Elkéstünk

Mindenek ékesen és jó renddel legyenek." (I. Kor. 14:40)

Sok évvel ezelõtt egy távolkeleti országban jártunk, ahol egyik esti programként nemzeti operájukat tekinthettük meg. Nemes gesztus volt részükrõl, hogy ingyen mehettünk el az elõadásra, és az elsõ sorokat a magyaroknak tartották fenn. Idegenvezetõnk elõre figyelmeztetett, hogy e népnek szinte nemzeti sajátossága a pontosság.
Ennek ellenére mi történt ? Negyedórát késett a magyar csoport. S mivel náluk természetes volt a pontos kezdés, az elõadás már javában folyt, mikor egy mellékbejáraton bejutva, zseblámpa fényénél elfoglaltuk helyünket.
Nagyon szégyelltem magam. Az elõadás után a mosolygó és mindenkinek kezet nyújtó mûvészek sorfala között jöhettünk ki az operaházból. Kedvességüket, tiszteletüket, szeretetüket nem fogom elfelejteni. De szégyenünket sem !

Lehet, hogy azt mondod erre, ó ez igazán nem nagy dolog. De ebben a szituációban nagy dolog ! És egyébként is. Sajnos, mi megszoktuk, hogy nem vagyunk pontosak. Pedig a pontatlanság a másik emberre kivetített tiszteletlenség, embertársunkkal való nemtörõdömség, felebarátom idejével, türelmével való visszaélés.

Csoportos utazásnál szinte minden indulásnál elõfordul, hogy valaki késik és az összes többinek várnia kell. Egyik utitársunk ilyenkor jó hangosan kiáltotta: "Lopják az idõmet !" És milyen igaza volt. Mindezt még "világi koromban", a világban éltem át.

De van egy hely, ahol nem egy operaház kedves, szívélyes mûvészei várnak minket, ahová illik pontosan érkezni, hanem a mindenható, féltõn szeretõ Isten maga, és az Õ választott népe. Ezért gondosan ügyelek arra, hogy ne késsek el az Istentiszteletrõl, hogy ne szakítsam félbe a bibliaórákat, késésemmel ne zavarjam Testvéreim Istennel való meghitt együttlétét.
Olyan sok mindent nem vagyok még képes megtenni, amit Isten elvár tõlem, de amire képes vagyok, azt igenis megteszem. Mert szeretem Õt, mert tisztelem Õt és az Övéit, mert vágyom arra, hogy akarata szerint éljek, hogy kedvességet találjak szemei elõtt.

 

Csodaszép este

Ablakunk elõtt szép sudár
fenyõfa díszeleg
ágai, mint megannyi kéz
az Ég felé integet

Oly jó hallgatni este
ha erre jár a szél
ezernyi tûlevélen
vidáman mint zenél

S egyszer csak sebtiben
belép az ablakon
pajkosan, bájosan
arcomra csókot nyom

Szivembõl öröm árad
és hála, Istenem
mily csodaszép estét
adtál ma én nekem

Köszönöm

Köszönöm az éltetõ napfényt,
a csillagos eget,
kósza szél sodorta,
fodros fellegeket

Köszönöm a madarak dalát,
zöldellõ réteket,
pajkos patakokat,
s a büszke bérceket

Köszönöm a hûs nyári záport,
a széna illatát,
Kezed munkáját dicsérõ
milliónyi csodát

Átölelhetem

Az én Uram szeret
Õ ad örömet
kegyelme már enyém
örökké áldom én

Drága Atyám szeret
Övé a tisztelet
minden hódolatom
csak Õ néki adom

S ha utam végetér
való lesz a remény
én Mennybe költözöm
ott lesz örök öröm

Jézusom vár reám
csodás gyöngykapunál
s én átölelhetem
imádott Istenem

 

Boldog vagyok

A Hegyi beszéd földjén jártam
ott, hol Jézus állhatott
hol sok-sok éhes lélek
bölcs tanítást hallhatott

Csendes, békés a táj
a Nap tündöklõn ragyog
egy kérdés van szivemben
vajon boldog vagyok ?

Tudok szelíd lenni ?
és tiszta a szivem ?
irgalom, igazság
átjárja életem ?

Ahol megfordulok,
ott békesség terem ?
Istenem ! Akarom !
add, hogy így legyen

Magamra kevésbé
Terád számíthatok
így bizton mondhatom:
Igen ! Boldog vagyok !

A Menny jött közel

Már nem tudok élni Nélküled,
ha távol vagy, szivem beleremeg

Addig én nem nyughatom,
míg arcodat nem láthatom

S ha két karod újra átölel
azt érzem, hogy a Menny jött közel

Benned gyönyörködöm

Nekem elég,
ha csendben nézhetlek Téged
boldog a szivem,
míg gyönyörködöm Benned

Így maradni
sokáig nem lehet, tudom
küzdelem vár rám
e rögös földi úton

Míg harcolok
és gyõzök az ellenségen
szelíden figyelsz,
most Te gyönyörködsz bennem