Nem érek rá

Sokszor elgondolkodom és meghatódom azon, hogy Isten mindig a rendelkezésemre áll. Bármikor szólok Hozzá, meghallgat és válaszol, biztosít az Õ jelenléte felõl. Olyan csodálatos ez, kimondhatatlan örömmel tölt el, hiszen egy pillanatig sem vagyok egyedül. Sohasem mondja, hogy várj egy kicsit, mindjárt jövök, vagy hogy most nem érek rá veled foglalkozni. Isten "telefonvonala" sohasem foglalt. Ezt nem lehet eléggé megköszönni, még kevésbé meghálálni. És mi a mi gyakori válaszunk erre ? Hogy "nem érek rá". Tudod-e, hogy mikor testvérednek mondod: most nincs idõm, az annyi, mintha Istennek mondanád. Tudod-e, hogy amikor nem érsz rá elmenni a gyülekezetbe, Istennek mondasz nemet ? Hogyan számíthatna rád a te atyádfia, ha Istennek sincs idõd ? Azt már mondani is alig merem, hogy netalán fontosabb a kényelmed ?

Nagyon sok ember elsétált már az örök boldogsága mellett, mert olyan könnyen kimondta: Nem érek rá. Az Úr egy történetben elmesélte nekünk, milyen kifogásokat mondtak emberek a hívására. Az egyik azért nem ért rá, mert éppen ki kellett mennie a szántóföldjére, a másiknak állataival volt tennivalója, a harmadik pedig a feleségével volt elfoglalva. És ezek már csak fontosabbak Istennél ! (?) Ugyancsak szól az Úr hozzánk Mária és Márta történetében. Mártának nem volt ideje az Úrral lenni szorgos munkavégzése miatt, de még a testvérét is el akarta vonni Jézus közelségébõl.

Isten egészen odaszánt életeket akar. Odaszánom akaratomat, pénzemet, vagyonomat, az egész életemet az Õ szolgálatára és követésére - az idõmet pedig nem ? Ha azt mondom, nem érek rá, ezzel mindent keresztülhúzok. Ha atyámfia szorultságban van, és megkér, szánjak rá egy délutánt, de nekem nincs idõm most erre - mit használok néki ? Betöltöm-e Isten parancsolatát, szeretem-e testvéremet ? Jézus azt mondja: "Amennyiben megcselekedtétek eggyel emez Én legkisebb atyámfiai közül, Énvelem cselekedtétek meg." (Máté 25:40)

Ki tudom-e mondani nyugodt, biztos szívvel: Uram, számíthatsz rám !?

Ha nincs idõm Istenre, ha nincs idõm atyámfiára, akkor hogyan (mikor) szolgálok a felebarátaim felé ? Márpedig a búzamezõk érettek az aratásra ! Isten megkérdezi: Kit küldjek el ? Azt felelem: Uram, itt vagyok, küldj el engem, vagy vonakodom, mivel nincs idõm ?

"Jól gondoljátok meg a ti útaitokat" - figyelmeztet bennünket az Úr

 

Ki vagyok én ?

Ki vagyok én, hogy ily közel jöttél hozzám ?
bûnös lényemhez irgalmasan lehajoltál
meghallgattad szavam milliónyi hangban
s nem hagytál magamra, Neked fontos voltam

Bûnöm eltörölted, s fehér ruhát adtál
lépteim vigyázod, gondosan ügyelsz rám
szelíd szemed fénye szeretetet áraszt
én csak nézlek Téged, s csodálva imádlak.

Minden áron

Veled akarok élni
hû Királyom,
mindörökké csak Veled
minden áron

Földi nehéz utamat
Veled járom
tûzön-vízen, vészen át
minden áron

Végül Mennyei Hazám
megtalálom
tárt karokkal befogadsz
hû Királyom

Szolgálat

Ki Mennyben éltél csodás dicsõségben
földre jöttél értem

Kit angyalok szolgálnak örök fényben
Te szolgáltál nékem

Ki bûnben éltem, s elhagytalak Téged
Hozzád visszatérek

kit hófehérre mosott drága Véred
hadd szolgáljak Néked

 

Kedvességed

Csak egy gondolat volt csupán
Tõled nem is kértem
óhajomat elrejtettem
szivem legmélyében

"Kívánságod teljesítem,
bár nem kérted - adom
még ajkadon sincs a szó,
Én már meg is hallom."

Kedvességed arra indít
lessem minden szavad
s teljesítsem én is Neked
kívánságaidat.

Vágy

Szeretnék többet tenni Érted
jobban a Tiéd lenni
akarlak minden idõben
hûen Téged követni

Vágyom, hogy szolgáljak Néked
csak Néked én Istenem
lelkeket vihessek Hozzád,
s hogy Te is örülj nekem

Annyi sok jót adtál nékem
hálám most Eléd hozom
áldlak, imádlak, dicsérlek
szeretett Úr Jézusom

Odaadom

Odaadom ma is Neked
odaadom gondolatom
érzéseim, akaratom
teljes valómat Neked átadom

Nevelj Uram és alakíts
formáld szívem, jóra taníts
hogy életemben Istenem
minden-minden Te szerinted legyen