Megbocsátok

"Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak..." (Kol. 3:13)

Sokszor elgondolkodtam már azon, hogy ha lehetne Isten tulajdonságait rangsorolni, melyik lehetne az elsõ helyen. A szeretete ! - feltétlenül. A hûsége ! - gondoltam azután. Az igazságossága ! - mikor láttam ítéletét. Szentsége, tisztasága ! - mikor kivont egy percre e világból. Szelídsége, alázatossága ! - mikor megsimogatott. Mégis az én számomra talán a legnélkülözhetetlenebb: irgalmassága. Újra meg újra megbocsát és elfeledi bûneimet. Úgy tekint rám, mintha nem is vétkeztem volna. Gyöngéden magához ölel - és szeret..., szeret..., szeret...
Jézusnak nagyon sokba került, hogy ezt megtehesse velem. Õ mindent elveszített - én mindent megnyertem Általa. Ez számomra felfoghatatlan, meghálálhatatlan kegyelem.

Akarok-e Neki hálából engedelmeskedni; akarom-e az Õ parancsolatait betartani; akarok-e úgy élni, ahogyan ez elõtte kedves ? Igen ! Igen ! Igen !

Mindannyian küszködtünk már azzal, hogy szívbõl meg tudjunk bocsátani, sõt elfelejteni sérelmünket. Különösen nehéz ez akkor, amikor folyamatos megbocsátást kell gyakorolnunk. Választási lehetõségünk nincs, mivel Jézus megparancsolta nekünk, hogy bocsássunk meg egymásnak. Ha mi mégsem tesszük ezt, ezzel fájdalmat okozunk Megváltónknak, és a mi szívünkbe is befészkeli magát a keserûség. Saját magunk kínozzuk magunkat ! Ezt persze nem akarjuk, de ugyanakkor azt érezzük, hogy képtelenek vagyunk megbocsátani. Szeretném megosztani Veled, ami nekem segített. Egyszerûen - Isten parancsára - elhatároztam, hogy nem emlékezem a bántásra. Ez egy akarati döntés volt, amit Isten nagyon megáldott. S hogy ez látható és érezhetõ is legyen mindkettõnk számára, kértem az Urat, adjon alkalmakat szeretetem kifejezésére a bántást okozó embertársam felé. Egy konkrét példát elmesélek, hogyan tette ezt meg Isten.
Munkahelyemen - bár munkámat maximálisan elismerték - nagyfokú mellõzöttséget éltem meg, mely egy idõ után sorozatos bántásokba ment át, elsõsorban fõnököm részérõl. Újra és újra megbocsátottam, áldottam õt, de a helyzet nem változott. Mondanom sem kell, hogy állandó imatémám volt ez, s amikor egyik alkalommal éppen szabadításért imádkoztam, megkérdezte tõlem az Úr: Szereted õt ? Nem. Sõt, inkább elmenekülnék tõle. Itt van a probléma gyökere - hallottam. Hogyan tovább Uram ? Szeresd õt és szolgálj néki ! Igen, szeretettel fogok szolgálni néki, de kérlek, adj alkalmat ehhez - imádkoztam.
Egyik napról a másikra a következõ történt. Ez az ember, aki nem szívelt engem, behívatott irodájába és megkért, hozzam el az ebédjét, mert nincs ideje kimenni érte. Engem küldött el névnapi virágért, engem kért meg üzenetek átadására és még sok-sok egyéb szivességet kért tõlem. Mindig jó kedvvel és örömmel szolgáltam néki. A régiek elmúltak, soha többet nem bántott, és én megszerettem õt. Ezt tette velem Jézus !

 

Az Úr és te

Békességet bõségesen ad
Ha szerinte járod az utad
Bölcsességgel ellát Istened
Hogyha Tõle minden nap kéred

Irgalmas és türelmes legyél
És igazságot cselekedjél
Féld az Urat, s hagyd el a gonoszt
Mert ez néked egészséget hoz

Mindent megkapsz, ha Õt szereted
Kegyelmével körülvesz téged
És a szíved öröm tölti be
Addig is, míg felvisz a Mennybe

A legnagyobb öröm

Bánat-felhõk jönnek-mennek
Szélviharok tombolnak
Az ellenség gyakran támad
Dühösködnek, rombolnak

Nem tûrik, hogy Veled járok,
Ahol tudnak ártanak
Becsületem bemocskolják
És hátamon taposnak

Felhõk fölött örök Napfény
Ahová én átlátok
Ez a fontos, s nem nézem az
Ellenséges világot

Jézus fénye beragyogja
Szívem minden zegzugát
Örök béke, s öröm vár rám
Istenemnél odaát

Ennél nagyobb öröm nincsen
A Földön nem létezik
Jézus adta ajándékba
S szívem mélyén rejtezik

 

 

Téged kereslek

Téged kereslek a zúzmarás tájban
Téged kereslek a hóvirágban
Téged a nyárban, a télben,
Nappalban és éjben,
Örömben és szenvedésben...

Téged kereslek a madarak dalában
Téged kereslek az elveszett világban
Téged a fényben, Téged a sötétben
S egyszercsak megtalállak szívem rejtekében

Hatalmad végtelen

Hatalmad végtelen
átvisz viharos tengeren
zúgó, vad szélvész csendesül
szavadra Istenem.

Hatalmad végtelen
messze tûnik a félelem
mikor csendesen átölelsz,
nyugalmam meglelem.

Hatalmad végtelen
Jézus, Te adtad életem,
csodás otthont készítettél
örökre énnekem.

Mit mondjak ?

Úr Jézus, csodálatos vagy !
Nincs ennél nagyobb jelzõ és szebb
Úgy érzem mégis:
ez nem fejez ki Téged.

Mit mondjak hát ?
Hogy Te vagy õrizõm ?
Gondoskodsz rólam szüntelen ?
még ez is kevés.
Te vagy Úr Jézus mindenem.

Egyetlen út

Egyetlen út visz Hozzád
S én ezen lépkedem
Köszönöm Uram,
Hogy világítsz nekem.
Szentlelked megvéd
Hogy baj ne érjen,
Mert akarod, hogy gyermeked
célba érjen.