Kapcsolatok

Isten az embert társas lénynek teremtette. Õ mondta: Nem jó, az embernek egyedül lenni. (I. Mózes 2:18.) Életünket végigkísérik a szülõkhöz, barátokhoz, házastársunkhoz, gyermekeinkhez fûzõdõ kapcsolataink. Ezek a kötõdések azonban gyakran törékenyek. Olvastam valahol, hogy egy válófélben lévõ apuka véletlenül meghallotta kisfia zokogva elmondott imádságát: Istenem, hozd vissza apukámat hozzánk. Anya és én mindig csak sírunk. Nagyon hiányzik nekem, úgy szeretem õt. Ez a néhány mondat annyira meghatotta az apát, hogy visszatért családjához. Elõbb vagy utóbb mindannyian megismerjük azt a fájdalmat, amikor végleg el kell búcsúznunk szerettünktõl. Úgy gondolom, hogy az ember életében a szeretett embertõl való elszakadás a legkeservesebb pillanat. És ezt nem tudjuk megelõzni vagy kivédeni.

Én azonban most egy olyan kapcsolatról szeretnék beszélgetni veled, amelynek soha nem lesz vége, egy olyan Személyrõl, akinek hûsége örökké tart, senki és semmi el nem szakaszthat Tõle. Én ismerem Õt ! A neve Jézus, Isten Fia, aki azért jött a Földre és áldozta oda életét, hogy ez az örök idõkre szóló kapcsolat közte és az emberek között létrejöhessen. Én az Övé vagyok és nem kell félnem, hogy elveszítem Õt, mert meg van írva:

"Meg vagyok gyõzõdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendõk, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétõl, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban." (Róma 8:38-39.)

Jézus az egyedüli biztos kapaszkodó ebben a zord és mulandó világban. Õ az örök Isten, aki téged is hív és vár, hogy igazi boldogsággal és örök élettel ajándékozhasson meg.
Elfáradtál az élet ösvényén ? Elhagyott, fájó szívû asszony vagy ? Tönkrementél anyagilag és kilátástalan az életed ? Valami fogva tart és ellenállhatatlanul bûnbe kerget ? Vagy a magányosság fájdalmas útját járod ?
Jézus minden élethelyzet minden nyomorúságára megoldást kínál, csupán el kell fogadnod. Be kell hívnod Õt az életedbe.
Szeretnék hozzád is szólni, aki még fiatal vagy, egészséges, életerõs, akinek jól megy a dolga, szépnek és ígéretesnek látod az életet. Az ifjúság sasszárnyakon repül tova, és hamar rádöbbensz, hogy a szép és jó dolgok nem elégítették ki szived legbelsõ, mély vágyát. Hiányérzeted van. Keresel valamit vagy valakit - és nem találod. Ezt a sóvárgást, ezt az ûrt a szívedben egyedül Jézus tudja betölteni. És Õ kész erre. Bármelyik pillanatban beköltözik a szívedbe, ha hívod Õt. Van egy ajtó a szivedben, amit Jézus irántad való tapintatból, szabad akaratod tiszteletben tartásából sohasem fog erõszakosan kinyitni. Ezt neked kell megtenned.

 

Vészkijárat

Eleged van a világból ?
sok már a nyomorúságból ?
keresed, merre van a vészkijárat ?

Talán hírnevet szereztél,
drogot, szerelmet mind-mind kipróbáltad
s egyik sem volt ebbõl kijárat.
Azt hiszed, majd mindent megold a halál !
Nem tudod, hogy van halál-után ?
Isten elõtt minden ember megáll,
s elszámol életével.
Súlyos ítélet vár rád,
a földinél is nagyobb nyomorúság !

Ne töltsön el rémület,
ne keress senkiben hibákat,
mert mégis csak van vészkijárat !

Az embert Isten nem hagyta elveszni,
nem arra teremtette,
szeretné magához ölelni,

velem megtette,

veled is megteszi.

Egy feltétele van:
a szívedet kéri.

 

 

Kincsek

Vágyom egy értékes, szebb világra
hol tisztesség van, boldogság, s öröm
Amiben élek, nincs benne lélek
csak vad törtetés és néma közöny

A pénzszerzésben semmi nem riaszt
nincs irgalom, kihalt a szeretet
rideg, durva haszon-kapcsolatok,
a kedvesség érdekbõl tettetett

Ébredj fel ember ! Hová tart útad ?
bûnben élsz, félelem, s könny a részed
a gazdagságot itt kell hagynod
kincsed elpusztítja az enyészet

Fordulj teremtõ Istened felé
és gyûjtögess maradandó kincseket
mely: szelídség, szívesség, békesség
jóság, hûség, öröm és szeretet

Legyõzött szereteted

Végigkisérlek gondolatban Jézus
mikor e Földön éltél
szegény, elárvult népedhez lehajoltál
irgalmasan, s mindenkin segítettél

Odaadtad magad,
szenvedésednek nem volt határa
hogy újból Tiéd legyen kezed
legkedvesebb alkotása

E szeretetért cserébe parányi életem
Neked adom
hogy egy legyek Veled örök idõkre,
hû Krisztusom

Elõbb Te szerettél, s Te akartad,
hogy szivem Tiéd legyen
életedet végsõkig odaszánva,
meghaltál értem a kereszten
Így látva Téged, s megsejtve vágyait szívednek,
nem tehetek mást - örökké szeretlek !