Örök örömmel

Örök örömmel átölel
(Antal testvéremnek)


Csodás az én Uram,
erõm, vigaszom Tõle van,
Benne élek, Övé vagyok,
éltetõ fénye rám ragyog

Viharok közt is Õ vezet,
óvja testemet, lelkemet
szívem Benne lecsendesül,
szeretetében elmerül

És hogyha itt már nincs tovább,
Jézusom vár rám odaát,
örök örömmel átölel,
Atyám házában van e hely