"Napjainkban semmi sem válik olyan gyorsan elavulttá, mint az ismeretek. Ezért mi sem volna kényelmesebb, mint elvégezni a kötelező alapiskolát, beiratkozni egy középiskolába, kitanulni egy szakmát vagy egyetemi tanulmányaink befejezése után birtokába jutni egy diplomának. Az információs társadalom ennél sokkal többet kíván, aminek értelmében át kell alakítani oktatáspolitikánkat,
de egész életünket is.
Az oktatás és a felnőttoktatás új koncepciója az, hogy ismereteinket folyamatos tanulással egész életünk során állandóan meg kell újítanunk, összehangolva a társadalomban való aktív részvételünkkel.”
Roman Herzog
"Vallom, hogy  felnőttek ritkán bölcsebbek a gyermekeknél. Igaz, többet éltek, de ettől még nem biztos, hogy okosabbak. Mégis mindazon felnőttek számára ajánlom e könyvet, akik a jelen körülmények között  - saját sorsuk javítása érdekében  - nemcsak tudnak, hanem akarnak is tenni. Ez a könyv nem gyógyszer, csupán irányt mutat arra vonatkozóan, milyen kiaknázatlan lehetőségek rejlenek a felnőttképzésben. Éljünk azzal ami bennünk szunnyad."
dr. Váradi László
A felnőttképzés bibliája

A könyv címe láttán bizonyára sokan fogják fejüket felkapni, nemtetszésüket kifejezni, sőt a szerzőre esetleg minden kígyót-békát rákiabálni. Arról azonban szó sincs, hogy bárkinek a vallásos érzületét sérteni szeretném. Pilátus szavaival élve, akkor „Mi az igazság?” A Kr. e. 6. sz. és a Kr. u. 9. sz. között – hozzávetőlegesen mintegy másfél évezred alatt – létrejött, a különböző egyházak által szentnek tekintett iratok gyűjteménye a Biblia (innen ered a Szentírás elnevezés). „ A Biblia (a biblion, illetve biblia = könyv, tekercs – görög szóból) azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket a zsidó és a keresztény vallás szentnek és isteni eredetűnek ismer el, és mint ilyeneket a hit alapnormájának tekint.” A Biblia tehát elsősorban vallási ihletésű könyvek gyűjteménye, melyet kanonikus könyveknek is neveznek. A „kánon” jelentése szabály, regula.
 Szeretettel visszaemlékezve a jogi stúdiumom alatt hallottakra, nem egy professzorom fogalmazott így: „Kérem, jegyezzék meg, egy jogász számára szentírás a jogszabály!
” Ezt a megfogalmazást azonban további gondolatokkal is kiegészítették, így többek között azzal, hogy :
„ A jogszabályok stabilitása az ország stabilitását biztosítják!”
És mennyire igazuk volt. Tudom, hogy ebben a felgyorsult, és állandóan változó világban – figyelembe véve az Európai Unióhoz történő csatlakozást is – különösen a jogi szabályozás területén végtelenül nehéz maradandót alkotni. Mégis megkísérelem, hogy a művelődés egy szűk szeletének, a felnőttképzés területére – a jelen időszakra – vonatkozó szabályokat – regulákat összegyűjtve, rendszerezve nyújtsam át olvasóimnak.
Felnőttképzési tanácsadás
Megjelent könyveim
Felnőttképzés lap
FAT
NIVE
Felnőttképzők szövetsége
LINKEK