Menekülj!

 

Menekülj!


Ha sötét viharfelhõ támad,
morajló dörgés gyûrûzik végig a tájon,
sebesen zúgó szél tördeli a fákat,
szíved szorongásai gyötörnek fájón…

Ha beborít, kísért a múlt,
és megkötöznek régi sérelmek,
ha gyönyörû álmod porba hullt,
s halálra rettentenek félelmek…

Menekülj!

Oda, hol pihentetõ csend van és nyugalom,
hol élõ vizek folydogálnak,
ahol áldó szeretet kísér utadon,
s szíved gondolatai békére találnak

Hagyj mindent hátra! – szaladj, repülj!
Jézus karjaiba menekülj!