Találkozás


"Ti az Én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket Én parancsolok néktek" (Ján. ev. 15:14)

Egy borongós õszi napon találkoztam régi iskolatársammal, akivel ráadásul jó barátok voltunk. Olyan örömteljes volt e találkozás, hiszen húsz éve nem láttuk egymást. Azt sem tudtuk, hol kezdjük, mindent el akartunk mondani, ami velünk ez alatt az idõ alatt történt.

A várkert öreg platánfái alatt sétálgattunk, nem érzékeltük az idõ múlását. A mi szavaink csak áradtak..., áradtak, teljesen belefeledkeztünk múltunkba. Csak egy-egy kerengõ, sárga falevél ébresztett rá néha, hogy hol is vagyunk. A múlt vonatán száguldott emlékezetünk, s mire mindketten elmondtuk történetünket, a vonat tovatûnt és kisütött a Nap.

Olyan jó volt találkozni veled - mondta barátom -, soha senkivel nem tudtam így elbeszélgetni, és nem találtam másoknál igazi megértésre sem. Jó tanácsokat kaptam tõled. Szeretlek téged ! Egyezzünk meg abban, hogy idõnként újra és újra találkozunk, és többé nem veszítjük el egymást. Egy valamire azonban még nagyon kíváncsi vagyok. Ki a te barátod, akit annyiszor emlegettél, akirõl oly nagy szeretettel beszéltél ?

- Nos, az én Barátom egy csodálatos ember volt, de meghalt... én érettem.
- Ó, ez döbbenetes ! De te úgy beszéltél róla, mint aki most is él !?
- Igen, Õ most is él. Õ az én Uram, Megváltóm, Barátom, Jézus Krisztus. Hallottál már róla ? Bemutassalak Neki ? Ha akarod, összehozunk egy találkozást Vele.
- Várj csak... várj... ez túl "magas" nekem. Találkozni Istennel ? Hogyan ? Nem, ezt nem mondhatod komolyan. De te sohasem ugrattál engem. Na jó, figyelek rád.
- Jézus azért jött el és született meg e világba, hogy kimentse az embereket a gonosznak kezébõl, hogy újra Isten tulajdonaivá legyenek. Ezért hatalmas árat kellett fizetnie. A keresztfán elszenvedte a mi bûneink büntetését, egészen a halálig. És azt mondta: "Jöjjetek hozzám mindnyájan...". Bárki behívhatja Õt az életébe, és Rá bízhatja magát. Szeretõ, védelmezõ, hûséges barátra lel. Az Atya Isten feltámasztotta szeretett Fiát a halálból, JÉZUS ÉL !

Barátom hosszasan elgondolkodott... és válaszolt.

Ha Te szívesen végigolvastad ezt a kis történetet, Te is a barátom lettél, és szeretném tudni a válaszodat. Vajon mit mondasz Jézus hívására ? Mert Õ most téged hív ! Szeretõ társad, barátod kíván lenni, vezetni, tanácsolni akar életed nehéz ösvényein. Azt akarja, hogy boldog légy, és örök életed legyen Õvele a Mennyben.

Jézus ott lesz a találkozón és vár Téged ! Vajon odafutsz Hozzá, vagy hiába vár ?

 

Merj lépni

Ha már minden összeomlott
melletted nem áll senki se,
ne vesztegelj, kérj felülrõl való erõt,
s merj lépni a semmibe...

...mert a "semmi" alatt ott van Isten keze.

Szerettél

Még nem éltem, mikor nagyon régen
megszülettem szíved legmélyében,
tudtad milyen leszek, s mi vár majd itt reám,
láttál engem sírva, elveszetten, árván

Köszönöm Úr Jézus, amit értem tettél
csodás világodból a Földre lejöttél
vállaltad értem a gonosz üldözését,
önként elszenvedted bûnöm büntetését.

Meghajlok Elõtted, s hálát adok Neked,
szívembe zártalak, életem a Tied.
Köszönöm, hogy engem ennyire szerettél:
drágább voltam Neked saját életednél.

 

Válasz

Borús az ég ma reggel
ködfátyol szállt a fákra
apró szellõ lengedez
odavan a nyár varázsa

Borús a lelkem is
szomorúan nézek
e homályos, elvadult világra.
Mivégre él az ember ?
Néztél már szembe ezzel ?
Miért a sok kín, fájdalom, szenvedés ?

Miért ?
miért ?
miért ?

Kiáltásom felhatol az égig
Atyám szava szívem legmélyéig:
"Ne félj, e földi kín hamar elmúl,
gondoskodtam rólad
Jézust küldtem el, hogy bûnnek átkát
Õ levegye rólad.
Mindössze csak annyit kértem,
fogadd el ezt ingyen,
és cserébe boldog élet vár
a Mennyben "Kincsem".

Kedvesem !

Ha Te szeretõ, vágyakozó szívvel olvastad a Jézusról szóló verseimet, akkor halld most, hogyan viszonyul Õ hozzád.
Jézus szeretne átölelni Téged, gyönyörködni benned, mint az Õ egyszeri, megismételhetetlen teremtményében. Igen, Õ úgy alkotott meg Téged, hogy nincs még egy ugyanilyen ember, és így végtelenül értékes vagy Isten szemében. Ha szívbõl akarsz találkozni Õvele és elindulsz a Hozzá vezetõ úton, meglátod: Jézus eléd jön, és karjaiba zár. Ezt üzeni Neked:

"Kedves vagy az Én szemeimben,
becses vagy és Én szeretlek..."
(Ésaiás 43:4, és még II. Tim. 4:9)