Testvérem

Isten csodálatos lehetõségeket rejtett el a családban a gyermekek egészséges testi és lelki fejlõdése érdekében. Gyermekkorban tanuljuk meg - szinte észrevétlenül - a tiszteletet, engedelmességet szüleink iránt. Itt tanuljuk meg testvéreink körében az önzetlenséget, az együttérzést, a segítõkészséget. Itt kapunk elõször gyengédséget, szeretetet. De itt tanulunk meg egymás felé szolgálni is, lemondani valamirõl a másik javára. És hogy ki, milyen családból és hogyan kerül ki, teljesen vagy részben meghatározza érzelmi életét.

Mindig fájó és sóvárgó szívvel néztem két unokatestvérem boldog gyermekkorát. Nekem nem volt testvérem. S hogy ez mekkora hátrányt jelentett és milyen "szegényen" indultam ki az életbe, csak az tudja, akinek hasonló sors adatott. Nekem már felnõtt fejjel kellett - és kell - megtanulnom - sok csalódás és gyötrelem árán -, amit természetszerûen a családban nem tanulhattam meg. Volt egy epizód az életemben, még ifjú koromban, amit sohasem felejtek el. Olyan jó kimondani azt a szót, hogy Testvérem. De nem volt kinek. Kitaláltam hát, hogy így fogom szólítani egyik unokatestvéremet, akivel jól megértettük egymást: Anna testvérem. Meg is tettem. A következõ párbeszéd zajlott le közöttünk:

- Miért mondod nekem, hogy testvérem ?
- Hát..., mert unokatestvérem vagy.
- De az nem ugyanaz.
- Tudom, de olyan jól esik így mondani.
- Én akkor sem vagyok a te testvéred !

Ez a szó, hogy testvérem, az én számomra többé nem létezett. Ám évekkel késõbb történt valami, ami ezt gyökeresen megváltoztatta. Egy tündöklõ-szép nyári napon Isten magához ölelt engem. Elmondta, hogy végtelenül szeret, azt kívánja, hogy én is szeressem Õt és legyek az Övé örökre. Ennél nagyobb boldogság embert nem érhet e Földön. Azóta Õ az én Pásztorom, de nem egyedül vagyok ám a "nyájban", hanem sokan vagyunk. És mind-mind az én drága Testvérem.

Nagyon vágyakozom arra, hogy Anna mondhassa nekem: testvérem.

 

Engedem

Uram, én Neked adtam az életem
formálj engem - engedem.

Uram, én Neked adtam a szívem,
használj munkádban - engedem.

Taníts hinni, bízni, szeretni
taníts Hozzád mindig sietni,
taníts, hogy Te legyél nekem
Egyetlen Mindenem - engedem.

Üzenet

Szellõk szárnyán jõ az üzenet
Azt suttogja: "Isten szeretet."

Viharfelhõn száll az üzenet
arra kér: "Vedd fel keresztedet."

A csillagokból fut le az üzenet
"Hamarosan eljövök érted."

Az én szívembõl is fut üzenet
"Várlak Jézus, imádlak Téged !"

Áldom Szent Neved

Áldom Szent Neved minden idõben
Mert szeretõ szíved megszánt, s karjaidba vettél
Mikor elhagyott erõm, s életem roskadozva vittem,
Szabadítóm lettél.

Áldom Szent Neved minden idõben
Kegyelemmel lehajoltál hozzám, s megmentettél
Mikor elborítottak bûneim, fertõbe süllyedtem,
Szabadítóm lettél.

Áldom Szent Neved minden idõben
Erõddel óvtál és irgalmasan körülvettél
Mikor ellenség kereste lelkemet, s már-már elejtett,
Szabadítóm lettél.

 

Várom már

Teljes öröm van Tenálad
várom már, hogy ott legyek
hogy hû karod átöleljen
s én is átöleljelek

Köszönöm már most elõre
bár mikor lesz, nem tudom
az a nagy nap, mikor végleg
nálad leszek Jézusom

Oly örömmel várom én ezt
elmondani sem tudom
hogy ahol élsz drága Jézus
ott legyen az otthonom.

Az én koronám

"Néked adom az életnek koronáját gyermekem,
légy hív Hozzám és õrizd meg, míg eljövök érted"

De álmomban egy kísértõ megjelent házamban:
"Eljöttem, hogy elvigyem koronádat magammal,
add ide most még szép szóval, s minden kincsed meghagyom,
nem kell aranyad, s vagyonod, ha koronádat megkapom."

"Eléd rakhatom aranyam, eléd rakhatom vagyonom,
elviheted mind ezeket, de koronámat nem adom."

Az álom ezzel végetért, örültem magamban,
S a Hajnalcsillag fényében koronámat megláttam.

Csodás ragyogás

A Te fényed csodás ragyogás,
nékem nem is kell semmi más:
Te légy velem drága Istenem
Szövétneked vezessen engem

A Te fényed, mint a napsugár
melegét árasztja reám
A Te fényed, mint a csillagok
az én életemre úgy ragyog

A sötétben is Veled járok
Fényed ad világosságot.
Dicsérlek, imádlak szüntelen
Csodás ragyogás: én Istenem.

Imádom az Ég Urát

Szeretem az Ég Urát
keresem akaratát
Szent Szava hozzám szól
szívem húrjain át

Istenem hozzám hajol
és szelíden átkarol:
"Szeretlek gyermekem
tegyél mindig jót s jól."

Imádom az Ég Urát
cselekszem akaratát
Dicséretet zengek
szívem húrjain át