitakarni kívánt mező alá tegyen "X"-et, ezáltal megjelenik egy újabb betű.

Neves magyarok. A feladványban neves magyar személye vezetéknévhez kell párosítani a keresztnevüket.

Választható opciók: férfinevek, női nevek vagy mindkét névtípus

A kiválasztott 20 vezeték- és keresztneveket külön-külön ábc sorrendbe rendezi és kiírja egy-egy táblázatba.

Ha megfelelő párosítás esetén, megjelenik a személy foglalkozása vagy más adat.

Neves külföldiek. A feladványban neves külföldi személyek keresztnévhez kell párosítani a vezetéknevüket.

Választható opciók: férfinevek, női nevek vagy mindkét névtípus

A kiválasztott 20 vezeték- és keresztneveket külön-külön ábc sorrendbe rendezi és kiírja egy-egy táblázatba.

Ha megfelelő párosítás esetén, megjelenik a személy foglalkozása vagy más adat.

Idegen eredetű szavak. A feladványban az adott meghatározás alapján egy idegen eredetű szót kell kitalálni. A szó kezdőbetűje és betűinek száma adott. Segítségképp kérheti a magánhangzók megjelenítését (Magánhangzók jelölőnégyzet). Egy másik lehetőség, a kitakarni (megismerni) kívánt betű alá tesz "X"-et.

Kettős betűs szavak1 (gy-ly-ny-ty, cs-sz-zs).

Az első feladványban gy, ly, ny, ty kettős betűket tartalmazó szavakat kell kitalálni.

A második feladványban cs, sz, zs kettős betűket tartalmazó szavakat kell kitalálni. Segítségül a kezdőbetűt és a kettős betűt megadtuk. Ha további betűt szeretne megtudni a feladványból, akkor tegyen "X"-et a sárga színű mezőbe, a megtudni kívánt betű alá.

Kettős betűs szavak2. A feladványban olyan 5-15 betűs szavakat kell kitalálni melyekben egymás mellett van két azonos betű (pl. hittan, összesen). Segítségül a kezdőbetűt és az egymás melletti kettős betűket megadtam.

Ha segítségre lenne szüksége, akkor a kitakarni kívánt mező alá tegyen "X"-et, ezáltal megjelenik egy újabb betű.

Kettős mássalhangzós szavak. A feladványban olyan 5-15 betűs szavakat kell kitalálni melyekben egymás mellett van két azonos betű (pl. hittan, összesen). Segítségül a kezdőbetűt és az egymás melletti kettős betűket megadtam.

Ha segítségre lenne szüksége, akkor a kitakarni kívánt mező alá tegyen "X"-et, ezáltal megjelenik egy újabb betű.

Azonos kezdetű szavak. A feladványban olyan, különböző értelmű, 5-15 betűs, szópárokat kell megtalálni melyeknek az első 3-4-5 vagy 6 betűje megegyezik. Például: vonat - vonzalom, szerelem - szerelvény. Az első szó betűi megjelennek a táblázat felső sorában. A II-ik szó hossza és kezdőbetűje a II-ik és III-ik sorban látható. Ha bejelöli a Kezdő betűk jelölőnégyzetet, a III-ik sorban megjelennek a két szó közös kezdőbetűi. Ha a világoszöld mezőbe, a megismerni kívánt mező alatt, tesz egy "X"-et a betű megjelenik.

-ka, ke végződésű szavak. A magyar nyelvben a szóvégi -ka és -ke szótagokat kicsinyítő képzőnek nevezik, mint például: asztalka, erdőcske, Katika, Ernőke. De azért vannak kivételek (de még mennyi..), mint például: uborka, szőke, stb. A feladványban ilyen szavakat kell kitalálni. A program véletlenszerűen kiválaszt egy szót és beírja a kezdőbetűjét és a végződését a "Feladvány betűi" sorba. Ha nem tudja a megoldást, kérhet segítséget a "Segítség" sorban, valamelyik ismeretlen betű alá tesz egy "X" betűt, akkor a betű ismerté válik (kitakarja a program)

-ia, -ka végződésű szavak. A magyar nyelvben sok -ia és-ka végződésű szó van. A feladványban ilyen szavakat kell kitalálni.

-cia, -ció, -ság, -ség, -tan végződésű szavak. A feladványban olyan szavakat kell megtalálni melyeknek a következő végződései lehetnek: -cia, -ció, -ság, -ség vagy -tan.

Jelölőnégyzetekkel be lehet állítani, hogy milyen végződésű szavak jelenjenek meg a feladványban. Választhat egy vagy több opciót is, de kötelezően egyet. A "Minden szó" opció esetében mind az öt típusú szó megjelenhet.

Az opció(k) kiválasztása után a program véletlenszerűen kiválaszt egy szót a SzóTár munkalapról, amely megfelel a beállított opció(k)nak. A szó kezdőbetűje megjelenik a "Feladvány betűi" sorban. Ha további betűkre lenne szüksége (miért is ne!!), akkor a "Segítség" sorban, a kitakarni (megismerni) kívánt betű alá tegyen X-et (sárga színű mezők), ezáltal megjelenik a betű a felső sorban.

Ha bejelöli a "Végződés" opciót akkor megjelenik a szó végződése. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha a "Minden szó" vagy egynél több opciót választott.

