Rám talált

Valaki rám talált

Már alkonyodott, amikor Józsi bácsi hazafelé ballagott a földekrõl, s hogy lerövidítse az utat, megkerülve a lapályos nádast, átvágott a füves legelõn. Csendes, szép tavaszi este volt, csak munkától sajgó tagjai álltak útjába határtalan jókedvének. Így aztán most elmaradt az éneklés, a fütyörészés, s amint szótlanul bandukolt, egyszercsak furcsa neszt hallott az öreg fûzfák irányából. Megnézem, mi az - gondolta, s amint közelebb ért, látta, hogy az egyik göcsörtös fa tövében egy kis emberke ül, egészen összekuporodva. Arcát tenyerébe temetve, keservesen sír. Nagy ég ! Hogy került ez a gyermek ide, késõ este, távol a falutól ?
Józsi bácsi közelebb lépett, szelíden megérintette a remegõ kis vállakat, s egy kisírt szemû, szõke fiúcska nézett vissza rá riadtan, meggyötörten. A szeretetteljes, kedves mosoly azonban eloszlatta bizalmatlanságát. Az öregember melléült, gyöngéden átölelte, bánattól-hidegtõl remegõ kis testét kabátja alá vonta. Hamarosan elcsitult a zokogás, s a kócos kis fej Józsi bácsi vállába fúródott. A fiúcska lassan megnyugodott és álomba szenderült.
Ezen az éjszakán a régi zöld posztókabát alatt két boldog szív dobogott; s egyszercsak egy pajkos szellõ csókot hintett az öregember õsz fejére.

Isten átérzi a te bánatodat, látja a te könnyeidet, magányodat. Segíteni akar ! Várja, hogy Felé fordítsd arcodat. Egyedül Neki áll hatalmában új utakon vezetni téged. Egyedül Õ tud sebeket begyógyítani. Õ tud téged úgy szeretni, mint senki más. Ragadd meg Kezét !

 

Csak rajtad múlik

Csak rajtad múlik
mert Isten elvégzett már mindent
az Út készen van,
az ajtó nyitva áll
Merj bátran lépni
Isten tárt karokkal vár.

 

Mint kedvesét...

Mint kedvesét, ha messze jár
várja szerelme minden percben
az emlékezet csodáján át
lénye sugárzón felé lebben
Felidézi kedves arcát
- mily nagy áldás a képzelet -
szivében hallja szelíd hangját
s látja, mint felé integet
Már-már azt hiszi, itt van újra
sóvárgó szíve megremeg
karját ölelésre nyújtja -
így várom, Jézus, jöttödet

 

Ruhánk legyen fehér, mint a hóvirág. Az Úr közel !