Pipacs

Olyan kedvesek és felüdítõek számomra a tavasz elsõ hírnökei, az egyszerû, hófehér ruhájukban pompázó hóvirágok. Míg csodáltam õket, elgondolkodtam azon, miért is adta Isten nekünk a virágokat. Õk csak úgy vannak, lelkünk gyönyörûségére ? Ezért is. De ha nem lennének, akkor nem élhetnének a különbözõ rovarok , bogarak, lepkék, nem lenne eledel a méhek számára sem, nem teremne illatos, zamatos gyümölcs, és szívfájdítóan sivár lenne az életünk nélkülük.

De vajon észrevesszük-e õket a mindennapok rohanásában ? Megállunk-e egy kirakat elõtt, ahonnan sok-sok virág egyszerre mosolyog ránk, megcsodáljuk-e a selymes fû közt szerényen megbúvó kék ibolya báját ? És eszünkbe jut-e Teremtõ Istenünk, ha tavaszi sétáink során egy-egy virágzó akácfa megajándékoz kellemes, felüdítõ illatával ?

Sok szép emlékem kapcsolódik valamilyen módon virágokhoz. Egyet most elmesélek. A világ másik végén, Koreában jártunk férjemmel, s egy délutáni sétánk során egyszercsak egy csodaszép parkban találtuk magunkat. Addig még nem ismert árnyas fák, különleges bokrok és sok-sok apró tó ámított el bennünket. S ahogy egy terebélyes bokor mögé kerültünk, a hirtelen elénk táruló látványtól a lélegzetünk is elállt. Hatalmas, hosszú száron lengedezõ virágok sokasága integetett felénk, s csak az itt-ott megcsillanó víz árulta el, hogy egy tavacska lakói ezek a gyönyörû, rózsaszínû lótuszvirágok. Én akkor láttam elõször ilyen virágot, de nemcsak láttam, hanem kaptam is egy szálat. Az egyik parkmunkás fiatal nõ kihozott a vízbõl egy kinyílt virágot, és kedvesen átnyújtotta nekem. Egymás nyelvét persze nem értettük, így a kölcsönös mosoly volt a kommunikáció egyetlen lehetõsége. Ez a megható figyelmesség - egy távoli országban - megvidámította és bearanyozta ott töltött napjaimat. Milyen kevés is kell ahhoz, hogy egyik ember a másikat boldoggá tegye.
Egy szál virág.

Tavaly nyáron egy napra vendégem volt városi barátnõm öt éves kislánya. Délutáni programként sétálgattunk kertünkben, és azzal töltöttük az idõt, hogy "elemeztük" a virágokat. Megszámoltuk szirmaikat, megállapítottuk színüket, élveztük illatukat és összehasonlítottuk leveleik zöld színének sokféle árnyalatát. Beszélgettünk arról, hogy ezek a gyönyörû virágok pici barna magocskákból lesznek. A kislány odafigyelt minden szavamra és láthatóan lenyûgözte a számára nem mindennapi élmény. Aztán még megcsodáltuk a kert végében pompázó pipacstengert, s miközben visszafelé indultunk, édes kis vendégem feltette a nagy kérdést: A barna magból hogyan lesz piros színû virág ? Tudod, az úgy van... - gondolkodtam a válaszon -, hogy Isten a piciny magokban elrejtette a virágszirmok formáit, illatukat és a színüket is.
Láttam, hogy nem érti. Én sem.

 

Ciklámen

Ciklámenem kibontotta
elsõ virágfejét
levelei elrejtették
a bimbók özönét

De ez az egy tündöklõ-szép
rózsaszínû virág
illatával körül-lengett
s betöltötte szobám

Nem is tudom, mit mondhatnék
szívem szerint neki,
- csak nézem és gyönyörködöm -,
hisz úgysem értheti

Ám, amit õ nékem mondott,
azt én megértettem,
kedves bájjal elsuttogta,
s felderült a szívem

"Azért vagyok itt e Földön,
azért teremttettem,
hogy te, Krisztus-képû ember
gyönyörködjél bennem

Annyi csak a feladatom,
hogy ragyogjak feléd,
szépségemmel közvetítsem
Isten szeretetét."

Hála

Aranyló sárga napsütésben
kószálok kint a réten
gondolataim Nálad járnak,
úgy örülök a nyárnak

Körös-körül sok-sok virág
gyönyörûek: sárgák, lilák
bájosak és kedvesek
felüdítik lelkemet

Szívemet most Eléd viszem
hálát adok én Istenem
s megcsókolom Kezed helyett
ezt az édes százszorszépet

Almafa

Zöld rügyekbõl kipattan a fehér virág
és ebbõl lesz illatos, zamatos gyümölcs.
Zöldbõl fehér, fehérbõl piros - nem különös ?
S belül négy piciny mag viszi az életet tovább,
barna mag a barna földbõl termi a piros csodát

Séta közben

Áprilisi alkonyatban bolyongok, s hirtelen
két gyönyörû bokor
elõttem terem
sok-sok apró, négyszirmú virága
csodás rendben
az egyik fehér, a másik orgona-lila
Megállok, s eltûnõdöm...
Szinte megigéz szépsége, illata.
Apró szellõ lengedez, s érzem
minden levél, minden virág
integet nékem.
Meghajtom fejem, s lám
egy kis százszorszép
arcomba nevet
bár sok fûszál körbefogja
ráléphetsz - nem baj.
Õ újraéled
virágzik végeérhetetlen
neked, s nekem.


Ballagok tovább, s látva e sok csodát, felkiáltok
Istenem, ennyi szépséget hogy tudtál teremteni ?
drága Szentkezed nem gyõzöm áldani.
Táncraperdülök, s kacagva felnézek az égre
milliónyi csillag tündököl rám, s fénye
körülvesz, átölel
mintha Isten simogató Keze lenne.
Megállok.
Egy gondolat suhan át szívemen,
oly gyönyörû a Föld,
milyen lehet a Menny ?