Könyvek könyve

"A teljes írás Istentõl ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre." (II. Tim. 3:16)

Amikor Isten megteremtette ezt a csodálatosan szép és jó világot, az embernek elmondta, hogyan kell ebben élni, mit szabad tennie és mit nem. Késõbb az Õ parancsolatait, tanácsait, rendeléseit írásban is lefektette azért, hogy az embernek jól legyen dolga ezen a Földön.
A teremtés koronája azonban nem tartotta be a "használati utasítást". Tudjuk, hogy mi lett ebbõl. De a könyörületes és irgalmas Isten nem hagyta ezt annyiban. Nem bírta volna elnézni, hogy gyermekei örökre elvesszenek.

Szeretõ Szíve kigondolt egy hatalmas megváltási tervet, hogy te meg én megmenekülhessünk a gonosznak kezébõl, és visszataláljunk az Atyai Házba. Valakinek bûnhõdnie kellett az ember bûneiért, valakinek ki kellett fizetnie az árat. Isten szeretett egyszülött Fia, Jézus vállalta ezt a fájdalmas utat. Megszületett e világra, eljött közénk testben, teljesen kiszolgáltatva magát teremtményeinek. Jézust azok a kezek verték meg és szegezték fel a keresztfára, amelyeket oly nagy szeretettel, gondossággal formált és amikben gyönyörködött. Számomra felfoghatatlan ez a szeretet.

Jézus él, az Atyaisten feltámasztotta Õt a halálból, elfogadva áldozatát. Az ember megmentése elvégeztetett ! Az örök szövetség megköttetett !

Mivel szabad akarattal rendelkezem, az én kezemben van a döntés joga, hogy elfogadom ezt a szövetséget, megtérek Istenhez eddigi bûnös életembõl, - vagy egyszerûen elutasítom. Isten megtette az Õ részét, de nem kényszerít ennek elfogadására. Saját magam döntök sorsom, örök életem felõl. Én nem tudom, hogy ekkora szeretetet, a felkínált boldog, örök életet egyáltalán vissza lehet-e utasítani.

 

Hívtál...

Megláttam Arcodat, s fény gyúlt szivemben
hallottam hangodat: "Jöjj gyermekem !
szeretlek téged, eljöttem érted
odaadtam az életem

Nem számított, hogy arcul vertek
kigúnyoltak, megvetettek
vállaltam a súlyos keresztet
szívem szakadt meg teérted

Ennél jobban más nem szerethet
azt kérem tõled: Ne mondj nemet.
Csak rajtad múlik, hogy jössz-e Hozzám
kezedbe tettem a döntésed !"

Ki vagyok én, hogy Te kérsz engem ?
megsemmisít e szeretet
Tied vagyok, légy Úrrá bennem,
kezedbe teszem ez életem.

A Te jelenléted

A Te jelenléted drágább mindennél és mindenkinél
tudom szeretsz nagyon
a sötét felhõkön is átragyog kegyelmed
bearanyozza napom

Reggel, mint felébredek, megsimogat Kezed
Te vagy elsõ gondolatom
Hálaadó imádságom hadd legyen most
jó illat oltárodon

Tudom, egész napon át biztos kézzel vezetsz
hûséges Istenem
üdvösségem boldog reménye éltet
míg Hozzád megérkezem.