-adó, -ász, -ész, -tó, -ló végződésű szavak. A feladványban olyan szavakat kell megtalálni melyeknek a következő végződései lehetnek: -adó, -ász, -ész, -ló vagy -tó. Jelölőnégyzetekkel be lehet állítani, hogy milyen végződésű szavak jelenjenek meg a feladványban. Választhat egy vagy több opciót is, de kötelezően egyet. A "Minden szó" opció esetében mind az öt típusú szó megjelenhet.

Az opció(k) kiválasztása után a program véletlenszerűen kiválaszt egy szót a SzóTár munkalapról, amely megfelel a beállított opció(k)nak. A szó kezdőbetűje megjelenik a "Feladvány betűi" sorban. Ha további betűkre lenne szüksége (miért is ne!!), akkor a "Segítség" sorban, a kitakarni (megismerni) kívánt betű alá tegyen X-et (sárga színű mezők), ezáltal megjelenik a betű a felső sorban.

Ha bejelöli a "Végződés" opciót akkor megjelenik a szó végződése. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha a "Minden szó" vagy egynél több opciót választott.

Szóban szó. Az első feladványban egy adott szóban el van rejtve egy másik szó, mint például: váróterem>> verem, szivartartó>> zivatar, röplabda>> pad. A lényeg az, hogy a második szó nem összefüggően szerepel az első szóban (pl. kalapos>> lap). Az elrejtett szót úgy kapjuk meg, ha törlünk egy megadott számú betűt.

A program véletlenszerűen kiválaszt egy szót, amely a SzóTár1 lapon lett megadva. Az első szó betűi megjelennek a második sorban (zárójelben a szó hossza)

A harmadik sorban, tegyen "X"-et a törlendő betű(k) alá. A törlendő betűk száma a zárójelben látható. Helyes megoldás esetén gratulációt kap.

A második feladványban egy adott szóban el van rejtve egy másik szó, mint például: szivartartó >> ivar, kalapos >> alap. A lényeg az, hogy a második szó összefüggően szerepel az első szóban.

A program véletlenszerűen kiválaszt egy szót, amely a SzóTár2 lapon lett megadva. Az első szó betűi megjelennek a második sorban (zárójelben a szó hossza)

A harmadik sorban, tegyen "X"-et a második szó betűi alá. Helyes megoldás esetén gratulációt kap.

Hiányzó betűk. A feladványban olyan szavak vannak megadva melyekben ugyanaz a 2, 3 vagy 4 betűs szótöredék megegyezik. Például: márka, márvány, szar. Ezekben a szótöredékekben az a közös, hogy ugyanaz a 2, 3 vagy 4 betű hiányzik mindegyikből.

Az Ön feladata, hogy beírja a hiányzó betűket.

Szótag+szó=új szó. Az első feladványban egy megadott értelmes szóhoz hozzá kell párosítani egy szótagot, így képezve egy teljesen új szót (pl. bál + na = bálna; gond + ola = gondola).

A program véletlenszerűen kiválaszt 15 szó-szótag párost. A szavak piros színűek, míg a választható szótagok kék színűek. Be kell írni a megadott szóhoz legjobban illő szótag sorszámát, megjelenik a szótag a szó mellett és eltűnik a választható szótagok listájából.

Miután mind a 15 szóhoz párosított szótagot megjelenik az eredmény.

A második feladványban egy megadott értelmes szóhoz hozzá kell párosítani egy szótagot, így képezve egy teljesen új szót (pl. há + ború, usz + kár).

A program véletlenszerűen kiválaszt 15 szó-szótag párost. A szavak piros színűek, míg a választható szótagok kék színűek. Be kell írni a megadott szóhoz legjobban illő szótag sorszámát, megjelenik a szótag a szó előtt és eltűnik a választható szótagok listájából.

Miután mind a 15 szóhoz párosított szótagot megjelenik az eredmény.

Szó metamorfózis. Ebben a feladványban egy megadott szóból törlés és vagy betűcsere után egy másik szót kaphatunk. Például: angyal > agyag.

Magyar helységnevek. Ebben feladványban össze kell párosítani 12 mai hivatalos helységnevet a magyar nyelvű helységnévvel.

Összetett szavak. Ebben a feladványban összetett szavakat kell alkotni:

  1. vese + = vesekő
  2. vese + =vesekő; + fejtő = kőfejtő
  3. ablakmosó; mosómedve;

Összetett szavak2. Ebben a feladványban is összetett szavakat kell alkotni:

vese + =vesekő; + fejtő = kőfejtő

Betű kirakós. Ebben a feladványban egy megadott hosszú szóhoz (7-12 betűs) hozzá kell illeszteni minél több rövid szót (3-5 betűs).

Filmek. Ebben a feladványban egy tucat filmhez kell párosítani a rendezőt és/vagy színészt.

Ki írta? Ebben a feladványban egy tucatnyi irodalmi műhez kell párosítani a szerzőt

Ország-(fő)város. Ebben a feladványban 20 ország névhez kell párosítani város- vagy fővárosneveket.

Magyarországi helységnevek.

Ebben a feladványban magyarországi helységneveket kell kitalálni mely tartalmaz egy kiválasztható szót (folyó, férfi vagy női keresztnév, stb.)