A Te neved

Legfelsõ fokon

A Bárány útján járva
megtapasztalom
mit hû Mesterem élt át
a legfelsõ fokon

Mert kigúnyol a világ
és tapos hátamon
megengedett néki,
de csak alapfokon

Jézus féltve õriz
s kisér utamon
mindent megad nékem
a legfelsõ fokon

Imádlak Úr Jézus
szeretlek nagyon
teljes szivemmel
a legfelsõ fokon

Alap

Jöhet esõ-ár
tombolhat vihar
ki kõsziklára épít
nem érheti baj

Esõ, fagy sem árt
háza megmarad
és meg sem inog
mert erõs az alap

A te hited is
ha Jézusra épül
minden szenvedés
áldássá szépül

Jöhet bánat, gond,
érhet fájdalom
Jézus szívén
vár rád nyugalom

Vele járd utad
Õ a Sziklavár
irgalma örökre
karjaiba zár

Hálából

Szidalmaztak, kigúnyoltak
irgalmatlanul
és Te minden bántást tûrtél
csendben, szótlanul

Vádoltak és arcul vertek
hajthatatlanul
csúfoltak és megkötöztek,
tûrted szótlanul

Botozás és ostorozás
sem volt elég még
Isten Fiát, ki értünk jött
megfeszítették

És hogy mindezt felvállaltad
értem, Istenem,
hálából Tenéked adom
szeretõ szivem


Kívánom neked:

Az Úr gazdag áldása töltse be szívedet
hallgassa meg Isten minden kérésedet
adjon neked mindig-megújuló hitet
bölcsességet, békét, és sok-sok örömet,

s hogy mindezért hálás legyen szived !

 

 

Harmatot hint az ég

Harmatot hint az ég
a Szent Szellem árad szét
életet éltetõ
mennyei szent Erõ

Könyörgõ gyermeked
mindig felüdíted
szelíd, szent harmatod
mindennap hullatod

Te vagy vigasztalóm
erõm és pártfogóm
elrejted életem,
mert Te vagy a kegyelem

Te vagy reménységem
csodálatos kincsem
Te vagy az életem,
drága Egyetlenem !

Minden nap

Minden nap velem vagy
minden nap Veled vagyok
minden nap süt a Nap,
sugara rám ragyog

Minden nap láthatom
drága szent mosolyod
minden nap átölel
szeretõ, hû karod

Minden nap hallhatom
szent Igéd szavát
irgalmas, hû szived
elûzi a magányt

Így élni jó nekem,
csak Te vagy meg én;
így járom utamat
Isten tenyerén

A világ öröme

E világnak öröme
engem már nem csábít
az ördög kínálgatja
kétes portékáit

Szép szalaggal átkötve,
felékesítve mind,
azt hiszed óh te szegény,
hogy mindez boldogít

Ám az álnok ellenség
téged csak elkábít
a végén iszonyatos
örök romlásba visz

Halld meg ezért a jó hírt
öröm lesz ez néked,
Jézus már rég megváltott
és most keres téged

Neveden hív, jöjj hamar,
add neki szivedet,
kegyelmével megmenti
bûnös életedet

A Te Neved

Oly gyönyörû a Te Neved, Jézus
kimondani is nagy boldogság
mint halk tavaszi szellõ, simogat
melenget, mint nyári napsugár

Elringat, mint imbolygó kis csónak
Benne rejlik nagy-nagy nyugalom,
ám ha ordító oroszlán támad
ott van Benne égi hatalom

Nékünk adtad, használhatjuk bátran
Nevedben van biztos gyõzelem
az ellenség megriad és elfut
és a béke máris itt terem

Nézõpont

Korlát, zár, határ,
mind-mind akadály
innen nézve

Korlát, zár, határ,
vékony selyemfonál
onnan nézve

Vétek, bûn, halál,
végzetes akadály
innen nézve

Vétek, bûn, halál
legyõzött akadály
onnan nézve

Jézus felemel,
s meglátod te is
onnan nézve